Skip to main content

Bezpieczeństwo

7 metod na bezpieczeństwo danych wewnątrz firmy

Share:

W jaki sposób zadbać o bezpieczeństwo danych firmy? To pytanie, które powinien postawić sobie każdy przedsiębiorca, niezależnie od skali działalności, ponieważ ryzyko potencjalnych zagrożeń jest dzisiaj wyjątkowo duże – dostęp do biznesowych informacji oznacza władzę, a ta może przełożyć się na lepszą pozycję konkurencji. Bezpieczeństwo danych firmy nie zależy jednak wyłącznie od celowych działań podejmowanych przez hakerów, cyberprzestępców, czy konkurencję. Kluczowe są także inne czynniki, o których łatwo zapomnieć, szczególnie wychodząc z założenia, że wewnątrz organizacji dane są bezpieczne.

Na czym polega wyciek danych i dlaczego jest groźny dla firmy?

Jak zabezpieczyć dane w firmie przed wyciekiem?

Oprogramowanie wzmacniające bezpieczeństwo danych firmy

Podsumowanie

Prezentujemy więc siedem sposobów na bezpieczeństwo danych w firmie, dzięki którym poufne informacje nie dostaną się w niepowołane ręce.

Na czym polega wyciek danych i dlaczego jest groźny dla firmy?

Upowszechnienie poufnych informacji wbrew intencjom firmy – tym jest właśnie wyciek danych. Wbrew pozorom problem nie dotyczy wyłącznie dużych korporacji. Do naruszeń danych osobowych oraz innych informacji kluczowych z biznesowego punktu widzenia dochodzi również w małych i średnich organizacjach. Mogą to być m.in. dokumenty ze strategią działania firmy, dane dotyczące sprzedaży, zalecenia technologiczne, dokumentacja prawna, a także sprawozdania i raporty finansowe. Jakie są potencjalne konsekwencje?

 • Utrata przewagi konkurencyjnej
 • Problemy z płynnością finansową
 • Utrata klientów i kontrahentów
 • Utrata wiarygodności i wizerunku

Gaszenie pożarów, nawet tylko tych PR-owych, jest dużo większym wyzwaniem niż profilaktyka – to właśnie dlatego warto zawczasu zadbać o bezpieczeństwo i ochrona danych w komputerach i sieciach komputerowych.

Jak zabezpieczyć dane w firmie przed wyciekiem?

Tak naprawdę nie istnieją uniwersalne zagrożenia – każda firma powinna zdefiniować, co jest jej potencjalnym obszarem ryzyka, które będzie się różnić m.in. w zależności od celów biznesowych. Można jednak wskazać ogólne zasady wzmacniające bezpieczeństwo danych w sieci, niezależnie od charakteru organizacji.

 1. 1. Zasada Zero Trust, czyli założenie, że każdy użytkownik, zewnętrzny i wewnętrzny, stanowi dla organizacji potencjalne zagrożenie. Nie chodzi o szkodliwy brak zaufania w stosunku do pracowników, ale o m.in. precyzyjną weryfikację uprawnień, czy obowiązkową autoryzację. Metoda bazuje na świadomości, że w którymś momencie z pewnością dojdzie do naruszenia bezpieczeństwa danych w sieci.
 2. 2. Edukacja, bez której bezpieczeństwo IT nie istnieje. Regularne szkolenia wewnętrzne oraz uwzględnienie zasad bezpieczeństwa w procesie wdrażania nowych osób, pozwolą pracownikom zrozumieć, że oni również odpowiadają za bezpieczeństwo danych w firmie. Wdrażanie nowych rozwiązań z zakresu ochrony danych także wymaga wyjaśnienia zespołowi, czemu to służy oraz jaka jest w tym jego rola. Nieświadomy pracownik stanowi duże zagrożenie dla poufności informacji – to Insider, który może niechcący doprowadzić do wycieku danych.
 3. 3. Określenie polityki firmy w zakresie cyberbezpieczeństwa to tak naprawdę krok pierwszy – kolejnym krokiem powinno być opracowanie regulaminu, który będzie stanowić podstawę do wyciągania konsekwencji za popełnione błędy. Z takim dokumentem powinni się zapoznać wszyscy pracownicy.
 4. 4. Zarządzanie hasłami – manager haseł zwiększa bezpieczeństwo danych w komputerze. W wielu firmach nadal standardem jest brak kontroli nad tym, w jaki sposób pracownicy korzystają z aplikacji i serwisów, a to jedna z luk, którą łatwo wykorzystać.
 5. 5. Uwierzytelnianie wieloskładnikowe (MFA i 2FA) – nawet najlepsze hasło jest niewystarczające, jeśli nie stosujemy dodatkowych zabezpieczeń. Skomplikowanie procesu weryfikacji utrudnia osobom nieupoważnionym dostęp do danych i pozwala zminimalizować potencjalne szkody.
 6. 6. Korzystanie ze sprawdzonych programów i aplikacjinielegalne oprogramowanie w firmie nie tylko narusza bezpieczeństwo i ochronę danych w sieciach komputerowych, ale również może oznaczać konsekwencje prawne. Zjawiskiem, które należy więc wyeliminować, jest shadow IT polegające na korzystaniu z niezatwierdzonych programów. Jak się przed tym zabezpieczyć? Podstawą jest przeszkolenie zespołu z zagrożeń wynikających z takiego działania. Warto również wdrożyć specjalny program do monitorowania komputera, który zminimalizuje ryzyko negatywnych skutków shadow IT i nie tylko.
 7. 7. Opracowanie planu awaryjnego – podobnie jak w przypadku strategii PR konieczne jest opracowanie komunikacji kryzysowej na wypadek burzy, np. w social mediach, tak w kontekście bezpieczeństwa i ochrony danych niezbędne jest przygotowanie planu awaryjnego w przypadku wycieku. Obejmuje to stworzenie zasad postępowania, które uwzględniają czas na ustalenie, co się wydarzyło i kto za to odpowiada, analizę sytuacji, zawiadomienie Urzędu Ochrony Danych Osobowych o wycieku danych osobowych, a także ewaluację.

Szczególnie narażone są małe i średnie firmy, ponieważ często lekceważąco podchodzą do tematu bezpieczeństwa danych w systemach informatycznych. Kluczowe jest jednak uświadomienie sobie, że oszczędność w tej kwestii nie jest żadną oszczędnością – wyciek danych to skutki, które mogą doprowadzić nawet do upadku firmy. Należy więc rozdzielić kwestię zaufania do zespołu w zakresie kompetencji od tego, jak pracownicy realnie podchodzą do tematu ochrony firmowych danych. Wiele incydentów to efekt przypadkowych błędów, które pozwala wykryć system DLP, umożliwiający m.in. skuteczny monitoring serwera, czy zabezpieczenie takich narzędzi jak pulpit zdalny.

Oprogramowanie wzmacniające bezpieczeństwo danych firmy

Dla małych i średnich organizacji dobrym rozwiązaniem jest specjalistyczne oprogramowanie, które kompleksowo podchodzi do tematu bezpieczeństwa i ochrony danych w komputerach i sieciach komputerowych. Ekran System jest zaawansowanym narzędziem, które zabezpiecza nie tylko przed hakerami, ale przede wszystkim przed zagrożeniami wewnętrznymi. Rozbudowane funkcje, takie jak zarządzanie tożsamością i dostępem, monitoring pracowników, czy blokowanie USB, wzmacniają pozostałe działania firmy – szkolenia wewnętrzne, a także tworzenie planu awaryjnego. Keylogger pracowników nie jest oznaką braku zaufania wobec zespołu, ale zabezpieczeniem wspólnie wypracowanych efektów.

Podsumowanie

Bezpieczeństwo danych firmy jest jednym z filarów jej sprawnego funkcjonowania – każdy wyciek stanowi bowiem ryzyko utraty wizerunku, wiarygodności, a co za tym idzie klientów i wpływów finansowych. Włamanie na konto, kradzież tożsamości, korzystanie ze szkodliwego oprogramowania – każda z tych sytuacji może doprowadzić do wycieku danych, a część z nich może być efektem nieświadomego działania pracownika. W związku z tym należy zadbać o bezpieczeństwo i ochronę danych w komputerach i sieciach komputerowych na kilku poziomach – od wdrożenia zasady Zero Trust, po korzystanie ze specjalistycznego narzędzia, np. Ekran System. Jego atrakcyjny system licencjonowania sprawdza się niezależnie od wielkości firmy, a szeroki zakres funkcjonalności pozwala ograniczyć ryzyko wycieku danych do minimum.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.