Skip to main content

Bezpieczeństwo

Shadow IT – co to jest i jak się przed tym zabezpieczyć?

Share:

Shadow IT to niebezpieczne zjawisko, które dotyka coraz więcej firm zatrudniających pracowników. Jest ono tym bardziej groźne, że wiele osób odpowiadających za firmowe bezpieczeństwo IT nie zdaje sobie nawet sprawy z jego istnienia. Taka niewiedza może doprowadzić do sytuacji, w której z firmy wyciekają krytyczne dane, a nikt z zespołu bezpieczeństwa IT o tym nie wie. Organizacja, która do tego dopuści musi się liczyć z poważnymi konsekwencjami, nie tylko finansowymi, ale także prawnymi. Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem, z którego dowiesz się, co to jest i na czym polega shadow IT oraz jak się zabezpieczyć przed tego typu zagrożeniami.

Co to jest shadow IT?

Zagrożenia związane ze zjawiskiem shadow IT

Skąd się bierze shadow IT?

Jak się zabezpieczyć przed shadow IT?

Ekran System – profesjonalne narzędzie do ochrony przed shadow IT

Nie taki diabeł straszny, jak go malują

Co to jest shadow IT?

Shadow IT polega na tym, że pracownicy korzystają na firmowym sprzęcie – podłączonym do firmowej sieci – z oprogramowania, które nie zostało zatwierdzone przez pracodawcę czy też dział bezpieczeństwa IT. Inaczej mówiąc, pracownicy na własnę rękę instalują na komputerach programy lub aplikacje, bez wiedzy przełożonych. Shadow IT dotyczy również oprogramowania działającego w chmurze. Pracownicy nie muszą więc instalować programu na firmowym komputerze, żebyśmy mogli mówić o zjawisku shadow IT. Podstawową kwestią jest to, że pracownicy bez żadnej kontroli korzystają na firmowym sprzęcie z niezatwierdzonego oprogramowania.

Zagrożenia związane ze zjawiskiem shadow IT

Konsekwencją korzystania przez pracowników z nieautoryzowanych programów i aplikacji jest to, że osoby odpowiadające za firmowe bezpieczeństwo IT nie mają kontroli nad tym, jak jest wykorzystywane firmowe oprogramowanie. Taki brak kontroli może z kolei doprowadzić do poważnego zagrożenia, jakim jest chociażby wyciek gromadzonych i przetwarzanych przez daną firmę danych.

Możliwość wycieku krytycznych danych to jednak nie jedyne zagrożenie związane ze zjawiskiem shadow IT. Możemy mieć również do czynienia z sytuacją, kiedy pracownik nie dość, że zainstaluje na firmowym komputerze niezatwierdzone oprogramowanie, to jeszcze zrobi to bez wymaganej licencji na użytkowanie danego programu. Wówczas firma jest dodatkowo narażona na karę finansową za korzystanie z oprogramowania bez licencji.

Skąd się bierze shadow IT?

Dlaczego w firmach występuje zjawisko shadow IT? Co sprawia, że pracownicy decydują się na korzystanie z oprogramowania, które nie zostało zatwierdzone przez zespół bezpieczeństwa IT?

Często wina leży po stronie samego pracodawcy. Niejednokrotnie zdarza się bowiem, że pracownik jest niejako “zmuszony” do zainstalowania jakiejś aplikacji na własną rękę, ponieważ wcześniej nie dysponował odpowiednim narzędziem do wykonywania przydzielonych mu zadań. Zazwyczaj pracownicy ściągają nieautoryzowane programy nie po to, żeby zaszkodzić pracodawcy, lecz po to, żeby ułatwić sobie pracę. Jeśli tak jest, może to oznaczać, że udostępnione przez firmę narzędzia nie spełniają potrzeb i wymagań pracowników. Wówczas pracodawca powinien zastanowić się, że może warto jednak coś zmienić.

Jak się zabezpieczyć przed shadow IT?

Jak się chronić przed shadow IT? Jeśli pracownicy korzystają z niezatwierdzonego oprogramowania w celu ułatwienia sobie pracy, pracodawca powinien zastanowić się, czy jest w stanie dostarczyć swoim pracownikom narzędzia, które będą odpowiadały ich potrzebom. Jeżeli firma ma takie możliwości, finansowe i organizacyjne, żeby wymienić oprogramowanie na lepsze, warto to zrobić. Dzięki temu pracownicy nie będą mieli pretekstu do ściągania innych aplikacji i programów, a pracodawca oraz dział bezpieczeństwa IT będą mieli kontrolę nad wykorzystywanym w firmie oprogramowaniem.

Dobrym pomysłem jest także przeszkolenie swoich pracowników na temat zagrożeń wynikających z korzystania z nieautoryzowanych programów i aplikacji na firmowym sprzęcie.

Kolejną możliwością jest wdrożenie w firmie specjalnego oprogramowania, które pozwoli pracodawcy zabezpieczyć się przed negatywnymi skutkami shadow IT.

Ekran System – profesjonalne narzędzie do ochrony przed shadow IT

Zaawansowanym narzędziem, rekomendowanym przez specjalistów od cyberbezpieczeństwa, które umożliwia skuteczną ochronę przed shadow IT jest Ekran System. To specjalistyczny program pozwalający na monitorowanie pracowników, a w konsekwencji na uzyskanie pełnej kontroli nad tym, w jaki sposób pracownik wykorzystuje firmowy sprzęt. Ekran System został wyposażony między innymi w takie opcje i możliwości, jak:

Monitorowanie aktywności użytkowników firmowych komputerów przy pomocy Ekran System daje stały podgląd na to, co dzieje się na ekranie komputera kontrolowanego pracownika, także w czasie rzeczywistym. Dzięki temu osoba prowadząca monitoring dokładnie wie, co dany pracowników robi, jakich aplikacji i programów używa. To z kolei umożliwia kontrolowanie, czy pracownicy korzystają w czasie pracy wyłącznie z zatwierdzonego oprogramowania, czy może również z programów i aplikacji nieautoryzowanych.

Nie taki diabeł straszny, jak go malują

Całkowite wyeliminowanie ryzyka związanego ze zjawiskiem shadow IT jest raczej niemożliwe. Zwłaszcza w kontekście rosnącej popularności różnego rodzaju aplikacji działających w chmurze. Jednak wdrożenie w firmie specjalistycznego oprogramowania, takiego jak Ekran System, a także zapewnienie pracownikom odpowiednich narzędzi do pracy oraz uświadomienie im, jakie mogą być konsekwencje użytkowania nieautoryzowanych programów, pozwala ograniczyć to ryzyko do minimum.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.