Skip to main content

Bezpieczeństwo

Zero Trust – na czym polega metoda Zero Zaufania?

Share:

Organizacje potrzebują modelu zabezpieczeń, który poradzi sobie z zagrożeniami charakterystycznymi dla dynamicznie zmieniającego się środowiska cyfrowego. Koncepcja Zero Trust skutecznie wspiera specjalistów od bezpieczeństwa IT, będąc atrakcyjnym rozwiązaniem dla każdej firmy, która przynajmniej część działań i operacji wykonuje w sieci. Model Zero Trust jest odpowiedzią na nowe zagrożenia związane z bezpieczeństwem systemów informatycznych. Należą do nich powszechność urządzeń mobilnych, rosnąca liczba połączeń zdalnych z firmowymi systemami IT oraz częste stosowanie chmury – nie tylko podczas pracy zdalnej. To między innymi te zjawiska sprawiły, że dotychczasowe mechanizmy zabezpieczeń przed atakami i kradzieżą danych, są niewystarczające.

Na czym polega koncepcja Zero Trust oraz dlaczego jest to zalecane rozwiązanie dla współczesnych firm i organizacji?

Czym jest model Zero Trust?

Zasady koncepcji Zero Trust

Korzyści modelu Zero Trust

Elementy koncepcji Zero Trust

Jak wdrożyć metodę Zero Trust?

Ekran System – kompleksowe zarządzanie tożsamością i dostępem

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Czym jest model Zero Trust?

W dużym uproszczeniu model Zero Trust zakłada brak zaufania wobec wszystkich użytkowników. Przyjmuje, że każdą aktywność należy traktować tak, jakby pochodziła z otwartej sieci – to właśnie z tego względu zawsze konieczna jest weryfikacja. Koncepcja Zero Zaufania ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa IT, wprowadzając zmiany w dotychczasowym myśleniu o zagrożeniach. Zgodnie z tym modelem, należy myśleć o tym, jak przygotować się na atak, bo to, że on nastąpi, jest pewne. Zero Trust Security jest przyszłością wielu firm i organizacji.

Zasady koncepcji Zero Trust

Fundamentem systemu bezpieczeństwa opartego na modelu Zero Trust są trzy zasady. Należy bowiem pamiętać, że nie istnieje ustalony schemat wdrażania podejścia Zero Trust w firmach i organizacjach. Do zasad, na podstawie których można budować system bezpieczeństwa, należą:

 • dokładna i jawna weryfikacja nie tylko tożsamości użytkowników, ale także urządzeń, danych i wszelkich anomalii,
 • ograniczenie uprawnień użytkowników do niezbędnego zakresu i w określonym czasie,
 • założenie próby włamania, a więc minimalizowanie skutków potencjalnego ataku poprzez segmentację sieci, użytkowników, urządzeń oraz aplikacji.

Tradycyjny model koncentrujący zabezpieczenia na brzegu sieci (budowanie tzw. „zamku i fosy”) się nie sprawdził – realną alternatywą jest właśnie model Zero Trust Security.

Korzyści modelu Zero Trust

Wdrożenie koncepcji Zero Trust stanowi poważne wsparcie dla firmowego bezpieczeństwa IT oraz zwiększa możliwości pracowników zdalnych. To skuteczny sposób na zapewnienie dostępu do zasobów oraz bezpieczne korzystanie z takich narzędzi jak pulpit zdalny. Zasada Zero Zaufania sprzyja mobilności i ułatwia dostosowywania się do zmian w organizacjach. Kontrolowanie uprawnień użytkowników pozwala szybko cofnąć dostęp pracownikowi, który odchodzi z firmy lub zmienić zakres uprawnień osobie, która zmienia stanowisko. Dzięki temu możliwa jest również kontrola pracownika w pracy zdalnej. Oprócz tego model Zero Trust pozwala na:

 • większą elastyczność zarówno w stosunku do klientów, jak i pracowników,
 • modernizację mechanizmów zabezpieczeń,
 • stworzenie bezpieczniejszego środowiska niż w przypadku dotychczasowych sposobów minimalizowania ryzyka ataków.

Elementy koncepcji Zero Trust

Polityka bezpieczeństwa bazująca na modelu Zero Trust Security powinna obejmować całą infrastrukturę informatyczną. Działania zapewniające skuteczną ochronę dotyczą więc takich elementów jak tożsamości, urządzenia, aplikacje, dane, infrastruktura oraz sieć.

Tożsamości

Kluczem do bezpieczeństwa IT jest zarządzanie tożsamością i dostępem. Konieczna jest więc precyzyjna weryfikacja uprawnień użytkowników, a także przydzielanie pracownikom minimalnych uprawnień – każdy stanowi potencjalne zagrożenie dla organizacji. W ramach koncepcji Zero Trust niezbędne jest stosowanie jednorazowych haseł oraz uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA).

Urządzenia

Dostęp do zasobów rzadko kiedy ogranicza się do jednego przepływu danych – metoda Zero Zaufania zakłada monitorowanie każdego urządzenia będącego częścią sieci wewnętrznej. Dotyczy to smartfonów, drukarek, komputerów, tabletów oraz innych urządzeń służbowych. Ważna jest zarówno ich kondycja, jak i stan zgodności.

Aplikacje

Wdrożenie modelu Zero Trust umożliwia wyszukiwanie niezatwierdzonych rozwiązań IT w ramach aplikacji – dotyczy to zarówno aplikacji zarządzanych przez organizację, jak i usług chmurowych. Należy zadbać o odpowiednie uprawnienia, weryfikację konfiguracji, monitoring sesji oraz analizę działań użytkowników w czasie rzeczywistym.

Dane

Skuteczna ochrona danych polega na ich klasyfikacji, nadawaniu etykiet, szyfrowaniu oraz przechowywaniu w odpowiednim, przeznaczonym do tego miejscu.

Infrastruktura

Stosowanie najniższego poziomu uprawnień oraz wykrywanie anomalii wśród działań administratorów pozwala ograniczyć ryzyko wycieku lub kradzieży danych.

Sieć

Zgodnie z podejściem Zero Trust nie należy traktować sieci wewnętrznej jako zaufanej. W związku z tym warto zastosować mikrosegmentację, czyli stworzyć sieć składającą się z niezależnych segmentów, co zmniejsza powierzchnię potencjalnego ataku. Oprócz tego należy zadbać o szyfrowanie komunikacji wewnętrznej i wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym.

Jak wdrożyć metodę Zero Trust?

Już wcześniej zasygnalizowaliśmy, że nie istnieje jeden model wdrażania koncepcji Zero Trust. Bezpieczeństwo IT jest kwestią złożoną i potrzeby organizacji różnią się w tym zakresie. Warto jednak uwzględnić w działaniach firmy takie rozwiązania jak mikrosegmentacja, zasadę przyznawania minimalnych uprawnień, obowiązkową autoryzację i możliwość całkowitej kontroli przez dział IT.

Ekran System – kompleksowe zarządzanie tożsamością i dostępem

Narzędziem, które umożliwia profesjonalne zarządzanie tożsamością i dostępem w systemach informatycznych jest Ekran System. To zaawansowany program do monitorowania komputera, który:

 • umożliwia monitoring serwera,
 • zapobiega nieautoryzowanym sesjom,
 • zwiększa transparentność procesu logowania,
 • pozwala zidentyfikować użytkowników współdzielonych kont,
 • uniemożliwia anonimowe logowanie,
 • umożliwia zarządzanie uprawnieniami użytkowników.

Ekran System to system DLP wyposażony w szereg narzędzi do zarządzania tożsamością i dostępem w systemach informatycznych. Należą do nich:

 • jednorazowe hasła,
 • podwójne uwierzytelnianie,
 • uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA),
 • zarządzanie kontami i sesjami uprzywilejowanymi (PASM).

Lepiej zapobiegać niż leczyć

Koncepcja Zero Trust Security zakłada kontrolę wszystkiego i wszystkich oraz maksymalne ograniczenie uprawnień użytkowników. Zgodnie z jej filozofią każdy użytkownik, także wewnętrzny, jest traktowany jako niezaufany i stanowiący zagrożenie dla sieci. Takie założenie może wydawać się nieracjonalne, a kompletny brak zaufania popadaniem w przesadę. Praktyka pokazuje jednak, że działanie w myśl zasady „lepiej zapobiegać niż leczyć” jest dużo skuteczniejsze niż dotychczasowy model zabezpieczania brzegu sieci. Koszty ewentualnego ataku hakerskiego i kradzieży danych mogą być bowiem dużo większe niż koszty wdrożenia koncepcji Zero Trust w firmie.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.