Skip to main content

Bezpieczeństwo

Bezpieczeństwo IT w firmie – cz. 3: Badanie aktywności użytkowników na żywo

Share:

Monitorowanie aktywności użytkowników na żywo to jeden z kluczowych elementów działań mających zapewnić bezpieczeństwo IT w firmie. Największą zaletą takiego rozwiązania jest możliwość natychmiastowej reakcji na potencjalne zagrożenie. Jednym z najlepszych narzędzi oferujących badanie aktywności pracowników na żywo jest Ekran System, program do monitoringu serwerów i komputerów. Co może zyskać firma, które skorzysta z tego oprogramowania? Jakie możliwości oferuje Ekran System?

Monitoring IT w czasie rzeczywistym

Podgląd monitorowanej sesji na żywo

Raportowanie badania aktywności użytkowników na żywo

Ekran System a system DLP

Monitorowanie aktywności pracowników zgodne z RODO

Badanie aktywności użytkowników na żywo na wszystkich najpopularniejszych platformach

Monitoring IT w czasie rzeczywistym

Najważniejszą zaletą programu Ekran System – w kontekście badania i monitorowania aktywności użytkowników – jest to, że pozwala na prowadzenie monitoringu IT w czasie rzeczywistym, na żywo. Mało tego, oprogramowanie zostało wyposażone w niezwykle przydatne funkcje alertów i powiadomień aktywności kontrolowanych pracowników. Co to oznacza? Pisząc najprościej, oznacza to, że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo IT w firmie jest na bieżąco informowana o wykrytym zagrożeniu.

Co ważne, alerty są w pełni konfigurowalne. Osoba czuwająca nad bezpieczeństwem systemów IT może dowolnie konfigurować reguły wywołujące alerty. Ekran System umożliwia konfigurowanie takich parametrów, jak na przykład:

  • nazwa użytkownika,
  • odwiedzane adresy URL,
  • nazwy otwieranych aplikacji,
  • tytuły okien,
  • nazwy otwieranych folderów,
  • naciśnięte klawisze,
  • rodzaje podłączanych urządzeń USB.

Podgląd monitorowanej sesji na żywo

Co się dzieje po wywołaniu alertu? Jeśli jakiś pracownik naruszy firmowe bezpieczeństwo IT, osoba odpowiedzialna za jego ochronę zostanie natychmiast o tym poinformowana. Powiadomienie wysyłane jest w dwojaki sposób:

  • mailem,
  • poprzez wiadomość tray.

Niezależnie od sposobu, w jaki informacja zostanie dostarczona, zawiera ona link do sesji, w której wykryto zagrożenie. Klikając w niego, zespół bezpieczeństwa IT może szybko przejść do odtwarzacza Ekran System i obejrzeć nagranie zawierające daną sesję. To z kolei pozwala na podjęcie błyskawicznej reakcji i odpowiedź na wykryte zagrożenie.

Ekran System umożliwia również podpięcie się do danej sesji i monitorowanie jej w czasie rzeczywistym. To bardzo przydatna funkcja, dzięki której można skutecznie zapobiec wszelkim próbom naruszenia bezpieczeństwa systemu IT. W jaki sposób? Najskuteczniejszym rozwiązaniem w przypadku wykrycia zagrożenia będzie zablokowanie użytkownika, którego zachowanie spowodowało wywołanie alertu. Użytkownik taki zostanie wówczas wylogowany ze wszystkich sesji oraz pozbawiony możliwości ponownego zalogowania się.

Ekran System umożliwia również blokowanie urządzeń USB, na przykład pendrive’ów. To przydatne narzędzie, które zabezpiecza firmę przed kradzieżą poufnych danych przez pracowników.

Raportowanie badania aktywności użytkowników na żywo

Oprogramowanie Ekran System zostało wyposażone w rozbudowane funkcje raportowania prowadzonych działań z zakresu monitoringu IT. Generowane raporty zawierają szczegółowe informacje dotyczące wywołanych alertów w określonym przedziale czasowym. Funkcja raportowania to doskonałe narzędzie umożliwiające dokładne analizowanie i audytowanie wykrytych incydentów oraz podjęcie odpowiednich środków, których celem będzie wyeliminowanie tego typu zagrożeń w przyszłości.

Ekran System a system DLP

Ekran System posiada wiele funkcjonalności znanych z systemów nazywanych Data Loss Prevention (DLP). Typowy system DLP jest jednak rozwiązaniem bardziej rozbudowanym, a przez to dużo droższym. Z tego względu systemy Data Loss Prevention dedykowane są raczej dużym firmom, które dysponują odpowiednio dużym budżetem. Dla tych mniejszych firm, z mniejszym budżetem, najlepszym rozwiązaniem jest właśnie Ekran System, który jest równie skuteczny i profesjonalny, ale zdecydowanie tańszy. Atrakcyjny schemat licencjonowania sprawia, że Ekran System jest w zasięgu nawet małej rodzinnej firmy.

Monitorowanie aktywności pracowników zgodne z RODO

Decydując się na rozwiązanie do badania i monitorowania aktywności użytkowników w firmie należy zwrócić uwagę na to, aby było ono legalne i zgodne z przepisami z zakresu ochrony danych osobowych. Jest to niezwykle ważne zwłaszcza w kontekście najnowszych regulacji unijnych, to jest Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych (RODO). Jego zapisy nakładają na firmy nowe obowiązki dotyczące przetwarzania, gromadzenia oraz wykorzystywania danych osobowych. Nadrzędnym celem wprowadzenia przez Unię Europejską RODO było zapewnienie obywatelom UE większej ochrony oraz kontroli nad ich danymi osobowymi, które są gromadzone przez różnego rodzaju podmioty. Ekran System jest oprogramowaniem, które spełnia wymagania tych przepisów.

Badanie aktywności użytkowników na żywo na wszystkich najpopularniejszych platformach

Ekran System jest jednym z najlepszych rozwiązań przeznaczonych do monitoringu IT dostępnych na rynku, które umożliwiają monitorowanie aktywności użytkowników w czasie rzeczywistym. Program posiada wiele zaawansowanych funkcji, a jednocześnie koszty jego wdrożenia w firmie są stosunkowo niewielkie. Jest również narzędziem uniwersalnym, ponieważ współpracuje ze wszystkimi najpopularniejszymi środowiskami, to jest Windows, MacOS, Linux, Unix, Citrix. To niezawodne rozwiązanie, które sprawdzi się w każdej firmie.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.