Skip to main content

Bezpieczeństwo

Czym się zajmuje dział IT w firmie?

Share:

W dzisiejszych czasach, wszechobecnej informatyzacji i komputeryzacji, dział IT stał się jednym z ważniejszych działów każdej większej firmy. Jego pracownicy pełnią ważne zadania z punktu widzenia przedsiębiorstwa, związane przede wszystkim z jego cyberbezpieczeństwem. Czym konkretnie zajmuje się dział IT w firmie?

Bezpieczeństwo firmowych systemów IT – ochrona poufnych danych

Kontrolowanie aktywności użytkowników komputerów i serwerów

Zarządzanie dostępem i tożsamością

Bieżące aktualizowanie oprogramowania

Tworzenie nowego oprogramowania

Zapewnienie bezawaryjności i stabilności infrastruktury IT

Bezpieczeństwo firmowych systemów IT – ochrona poufnych danych

Pisząc najogólniej, zadaniem działu IT jest dbanie o szeroko rozumiane bezpieczeństwo informatyczne przedsiębiorstwa. W dzisiejszych czasach jedną z cenniejszych rzeczy jest informacja, a konkretnie dostęp do niej. Posiadane przez nas informacje i wszelkiego rodzaju dane mogą być łakomym kąskiem dla internetowych przestępców. Należy przy tym pamiętać, że poufne dane firmy mogą być celem zarówno ataków zewnętrznych, jak i wewnętrznych, ze strony jej pracowników. O jakie informacje chodzi i jak je chronić?

Każda firma dysponuje wieloma ważnymi dokumentami, które należy chronić przed nieuprawnionym dostępem. Są to na przykład:

  • raporty finansowe,
  • plany rozwojowe,
  • bazy kontrahentów,
  • dane osobowe klientów i pracowników.

Doprowadzenie do wycieku powyższych informacji może być dla firmy bardzo kosztowne. W wyniku kradzieży planów rozwojowych przedsiębiorstwo stanie się mniej konkurencyjne, co z całą pewnością odbije się na jego wynikach sprzedażowych. Jest też druga strona medalu – firmie, która dopuści do wycieku danych osobowych klientów grozi surowa grzywna, a w niektórych przypadkach nawet kara pozbawienia wolności.

Kontrolowanie aktywności użytkowników komputerów i serwerów

Jak się przed tym uchronić? Specjaliści z zakresu bezpieczeństwa IT rekomendują między innymi wdrożenie specjalnego oprogramowania umożliwiającego monitorowanie aktywności komputera. Jednym z takich rozwiązań jest Ekran System – zaawansowany program do monitoringu użytkowników serwerów i komputerów. Umożliwia on kontrolowanie pracy zarówno pracowników, w tym zdalnych, jak i wszelkich innych użytkowników, mających dostęp do firmowej sieci, na przykład usługodawców zewnętrznych.

Na czym polega monitorowanie serwerów i komputerów przy pomocy Ekran System? Pisząc najbardziej obrazowo, program nagrywa wszystko to, co dzieje się na ekranie komputera. Dzięki temu pracownicy działu IT mają możliwość stałego podglądu na to, co robi kontrolowany użytkownik. Co ważne, pogląd jest możliwy również na żywo, w czasie rzeczywistym. Pozwala to osobie odpowiedzialnej za cyberbezpieczeństwo podjąć błyskawiczną reakcję na wykryty incydent.

Zarządzanie dostępem i tożsamością

Ważnym zadaniem działu IT jest również kontrolowanie uprawnień, jakie posiadają pracownicy. Tak, aby nie były one zbyt wysokie, tylko takie, które są niezbędne do wykonywanej pracy. Zaawansowane narzędzia służące do zarządzania dostępem i tożsamością posiada wspomniany wcześniej Ekran System.

Ekran System został wyposażony w 3 główne narzędzia do zarządzania tożsamością i dostępem w systemach informatycznych, to jest:

  • jednorazowe hasła,
  • podwójne uwierzytelnienie,
  • uwierzytelnienie dwuskładnikowe (2FA).

Jednorazowe hasła polegają na tym, że użytkownik próbujący zalogować się do systemu otrzymuje unikalne tymczasowe hasło. Co ważne, wszystkie próby jego uzyskania są rejestrowane i moderowane przez specjalistów działu IT. Mogą oni zezwolić na wygenerowanie hasła dla danego użytkownika bądź też odmówić.

Podwójne uwierzytelnianie polega z kolei na tym, że po poprawnym wpisaniu poświadczeń, pracownik musi podać kolejne, unikalne dane logowania, które zostały wcześniej przypisane do tego konkretnego użytkownika. Funkcja ta jest szczególnie użyteczna w przypadku używania kont współdzielonych, takich jak “Administrator” albo “root”.

Uwierzytelnienie dwuskładnikowe (2FA) polega na tym, że po wpisaniu loginu i hasła pracownik otrzymuje jednorazowe, unikalne hasło, które jest wysyłane na urządzenie mobilne, na przykład telefon. Jest to rozwiązanie znane chociażby z bankowości internetowej.

Bieżące aktualizowanie oprogramowania

Kolejnym, ważnym zadaniem działu IT, jest dbanie o to, aby wykorzystywane w firmie oprogramowanie było na bieżąco aktualizowane. Jest to niezwykle istotne z punktu widzenia cyberbezpieczeństwa. Zapominając o tym lub bagatelizując ten problem, firma zwiększa ryzyko ataków na jej infrastrukturę informatyczną. W celu usprawnienia tego procesu można korzystać ze specjalnego oprogramowania pozwalającego zautomatyzować przeprowadzanie aktualizacji.

Tworzenie nowego oprogramowania

Niektórzy pracownicy działu IT zajmują się również tworzeniem dedykowanego oprogramowania na potrzeby firmy, w której pracują. Dzięki temu przedsiębiorstwo nie musi zlecać tego podmiotom zewnętrznym. Przykładem takiego oprogramowania jest system CRM. W ten sposób specjaliści IT dostarczają firmie nowoczesne rozwiązania, a co za tym idzie – wpływają na jej rozwój.

Zapewnienie bezawaryjności i stabilności infrastruktury IT

W powyższym tekście została opisana zaledwie część zadań, z jakimi zmagają się na co dzień specjaliści działu IT. Zazwyczaj jest ich zdecydowanie więcej. Wszystkie jednak sprowadzają się do jednego celu nadrzędnego, jakim jest zapewnienie bezawaryjności i stabilności infrastruktury IT. To bardzo ważne zadanie, od którego może zależeć, czy dana firma będzie się dalej rozwijać.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.