Skip to main content

Bezpieczeństwo

Jak chronić dane na serwerze?

Share:

Jak chronić dane na serwerze, by mieć pewność, że ważne dla nas informacje, które przechowujemy na laptopach, czy innych urządzeniach służbowych są bezpieczne? Wyciek danych grozi ujawnieniem poufnych informacji na temat firmy i jej klientów oraz pracowników, dlatego ochrona danych powinna być skuteczna. Zatem co zrobić, aby włamywacze komputerowi nie dotarli do naszych informacji? Podpowiadamy!

Wyciek danych w firmie

Konsekwencje wycieku danych

Zagrożenia wewnętrzne – jak chronić dane na serwerze?

Skuteczne i bezpieczne zarządzanie informacją

Bezpieczeństwo IT w Twojej firmie

Podsumowanie

Wyciek danych w firmie

Wyciek danych w firmie to sytuacja, w której tracimy kontrolę nad ochroną danych osobowych, informacji na temat klientów firmy, aktualnej kondycji przedsiębiorstwa oraz indywidualnych i autorskich rozwiązań wprowadzonych w kulturze organizacyjnej firmy. Do wycieku danych najczęściej dochodzi podczas korzystania z dysków przenośnych, wewnętrznych, firmowych komunikatorów, poczty elektronicznej oraz płyt CD.

Konsekwencje wycieku danych

W wyniku wycieku poufnych informacji, przedsiębiorstwo naraża się na straty wizerunkowe. Co więcej, wyciek danych może spowodować:

  • udostępnienie poufnych informacji konkurencji, osobom trzecim, które chcą zaszkodzić firmie,
  • brak możliwości dostępu do danych,
  • zniszczenie danych poufnych,
  • problemy finansowe firmy,
  • brak zaufania klientów.

Zagrożenia wewnętrzne – jak chronić dane na serwerze?

Za celowy lub nieświadomy wyciek danych odpowiedzialni są także pracownicy. Insider, czyli osoba z wewnątrz firmy, a nie cyberprzestępca może stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa ochrony danych przedsiębiorstwa, w którym pracuje. Proces wykradania czy ujawniania informacji może mieć miejsce poza biurem, na przykład w sytuacji pracy zdalnej. Jak zminimalizować ryzyko naruszenia bezpieczeństwa danych? Zwiększając świadomość pracowników na temat cyberprzestępstw. Dobrym pomysłem jest wprowadzenie w struktury firmy i zaprezentowanie pracownikom koncepcji Zero Trust. Model zakłada, że każdy pracownik, czyli użytkownik komputera i innych urządzeń służbowych może stanowić zagrożenie, dlatego niezbędna jest weryfikacja. Wprowadzenie zasad modelu Zero Trust tworzy fundament bezpiecznego środowiska pracy, w tym zdalnego. Nieświadomość, nieuwaga i brak wiedzy również stanowią potencjalne zagrożenie ryzyka wycieku danych. Dlatego edukacja zespołu i tworzenie jasnych zasad w zakresie bezpieczeństwa danych przeciwdziałają sytuacjom kryzysowym. Poniżej znajdą Państwo jeszcze kilka skutecznych rozwiązań.

Skuteczne i bezpieczne zarządzanie informacją

Obecnie niemalże wszystkie przedsiębiorstwa korzystają z usług teleinformatycznych takich jak hosting czy serwer. Codzienną pracę usprawnia służbowa poczta oraz wewnętrzne systemy organizacji pracy. Wszędzie tam, gdzie pracujemy i dzielimy się danymi, własnymi rozwiązaniami oraz informacjami poufnymi, powinniśmy mieć na uwadze to, aby zabezpieczenia były aktualne i obowiązujące. Z jakich narzędzi warto korzystać, aby chronić dane na serwerze?

Bezpieczeństwo IT w Twojej firmie

Efektywne i łatwe w użyciu narzędzia pozwolą na skuteczną ochronę danych na serwerze. Jak chronić dane na serwerze? Przede wszystkim należy monitorować zagrożenia, które mogą naruszyć bezpieczeństwo wewnętrzne. Aby zapobiec wyciekowi danych z firmy, który wiąże się z ujawnieniem poufnych informacji na temat funkcjonowania przedsiębiorstwa, bazy klientów oraz pracowników, warto wdrożyć system DLP. Data Loss Prevention to rozwiązanie, które zapobiega utracie danych. To uniwersalne oprogramowanie swoje zastosowanie znajduje w procesie ochrony poufnych informacji. Sprawdza się w wielu sytuacjach zarówno w przypadkowych błędach, jak i celowych próbach wykradnięcia informacji poufnych. System DLP może być wdrożony z powodzeniem w każdej firmie o różnym profilu działalności.

Jak jeszcze chronić dane na serwerze? Kolejnym rozwiązaniem jest Monitoring serwera terminalowego. To funkcjonalność, która znajduje się w oprogramowaniu Ekran System. Narzędzie skutecznie podąża za aktywnością użytkowników, którzy na co dzień korzystają z różnych środowisk. Narzędzie śledzi obraz z ekranu komputera w środowisku, w którym pracuje serwer. Dzięki temu osoba, która czuwa nad bezpieczeństwem w przedsiębiorstwie, obserwuje pracę pracowników zalogowanych w firmowych systemach. Na bieżąco jest w stanie wygenerować, na przykład aktualne raporty i nagrania. Co więcej, oprogramowanie umożliwia otrzymywanie alertów w czasie rzeczywistym o występujących nieprawidłowościach.

Podsumowanie

Wyciek danych, celowy lub przypadkowy, może wydarzyć się w każdym przedsiębiorstwie. Dlatego, aby skutecznie chronić poufne informacje oraz autorskie projekty warto wdrożyć oprogramowanie Ekran System umożliwiające monitoring serwera oraz zasady koncepcji Zero Trust. Jeżeli chcą Państwo dowiedzieć się więcej o tym, jak chronić dane na serwerze i interesuje Państwa temat bezpieczeństwo IT, zapraszamy do kontaktu!

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.