Skip to main content

Bezpieczeństwo

Jak uzyskać zgodność z HIPAA?

Share:

Zgodność z HIPAA to wymóg, do którego muszą się dostosować wszystkie podmioty związane z przetwarzaniem informacji zdrowotnych. Dotyczy ona w równym stopniu podmiotów objętych ubezpieczeniem, które generują te informacje, jak i ich partnerów biznesowych. W artykule odpowiemy na najczęstsze pytania pojawiające się w związku z HIPAA, czyli co to jest, kogo dotyczy i jak ją zapewnić.

Co to jest HIPAA?

Kogo dotyczą obowiązki wynikające z HIPAA?

Formularze cyfrowe zgodne z HIPAA

Pomoc w uzyskaniu zgodności z regulacjami HIPAA od Ekran System

Podsumowanie

Co to jest HIPAA?

HIPAA to skrót od nazwy amerykańskiej ustawy o przenośności i odpowiedzialności w ubezpieczeniach zdrowotnych (Health Insurance Portability and Accountability Act), uchwalonej w 1996 roku. Jej celem jest ochrona bezpieczeństwa i prywatności informacji o zdrowiu pacjentów przesyłanych drogą elektroniczną. Zgodnie z jej przepisami podmioty świadczące opiekę zdrowotną zobowiązane są do ochrony przesyłanych i przechowywanych informacji o stanie zdrowia pacjentów.

Kogo dotyczą obowiązki wynikające z HIPAA?

Przepisy HIPAA i wynikające z nich obowiązki dotyczą dwóch grup – podmiotów objętych ubezpieczeniem oraz ich partnerów biznesowych.

Podmiotami tymi są wszystkie organizacje, które gromadzą, tworzą albo przekazują informacje o zdrowiu pacjentów drogą elektroniczną, czyli:

 • świadczące opiekę zdrowotną jak gabinety lekarskie, szpitale, domy opieki czy psychologowie,
 • prowadzące grupowe lub indywidualne plany zdrowotne, np. organizacje opieki zdrowotnej czy towarzystwa ubezpieczeń zdrowotnych,
 • pośredniczące między świadczeniodawcami opieki zdrowotnej a płatnikami ubezpieczeń, czyli izby rozliczeniowe.

Za partnerów biznesowych uważa się wszystkie organizacje, które mają dostęp do danych zdrowotnych pacjentów na podstawie umów zawartych z podmiotami objętymi ubezpieczeniem. Mogą to być m.in.:

 • dostawcy internetu,
 • usług hostingu,
 • poczty mailowej,
 • twórcy formularzy cyfrowych.

Partnerzy Ci, w równym stopniu co podmioty objęte ubezpieczeniem muszą przestrzegać obowiązków wynikających z HIPAA związanych z ochroną informacji o zdrowiu pacjentów. Dodatkowo muszą informować podmioty objęte ubezpieczeniem o każdym przypadku, faktycznym lub potencjalnym, naruszeń danych.

Formularze cyfrowe zgodne z HIPAA

Formularze zbierające dane o pacjentach to najpowszechniejszy sposób ich gromadzenia w służbie zdrowia. Ułatwiają rejestrację, zapisywanie objawów, sposobu leczenia, a także pomagają w powtarzaniu recept. Dlatego tak ważne jest zapewnienie ich bezpiecznego przetwarzania i zgodności z HIPAA.

Jakie są minimalne wymogi, aby formularz cyfrowy spełniał wymagania HIPAA? Mogą to być m.in.:

 • szyfrowanie formularzy podczas przesyłania w sieci,
 • tworzenie i archiwizowanie kopii zapasowych,
 • zabezpieczanie hasłami i autoryzacja dostępu, tylko dla upoważnionych osób z personelu,
 • szyfrowanie ich podczas przechowywania i archiwizacji,
 • właściwa i trwała utylizacja, gdy nie są już potrzebne,
 • dbanie by znajdowały się tylko na serwerach partnerów biznesowych, a którymi są podpisane umowy o partnerstwie biznesowym.

Stworzenie oprogramowania, które spełnia wymogi zgodności z HIPAA, jest zadaniem niełatwym, dlatego warto skorzystać z usług firm, które oferują już gotowe rozwiązania.

Pomoc w uzyskaniu zgodności z regulacjami HIPAA od Ekran System

Bezpieczeństwo IT jest najważniejszą kwestią zwłaszcza dla podmiotów przetwarzających dane wrażliwe, jakimi są te o stanie zdrowia pacjentów. W odpowiedzi na te wyzwania Ekran System oferuje program do monitorowania komputera, który zapewnia uzyskanie zgodności z regulacjami zawartymi w HIPAA. Umożliwia śledzenie wszystkich aktywności użytkowników na komputerze, a także monitoring serwera, dając możliwość odpowiedzi na incydenty bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.

Innym sposobem na bezpieczeństwo przetwarzania danych pacjentów jest system DLP (Data Loss Prevention), który zabezpiecza sieć, skutecznie blokując każdą czynność zidentyfikowaną jako próba przejęcia danych. Dotyczy to zarówno prób kradzieży, jak i wycieków przypadkowych, wynikających np. z nieświadomych działań pracowników instytucji służby zdrowia. Ekran System ma również takie narzędzie w swojej ofercie.

Podsumowanie

Ustawa o HIPAA nie jest co prawda aktem prawnym obowiązującym w Polsce, ale zgodność z nią zapewnia przestrzeganie wymogów związanych z ochroną danych wrażliwych w zakresie bezpieczeństwa systemów IT. Jej uzyskanie wymaga wdrożenia i stosowania wielu procedur i zabezpieczeń w systemach informatycznych. Aby ułatwić sobie to zadanie warto zwrócić się o pomoc do sprawdzonych i doświadczonych firm zewnętrznych, których specjalnością jest zarządzanie bezpieczeństwem IT.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.