Skip to main content

Bezpieczeństwo

Jak zadbać o bezpieczeństwo IT w firmie?

Share:

Systemy informatyczne stanowią fundament, na którym oparty jest współczesny biznes, dlatego pytanie o to, jak zadbać o bezpieczeństwo IT w firmie jest aktualne jak nigdy dotąd. Niemal 80% osób przyznaje, że korzysta ze służbowego sprzętu w celach prywatnych, a prawie połowa badanych nie ukrywa, że firma nie zatrudnia żadnego specjalisty w zakresie bezpieczeństwa danych – raport VECTO nie pozostawia złudzeń w kwestii wyzwania, jakim jest ochrona danych krytycznych oraz zarządzanie dostępem. Przedsiębiorstwa na co dzień mierzą się z takimi problemami, jak obawa przed wyciekiem danych czy zagrożenie utraty budowanej latami reputacji. Z tego względu odpowiadamy na pytanie, jak zadbać o bezpieczeństwo IT, aby skutecznie ograniczyć ryzyko.

Dlaczego warto dbać o bezpieczeństwo IT w każdej firmie?

Dobre praktyki dla zachowania podstawowego bezpieczeństwa IT

Ekran System – oprogramowanie wspierające bezpieczeństwo IT

Podsumowanie

Dlaczego warto dbać o bezpieczeństwo IT w każdej firmie?

Niezależnie od tego, czy mowa o sektorze MŚP, czy dużych korporacjach, bezpieczeństwo IT jest kluczowym zagadnieniem, gwarantującym płynność działalności biznesowej. Brak odpowiednich zabezpieczeń może skutkować brakiem dostępu do sieci lub jej spowolnieniem oraz kradzieżą danych na temat kontrahentów, narażając firmę nie tylko na straty finansowe, ale również utratę wiarygodności wśród klientów. Na potencjalne zagrożenie narażone są:

 • systemy informatyczne – aplikacje oraz programy gromadzące i przetwarzające wszelkiego rodzaju dane,
 • dane – wszystkie informacje wytwarzane lub przechowywane w firmie (dane personalne, księgowe oraz te gromadzone przez systemy IT),
 • systemy sieciowe – architektura sieci komputerowych wykorzystywanych w organizacji (sieć LAN, WAN oraz WLAN),
 • infrastruktura IT – obejmuje serwery oraz sieci informatyczne, kluczowy dla bezpieczeństwa IT jest ich stan techniczny, budowa oraz integralność.

Osobnym czynnikiem, który należy wziąć pod uwagę, są pracownicy oraz zewnętrzni dostawcy usług (przeczytaj, co to jest outsourcing IT), którzy mają dostęp do danych oraz całej infrastruktury informatycznej. Problemem może być nie tylko niestosowanie się do firmowej polityki bezpieczeństwa, ale również niepożądane zachowania mające bezpośrednie przełożenie na wizerunek organizacji. Dobrym przykładem jest korespondencja wewnętrzna, w której mogą znaleźć się obraźliwe informacje na temat pracowników lub klientów, np. o charakterze seksistowskim czy homofobicznym. Publiczne ujawnienie tego typu maili może doprowadzić do zerwania współpracy z kluczowymi partnerami biznesowymi, szczególnie dbającymi o wizerunek marki. Między innymi z tego względu, należy sobie odpowiedzieć na pytanie, jak zadbać o bezpieczeństwo IT.

Dobre praktyki dla zachowania podstawowego bezpieczeństwa IT

Tworzenie procedur dotyczących bezpieczeństwa wymaga nie tylko identyfikacji potencjalnych zagrożeń, ale również działań dostosowanych do poziomu ryzyka i wdrożonych w odpowiedni sposób. Monitoring komputera lepiej wprowadzić po wcześniejszym spotkaniu z pracownikami, podczas którego zapoznają się oni z celem monitoringu oraz zostaną uświadomieni, że kontrola nie jest równoznaczna z brakiem zaufania. Poniżej prezentujemy kilka zasad, którymi warto kierować się, dbając o bezpieczeństwo IT:

 • szybkie wykrywanie i reakcja na luki w systemie – regularna aktualizacja oprogramowania oraz audyt informatyczny zapewniają kontrolę nad potencjalnymi zagrożeniami,
 • regularne szkolenia z zakresu bezpieczeństwa IT – dotyczy to zarówno pracy zdalnej, jak i stacjonarnej, w obu przypadkach niezbędna jest edukacja, dzięki której pracownicy dowiedzą się, z jakim ryzykiem wiąże się niestosowanie procedur bezpieczeństwa oraz poznają przyczyny ich wprowadzenia,
 • zarządzanie tożsamością oraz dostępem uprzywilejowanym – przemyślana polityka nadawania uprawnień poszczególnym użytkownikom minimalizuje ryzyko nadużyć ze strony pracowników,
 • kopie zapasowe – konsekwentna polityka tworzenia kopii zapasowych powinna być fundamentem bezpieczeństwa w firmie, ponieważ tylko wtedy możliwe jest odzyskanie utraconych danych,
 • "przyjazne" środki bezpieczeństwa – zniechęcony i sfrustrowany rygorystycznymi zasadami pracownik bardzo szybko może celowo omijać procedury, dlatego warto szukać rozwiązań, które ułatwią stosowanie się do odgórnych zaleceń (zamiast tworzyć samodzielnie długie i skomplikowane hasła, pracownik może stosować mechanizm automatycznej rotacji haseł),
 • monitoring komputera – umożliwia weryfikację aktywności użytkowników oraz ulepszanie procedur bezpieczeństwa na podstawie zgromadzonych w ten sposób danych.

Ekran System – oprogramowanie wspierające bezpieczeństwo IT

Jedną z odpowiedzi na pytanie, jak zadbać o bezpieczeństwo IT, jest Ekran System – oprogramowanie chroniące firmę poprzez skuteczny monitoring serwera oraz:

 • wprowadzenie procedur PIM oraz PAM,
 • DLP,
 • możliwość natychmiastowej reakcji w przypadku niepożądanej aktywności,
 • nadzór nad firmami outsourcingowymi,
 • zaawansowane uwierzytelnianie pracowników.

Program zawiera szereg przemyślanych funkcjonalności, dzięki którym możliwa jest szybka reakcja nie tylko w przypadku nieefektywnych pracowników, ale również w obliczu realnego zagrożenia utraty danych. Jednocześnie Ekran System dostarcza wiele wartościowych informacji, które umożliwiają doskonalenie dotychczasowych procedur bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Obecnie bezpieczeństwo IT stanowi wyzwanie nie tylko dla dużych korporacji, ale również dla sektora MŚP – trudno znaleźć firmę, która nie korzysta z nowych technologii. W związku z tym niezbędne jest wprowadzenie podstawowych środków ochrony takich jak tworzenie kopii zapasowych czy zarządzanie dostępem uprzywilejowanym. Dzięki temu firma zyskuje kontrolę nad aktywnością użytkowników zaangażowanych w działania organizacji oraz przygotowuje się na kryzysową sytuację, jaką jest utrata danych. Warto jednak wzmocnić dotychczasowe procedury – program Ekran System to przyjazny cenowo model licencjonowania, który kompleksowo podejmuje się ochrony infrastruktury IT.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.