Skip to main content

Bezpieczeństwo

Kontrola pracy firm zewnętrznych na serwerach i komputerach

Share:

Często zdarza się, że do firmowych serwerów i komputerów ma dostęp jakaś inna firma zewnętrzna. Może to być na przykład firma outsourcingowa wykonująca dla nas zlecenie informatyczne czy też dostawca oprogramowania, któremu dostęp do naszego serwera jest potrzebny po to, aby mógł przeprowadzić niezbędne aktualizacje. Czy da się w jakiś sposób kontrolować ich pracę? Czy istnieje jakieś profesjonalne rozwiązanie, dzięki któremu będziemy wiedzieć, co dzieje się na naszych serwerach?

Korzyści wynikające z kontrolowania pracy firm zewnętrznych na serwerach i komputerach

Jak kontrolować pracę firm zewnętrznych na serwerach i komputerach?

Monitoring pracy dostawców zewnętrznych dostępny dla każdej firmy

Monitorowanie i nagrywanie firm zdalnych jako inwestycja

Korzyści wynikające z kontrolowania pracy firm zewnętrznych na serwerach i komputerach

Zanim przejdziemy do konkretów, zacznijmy od udzielenia odpowiedzi na pytanie, dlaczego w ogóle warto kontrolować pracę firm mających zdalny dostęp do naszych serwerów i komputerów? Korzyści wynikające z takiej kontroli mogą być rozpatrywane w dwojaki sposób.

Pierwsza kwestia to bezpieczeństwo IT. Monitorowanie pracy usługodawców zewnętrznych jest niezwykle ważne z punktu widzenia ochrony naszych poufnych danych przed wyciekiem. O jakie dane chodzi? Mogą to być na przykład takie dokumenty, jak:

  • lista kontrahentów,
  • wyniki finansowe firmy,
  • plany rozwojowe,
  • dane osobowe pracowników.

Ewentualny wyciek powyższych danych może mieć bardzo przykre konsekwencje dla firmy, przede wszystkim finansowe.

Druga kwestia to kontrola typowo pracownicza, polegająca na kontrolowaniu jakości pracy wykonywanej przez usługodawcę zewnętrznego. Czy firma outsourcingowa rzeczywiście wykonuje dla nas jakąś pracę, czy jest tylko podłączona do naszego serwera? Chodzi o to, żeby uniknąć sytuacji, w której płacimy komuś na przykład za 8 godzin pracy, podczas gdy rzeczywisty czas pracy był krótszy.

Jak kontrolować pracę firm zewnętrznych na serwerach i komputerach?

Rozwiązaniem rekomendowanym przez specjalistów zajmujących się bezpieczeństwem IT, które umożliwia prowadzenie opisanej powyżej kontroli, jest Ekran System – program do monitoringu komputerów i serwerów. To nowoczesne oprogramowanie umożliwiające monitorowanie wszelkiej aktywności pracowników i usługodawców zewnętrznych na komputerach i serwerach. W jaki sposób?

Wdrażając w firmie Ekran System osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo IT ma możliwość stałego podglądu – również w czasie rzeczywistym – na to, co dzieje się na ekranie komputera monitorowanego użytkownika. Co ważne aktywność ta jest rejestrowana w formie nagrań video, dzięki czemu w dowolnym momencie można wrócić do danego incydentu.

Rejestrowanie firm zdalnych może okazać się bardzo przydatne w razie ewentualnego sporu sądowego. Uzyskane w ten sposób nagranie będzie wówczas ważnym dowodem świadczącym o winie usługodawcy zewnętrznego, który na przykład dopuścił się kradzieży naszych danych. Plik z zarejestrowaną aktywnością pracownika zdalnego w sposób jednoznaczny wskaże sprawcę przestępstwa.

Jak już zostało wspomniane, Ekran System pozwala na prowadzenie kontroli w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że zespół IT może podłączyć się do trwającej sesji i śledzić ją na żywo. To bardzo ważna opcja, która umożliwia podjęcie natychmiastowej reakcji w razie wykrycia incydentu naruszającego bezpieczeństwo systemu IT. W jaki sposób można zareagować na wykryte zagrożenie?

Ekran System pozwala na zablokowanie użytkownika oraz uniemożliwienie mu dalszej pracy. Sprawca incydentu może zostać wylogowany ze wszystkich sesji oraz pozbawiony możliwości ponownego zalogowania się.

Monitoring pracy dostawców zewnętrznych dostępny dla każdej firmy

Czy każdą firmę stać na wdrożenie Ekran System? Czy każda zainteresowana organizacja może sobie pozwolić na nagrywanie i monitorowanie firm zdalnych? Atrakcyjny schemat licencjonowania Ekran System sprawia, że jak najbardziej tak. Dzięki przystępnemu cennikowi oprogramowanie jest w zasięgu każdej firmy, zarówno małej, jak i dużej.

Monitorowanie i nagrywanie firm zdalnych jako inwestycja

Wdrożenie Ekran System można potraktować jako swego rodzaju inwestycję. Dzięki niemu będziemy mieć pewność, że płacimy firmie outsourcingowej za rzeczywisty czas pracy, a nie za samo podłączenie się do naszego serwera. Dodatkowo oprogramowanie zapewni nam bezpieczeństwo IT na najwyższym poziomie.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.