Skip to main content

Bezpieczeństwo

Koronawirus a praca zdalna – monitoring pracownika

Share:

Na początku marca 2020 roku zaczęła w Polsce obowiązywać specustawa związana z zapobieganiem rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Artykuł 3. tejże ustawy dotyczy pracy zdalnej. Zgodnie z jego zapisami pracodawca ma prawo wysłać pracownika na przymusową pracę zdalną. W obliczu epidemii nakazanie pracownikowi pracę na odległość ma sens i jest działaniem pożądanym. Jest jednak pewna kwestia, która może budzić u pracodawców obawy, a mianowicie brak możliwości kontrolowania pracowników zdalnych. Ale czy na pewno nie ma takiej możliwości? Czy pracodawca jest w takiej sytuacji bezradny? Zachęcamy do zapoznania się z poniższym artykułem. Dowiesz się z niego między innymi, jak kontrolować pracowników zdalnych.

Specustawa dotycząca koronawirusa a praca zdalna

Jak kontrolować pracowników zdalnych?

Rejestrowanie aktywności pracowników zdalnych na komputerach i serwerach

Monitorowanie pracowników zdalnych - funkcja alertów

Zdalna kontrola pracowników dostępna dla każdego

Specustawa dotycząca koronawirusa a praca zdalna

Specustawa dotycząca przeciwdziałania rozprzestrzenianiu się koronawirusa (Ustawa z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych) zwiększa uprawnienia pracodawcy w stosunku do pracowników. Może on bowiem nakazać pracownikowi pracę zdalną jako działanie prewencyjne przeciw rozprzestrzenianiu się koronawirusa. Co ważne, pracownik nie może odmówić wykonania takiego polecenia. Jeśli pracodawca nakazał mu pracę zdalną, to musi to wykonać. W przeciwnym wypadku będziemy mieć do czynienia z naruszeniem obowiązków pracownika, co może skutkować nawet rozwiązaniem umowy o pracę.

Jak kontrolować pracowników zdalnych?

Czy istnieje sposób na monitorowanie pracowników zdalnych i kontrolowanie tego, co robią w godzinach pracy? Jak najbardziej! Jeśli chcesz kontrolować pracowników posiadających zdalny dostęp do firmowych komputerów to najlepszym rozwiązaniem jest wdrożenie Ekran System, specjalistycznego oprogramowania do monitoringu komputerów i serwerów, a konkretnie monitorowania aktywności użytkowników komputerów i serwerów.

Zdalna kontrola komputera przez internet i monitorowanie jego użytkowników przy pomocy Ekran System są rekomendowane przez specjalistów od cyberbezpieczeństwa. Zdalne monitorowanie komputera pracownika pozwala nie tylko kontrolować jego wydajność, ale także wyeliminować ryzyko związane chociażby z wyciekiem poufnych danych. W jaki sposób?

Ekran System to rozbudowane narzędzie, które umożliwia między innymi:

Rejestrowanie aktywności pracowników zdalnych na komputerach i serwerach

Działanie Ekran System polega na tym, że oprogramowanie rejestruje całą aktywność użytkownika komputera czy serwera w postaci przejrzystych plików video. Wygląda to tak, że osoba prowadząca monitoring ma podgląd na to, co dzieje się na ekranie komputera kontrolowanego pracownika.

Co ważne, monitoring odbywa się w czasie rzeczywistym, dzięki czemu pracodawca ma stały podgląd na to, co robi pracownik. To z kolei pozwala na podjęcie błyskawicznej reakcji w razie wystąpienia incydentu. Pracodawca może na przykład przerwać sesję pracownika naruszającego zasady oraz uniemożliwić mu dalszą aktywność.

Rejestrowanie aktywności pracowników zdalnych pozwala również na kontrolowanie ich wydajności. Dzięki Ekran System pracodawca widzi, czy pracownik rzeczywiście wykazuje jakąś aktywność i wykonuje swoją pracę.

Monitorowanie pracowników zdalnych - funkcja alertów

Oprogramowanie Ekran System zostało wyposażone w funkcję alertów. To funkcja, która polega na tym, że pracodawca otrzymuje natychmiastowe powiadomienie o wykrytym incydencie. Alert może zostać wywołany na przykład w wyniku otwarcia przez pracownika jakiejś konkretnej strony internetowej lub aplikacji czy też naciśnięcie określonych klawiszy na klawiaturze.

Co istotne, tak zwane reguły, które wywołują alert są w pełni konfigurowalne. Oznacza to, że pracodawca może sam ustalić, odwiedzenie jakiej strony internetowej czy kliknięcie jakich klawiszy na klawiaturze spowoduje wywołanie alertu.

Alerty są dostarczane pracodawcy w dwojaki sposób. Odbywa się to poprzez:

  • wyświetlenie się komunikatu tray,
  • wysłanie do pracodawcy wiadomości mailowej.

Każdy alert, bez względu na to, czy jest to komunikat tray czy mail, zawiera link do sesji, w której doszło do incydentu.

Zdalna kontrola pracowników dostępna dla każdego

W związku z epidemią koronawirusa wysłanie pracownika na przymusową pracę zdalną jest sensownym rozwiązaniem. Dzięki Ekran System pracodawca ma możliwość kontrolowania pracownika zdalnego przy stosunkowo niewielkich kosztach. Twórcy oprogramowania oferują bowiem bardzo korzystny, elastyczny schemat licencjonowania. Dzięki temu zdalne monitorowanie komputera i kontrolowanie aktywności pracownika jest dostępne dla każdego pracodawcy, nawet tego z niewielkim budżetem.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.