Skip to main content

Bezpieczeństwo

Na czym polega kompleksowy audyt IT?

Share:

Temat poniższego artykułu to audyt, czyli co to jest i jakie niesie korzyści dla bezpieczeństwa firmowej infrastruktury IT. W dobie powszechnej cyfryzacji zabezpieczenie danych, poczty mailowej czy stron internetowych powinno być priorytetem w każdym przedsiębiorstwie, czy instytucji. Wyciek informacji powoduje zwykle straty finansowe i wizerunkowe, przez co jest zagrożeniem dla stabilnej pozycji podmiotu na rynku. Audyt IT pomaga w stworzeniu niezawodnego systemu bezpieczeństwa w firmie.

Co to jest audyt IT?

Co składa się na audyt IT?

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT – korzyści

Dodatkowe narzędzia ochrony danych firmowych

Podsumowanie

Co to jest audyt IT?

Audyt IT to pełna analiza i ocena funkcjonowania systemów informatycznych w danej organizacji. Dzięki temu możliwe jest sprawdzenie, czy skutecznie chronią dane, raportują niezbędne informacje oraz realizują wyznaczone cele kontrolne i operacyjne. Z jednej strony oceniana jest użyteczność i niezawodność rozwiązań informatycznych, a z drugiej ich wydajność, wiarygodność, bezpieczeństwo i zgodność z normami.

Profesjonalny audyt bezpieczeństwa IT pozwala na kompleksową ocenę zabezpieczeń danego systemu informatycznego, analizę ryzyka i koncentracje na jego minimalizacji.

Co składa się na audyt IT?

Audyt bezpieczeństwa informatycznego może obejmować całość infrastruktury IT w firmie lub tylko jej część, wskazaną przez zlecającego, np.: przyznawanie uprawnień, zarządzanie hasłami dostępu, wykonywanie backupów czy przechowywanie dysków zewnętrznych i innych nośników informacji. Wszystko zależy od tego, w jakim celu wykonuje się audyt informatyczny.

Audyt infrastruktury IT może dotyczyć m.in. bezpieczeństwa:

 • danych, czyli plików na serwerze, baz, dostępów i uprawnień,
 • sieci, czyli routerów, VLAN, LAN, Wi-Fi czy przełączników,
 • portali jak strony internetowe, systemy B2B, ale także poczta elektroniczna.

Raport, który powstaje po takiej kontroli, uwzględnia wszystkie problemy, zarówno krytyczne, jak i zwykłe, rekomendując najlepsze rozwiązania każdego z nich.

Audyt IT polega na przeglądzie wszystkich zasobów danej organizacji, analizie napotkanych problemów, wskazaniu potencjalnych zagrożeń oraz zabezpieczeniu systemu i przygotowaniu planu działania w razie wystąpienia zagrożenia bezpieczeństwa IT. Aby był skuteczny, analizie poddawane są trzy składowe:

 1. sprzęt (sprawdzenie konfiguracji serwerów i stacji roboczych, a także inwentaryzacja zasobów),
 2. oprogramowanie (sprawdzenie licencji i legalności oraz doradztwo w sprawach instalowania oprogramowania z sieci),
 3. bezpieczeństwo informacji (sprawdzenie zarządzania dostępem poszczególnych użytkowników do informacji oraz polityki i organizacji bezpieczeństwa informacji).

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT – korzyści

Większość danych i informacji o działalności przedsiębiorstw przechowywanych jest na firmowych komputerach, poczcie czy serwerach. Ze względu na rosnącą wciąż ilość złośliwego oprogramowania, wirusów oraz ataków hakerskich bez odpowiedniego zabezpieczenia są one narażone na wyciek lub zniszczenie.

Audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT to skuteczna metoda na przeciwdziałanie potencjalnym zagrożeniom. Dzięki niemu możliwe jest:

 • wykrycie i usunięcie krytycznych luk bezpieczeństwa,
 • poprawa wydajności całej infrastruktury informatycznej,
 • obiektywna ocena poziomu zabezpieczeń,
 • zabezpieczenie przed utratą danych,
 • optymalizacja kosztów poprzez wczesne zapobieganie awariom,

W ramach audytu informatycznego można więc poprawić bezpieczeństwo informacji, procesów i systemów IT.

Dodatkowe narzędzia ochrony danych firmowych

Wiesz już, co to jest audyt bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie i jak bardzo może ono zyskać na jego przeprowadzeniu. W celu wzmocnienia jego rezultatów i pełniejszej ochrony firmowych komputerów warto także wprowadzić dodatkowe zabezpieczenia.

Jednym z nich jest system DLP (Data Loss Prevention), który zabezpiecza sieć, skutecznie blokując każdą czynność zidentyfikowaną jako próba przejęcia danych. Dotyczy to zarówno wycieków celowych, czyli prób kradzieży, jak i przypadkowych, wynikających np. z działań pracowników. To właśnie pracownik nieświadomie jako tzw. Insider najczęściej naraża firmę na wyciek danych.

Równie dobrym sposobem na bezpieczeństwo IT w przedsiębiorstwie jest program do monitorowania komputera pracownika od Ekran System. Umożliwia śledzenie wszystkich aktywności pracowników na komputerze oraz monitoring serwera. Daje to możliwość odpowiedzi na incydenty bezpieczeństwa w czasie rzeczywistym.

Ekran System posiada również program do zabezpieczania komputerów pracowników podczas szczególnej formy pracy, jaką jest praca zdalna, w której udostępniane innym pracownikom przez pulpit zdalny dane są łatwe do przejęcia. Działanie wszystkich tych narzędzi można dodatkowo wzmocnić stosowaniem zasady Zero Trust, która traktuje każdą aktywność wewnątrz firmowej sieci jak pochodzącą z zewnątrz.

Podsumowanie

Skuteczne zapewnienie ochrony danych firmowych jest niemożliwe bez pomocy specjalistów IT. Profesjonalny audyt IT oraz zastosowanie zabezpieczających narzędzi systemowych to gwarancja bezpieczeństwa informatycznego przedsiębiorstw.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.