Skip to main content

Bezpieczeństwo

Na czym polegają testy bezpieczeństwa IT?

Share:

Bezpieczeństwo IT to m.in. przewidywanie i zapobieganie incydentom. Jednym ze sposobów na usuwanie zagrożeń związanych z nim są testy penetracyjne. Jest to niezwykle ważne dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących swój biznes w sieci. Wszelkie wycieki danych oraz przestoje nimi spowodowane, odbijają się niekorzystnie, zarówno na finansach, jak i wizerunku firmy. W artykule opiszemy rodzaje testów bezpieczeństwa IT i korzyści, jakie przynoszą.

Na czym polegają testy penetracyjne?

Rodzaje testów penetracyjnych

Dlaczego firmom opłaca się wykonywać testy bezpieczeństwa IT?

Jakie firmy skorzystają na przeprowadzaniu testów penetracyjnych?

Ochrona bezpieczeństwa IT z Ekran System

Podsumowanie

Na czym polegają testy penetracyjne?

Testy penetracyjne sieci to w istocie kontrolowane ataki hakerskie i aby były skuteczne, muszą je jak najbardziej przypominać. Ich celem jest sprawdzenie zabezpieczeń stosowanych dla ochrony poszczególnych zasobów. Mogą być z góry skierowane na wskazane przez zamawiającego fragmenty firmowego systemu IT albo ogólne jako rekonesans dla całości. Testy bezpieczeństwa systemów informatycznych mogą obejmować:

 • aplikacje webowe,
 • aplikacje mobilne,
 • aplikacje desktopowe,
 • sieci LAN i WAN,
 • sieci WiFi,
 • serwery.

Obecnie testy penetracyjne często wykonywane są dla sprawdzenia bezpieczeństwa pracy zdalnej.

Rodzaje testów penetracyjnych

W zależności od rodzaju informacji, jakie firmy udostępniają do wykonania testów penetracyjnych, można je podzielić na trzy typy scenariuszy ataków:

 • blackbox – najbardziej zbliżone warunkami do ataków prawdziwych hakerów. Włamujący się nie dysponuje żadnymi dodatkowymi informacjami od przedsiębiorcy na temat testowanego systemu jak architektura sieci czy występujące w niej elementy. Musi zatem wykorzystywać tylko te, które może zdobyć samodzielnie, np. rejestrując się jako użytkownik strony, którą poddaje testowi;
 • whitebox – wykonujący testy dysponuje dodatkowymi informacjami, których normalnie nie uzyskałby z zewnątrz, np. kodem źródłowym udostępnionym przez administratora firmowej sieci. Jego główna uwaga skupić ma się wtedy na analizie tego kodu. Ten rodzaj testów umożliwia zapobieganie atakom pochodzącym także z wewnątrz firmy;
 • greybox – forma testów bezpieczeństwa IT pośrednia pomiędzy dwoma poprzednimi. Tester otrzymuje część informacji i ma za zadanie odtworzenie takich warunków, w jakich hakerzy otrzymują dane od kogoś z wewnątrz organizacji.

Dlaczego firmom opłaca się wykonywać testy bezpieczeństwa IT?

Testy penetracyjne sieci przynoszą wiele bardzo istotnych dla jej bezpieczeństwa informacji. Firmy, które je zamawiają, otrzymują nie tylko raport o słabych punktach systemu, ale i rekomendacje do ich usunięcia. Dla ich celowości jest bowiem konieczne zaprojektowanie i wdrożenie proponowanych procedur zabezpieczających.

Najczęściej tego typu testy są wykonywane przy okazji kompleksowego audytu IT dotyczącego bezpieczeństwa danych firmowych. Takie komplementarne działania umożliwiają zaplanowanie czasu i środków finansowych na wyeliminowanie luk w systemie ochrony danych.

Jakie firmy skorzystają na przeprowadzaniu testów penetracyjnych?

Testy bezpieczeństwa IT mogą wykonywać firmy o dowolnej wielkości i profilu działalności, bo każda z nich jest tak samo narażona na straty w wyniku potencjalnego wycieku danych. Są one wskazane, zwłaszcza jeśli przedsiębiorstwo korzysta z własnego oprogramowania.

Najczęstszą przyczyną utraty danych firmowych jest czynnik ludzki. Wykonywane testy jako główne przyczyny słabości systemu bezpieczeństwa wskazują:

 • małą świadomość pracowników odnośnie ataków phishingowych,
 • możliwość ominięcia kontroli dostępu fizycznego,
 • błędną konfigurację dającą możliwość infiltracji sieci wewnętrznej.

Świadome lub nieświadome działania pracowników, którzy działają w sposób lekkomyślny lub pod wpływem osób z zewnątrz dotyczą wszystkich rodzajów działalności. Ataku hakerskiego czy wycieku danych może doświadczyć zarówno mała firma, jak i wielka korporacja, dlatego na przeprowadzanie testów bezpieczeństwa skorzysta każda z nich.

Ochrona bezpieczeństwa IT z Ekran System

Jeśli chodzi o testy penetracyjne, wiesz już, co to jest i jak bardzo przedsiębiorstwo może skorzystać na ich przeprowadzaniu. Dla zwiększenia ochrony firmowej sieci IT warto również zastosować zabezpieczenia oferowane przez firmy informatyczne.

Jednym z nich jest system DLP (Data Loss Prevention), zabezpieczający sieć, poprzez blokowanie każdej czynności zidentyfikowanej jako próba przejęcia danych. Dotyczy to zarówno wycieków celowych, czyli hakerskich prób kradzieży, jak i przypadkowych, wynikających z nieświadomych działań pracowników.

Dobrym sposobem na bezpieczeństwo IT w przedsiębiorstwie jest także proponowany przez Ekran System program do monitorowania komputera. Umożliwia on śledzenie w czasie rzeczywistym wszystkich aktywności pracowników na komputerze oraz monitoring serwera. Dzięki jego zastosowaniu możliwe jest natychmiastowe reagowanie na wszystkie incydenty naruszeń bezpieczeństwa.

Podsumowanie

Zapewnienie bezpieczeństwa IT jest kluczowe dla działania każdej firmy. Aby było ono właściwe, należy wykorzystywać zarówno wszelkie możliwe do zastosowania systemy ochrony, jak i przeprowadzać testy penetracyjne.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.