Skip to main content

Bezpieczeństwo

Zagrożenia pracy zdalnej oraz jak się przed nimi zabezpieczyć

Share:

W wielu firmach pandemia wymusiła konieczność pracy z domu. Jednak już wcześniej praca zdalna zyskiwała na popularności bez względu na zagrożenia, jakie ze sobą niesie. Dla pracodawcy najważniejszym czynnikiem wpływającym na bezpieczeństwo pracy zdalnej jest możliwość kontrolowania pracownika. Jest to możliwe bez względu na miejsce jego pobytu. Pracownik świadomie lub nieświadomie jest w stanie doprowadzić do wielu niebezpiecznych sytuacji, z wyciekiem danych firmowych włącznie. W artykule podpowiemy, jak monitorować pracowników zdalnych oraz jak sam pracownik może zmniejszyć zagrożenia w pracy zdalnej.

Czy praca zdalna jest bezpieczna?

Zasady bezpieczeństwa pracy zdalnej – pracownicy

Monitorowanie pracy zdalnej – pracodawcy

Podsumowanie

Czy praca zdalna jest bezpieczna?

Pracownik odpowiednim postępowaniem może zmniejszyć ryzyko związane z pracą zdalną. Wśród zagrożeń bezpieczeństwa danych w pracy zdalnej można wymienić:

  • nieautoryzowany dostęp osób trzecich, np. dzieci, które nieświadomie mogą je uszkodzić lub przesłać dalej,
  • korzystanie z niezabezpieczonych sieci,
  • możliwość zainfekowania służbowego laptopa przez wirusa wskutek jego używania przez osoby trzecie.

Jeśli dodatkowo pracownik wykonuje obowiązki z miejsc publicznych np. kawiarni, zwiększa się ryzyko podejrzenia lub przejęcia danych przez hakerów. Czy wobec tego praca zdalna jest w ogóle bezpieczna? Tak, jeśli pracownik i pracodawca wiedzą jakie zasady bezpieczeństwa w pracy zdalnej wdrożyć.

Zasady bezpieczeństwa pracy zdalnej – pracownicy

Pierwszym krokiem powinno być nieużywanie służbowego laptopa czy komputera do czynności prywatnych, a tym bardziej nieudostępnianie go do tych celów osobom trzecim, np. dzieciom. Warto opracować i przestrzegać zasady zabezpieczenia komputera podczas jego nieużywania. Poniżej kilka z nich:

  • blokowanie komputera przy każdym odejściu od niego;
  • ustawienie automatycznego blokowania w razie określonego czasu bezczynności,
  • ustawienie mocnego hasła, najlepiej przy użyciu menadżera haseł;
  • zamykanie komputera po zakończonej pracy, a nie pozostawianie go w stanie uśpienia;
  • przechowywanie komputera w bezpiecznym miejscu np. bez możliwości zalania czy upadku z wysokości;
  • wykorzystanie do pracy osobnego pomieszczenia i zamykanie tam komputera po jej zakończeniu.

Pracownik może zwiększyć bezpieczeństwo pracy zdalnej, nie korzystając z innych oprócz firmowych komunikatorów do kontaktów z resztą zespołu. Musi też uważać na podejrzanie wyglądające maile, które mogą być atakami phishingowymi.

Monitorowanie pracy zdalnej – pracodawcy

Pracodawcy także mają możliwość zapewnienia bezpieczeństwa pracy zdalnej swoich pracowników. Mogą do tego wykorzystać systemy do kontrolowania i monitorowania np. system DLP. Jest to zaawansowane technologicznie narzędzie zabezpieczające utratę danych firmowych. Blokuje każdą czynność zidentyfikowaną jako służącą do wycieku danych. Ze względu na stopień zaawansowania jest to stosunkowo drogie rozwiązanie.

Zdalna kontrola komputera pracownika jest możliwa również poprzez nasz program do monitorowania komputera Ekran System. Ma on wiele z funkcjonalności DLP, ale jest tańszy i skutecznie eliminujący zagrożenia związane z pracą zdalną. Umożliwia monitorowanie i kontrolowanie wszystkich aktywności pracowników na komputerze czy serwerze.

Pulpit zdalny wykorzystywany do kontrolowania komputera pracownika umożliwia nie tylko ochronę danych przed wyciekiem, ale i monitorowanie wydajności pracownika. Ekran System nagrywa w czasie rzeczywistym każdą aktywność pracownika na komputerze. Dzięki temu pracodawca może zablokować aktywność, która mogłaby naruszyć bezpieczeństwo danych firmowych oraz uniemożliwić mu dalszą pracę.

Pracodawca powinien dążyć do zminimalizowania zagrożeń związanych z pracą zdalną. Może w tym pomóc opracowany i wdrożony regulamin pracy z domu, z którym zapoznają się pracownicy. Pracownicy muszą być przeszkoleni z zasad przestrzegania bezpieczeństwa w sieci i ochrony informacji.

Podsumowanie

Największym zabezpieczeniem i pomocą w ochronie pracy zdalnej są jednak systemy do jej monitorowania. Pracownicy ze swej strony także mogą przyczyniać się do zwiększania bezpieczeństwa pracy zdalnej, przestrzegając regulaminu pracy i zasad bezpieczeństwa opisanych w tym artykule. Dzięki dwustronnym działaniom pracodawców i ich podwładnych praca zdalna może być w pełni bezpieczna.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.