Co to jest UEBA?

Kategoria: 

Czynnik ludzki nadal pozostaje jednym z najbardziej niedocenianych elementów bezpieczeństwa IT. Dzieje się tak pomimo swobodnego dostępu do informacji na temat przyczyn kradzieży i utraty danych. Firmy są narażone na cybernetyczny atak między innymi ze względu na brak rzetelności wśród pracowników, niewystarczającą edukację w zakresie bezpieczeństwa IT i nadużywanie uprawnień przez członków zespołu. Problemem mogą być również działania o charakterze przestępczym lub szantaż jednego z członków zespołu. UEBA to narzędzia koncentrujące się na codziennych zachowaniach użytkowników, które umożliwiają zapobieganie i wykrywanie zagrożeń wewnętrznych będących efektem działań pracowników. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, czym dokładnie jest UEBA oraz jakie korzyści zapewnia wdrożenie tego rozwiązania.

 

 

 

Co to jest UEBA?

Jak działa UEBA?

Dlaczego warto wdrożyć UEBA w swojej firmie?

Ekran System – kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa IT

Podsumowanie

 

 

 

 

Co to jest UEBA?

 

UEBA (ang. user and entity behavior analytics) to analiza zachowań użytkowników i podmiotów, przy czym podmioty należy rozumieć jako nieludzkich użytkowników (ang. non-human users), a więc roboty serwisowe i inne urządzenia należące do firmowej sieci. UEBA opiera się na założeniu, że o ile kradzież hasła (bądź innej poufnej informacji) nie stanowi większego problemu, o tyle naśladowanie naturalnego sposobu działania użytkownika jest wyzwaniem. Tymczasem pracownicy wykonując obowiązki służbowe, pozostawiają w sieci cyfrowe ślady – te z kolei tworzą zespół danych składających się na standardowe zachowanie danego użytkownika. UEBA gromadzi te informacje, dzięki czemu możliwe jest ustalenie punktu odniesienia dla normalnej aktywności. Następnie monitoruje aktywność użytkowników oraz urządzeń i na podstawie zebranych danych wykrywa tzw. anomalie, czyli zachowania odbiegające od dotychczasowego standardu. Funkcjonowanie UEBA opiera się na dwóch elementach:

 

  • monitorowaniu użytkowników i gromadzeniu danych na temat ich zachowań,
  • uczeniu maszynowym, które umożliwia analizę ogromnych ilości danych i budowanie na ich podstawie modelowego zachowania użytkownika, co pozwala później wykrywać anomalie.

 

UEBA gromadzi informacje dotyczące między innymi odwiedzanych stron internetowych, ilości danych pobieranych dziennie z sieci, używanych aplikacji – innymi słowy, tworzy wzory zachowań poszczególnych użytkowników, które stanowią punkt wyjścia do wzrostu bezpieczeństwa IT.

 

Jak działa UEBA?

 

Pierwszym etapem działania UEBA jest gromadzenie danych na temat systemu, urządzeń i zachowań użytkowników takich jak czas logowania i czas wylogowania z pracy, podłączone urządzenia USB oraz dynamika pisania na klawiaturze – między innymi od tego zależy skuteczność całego przedsięwzięcia. Ten etap zdecydowanie usprawnia dedykowany monitoring komputera, dzięki któremu firma zyskuje dodatkowe narzędzia do rejestrowania aktywności użytkowników. Zgromadzone dane ułatwiają wykrywanie zagrożeń wewnętrznych poprzez ustalenie wzorów zachowań dla pracowników o podobnych obowiązkach. Przykładowo – jeżeli pracownik działu księgowości zwykle loguje się około godziny 8:30, a oprogramowanie wykryje próbę logowania w nocy, UEBA może zablokować tę aktywność lub przekazać informację o niej pracownikowi ochrony. Należy natomiast pamiętać o tym, że anomalie same w sobie mają ograniczoną wartość – potrzebny jest kontekst, a więc precyzyjne określenie zagrożeń oraz nadanie priorytetu poszczególnym alertom bezpieczeństwa.

 

Ustalenie hierarchii zagrożeń (od najmniej do najbardziej niebezpiecznych) umożliwia integracja narzędzi UEBA z systemem SIEM (ang. Security Information and Event Management) lub innym systemem wykrywania zagrożeń. Dzięki temu możliwe jest zwiększenie skuteczności alertów, co szczególnie odczują większe przedsiębiorstwa, w których UEBA może generować od kilkudziesięciu do kilkuset powiadomień dziennie. Bardziej zaawansowane rozwiązania UEBA są w stanie wykryć oszustwa, kradzież własności intelektualnej, działania o charakterze szpiegowskim oraz nadużycia związane z szerokimi uprawnieniami.

 

Dlaczego warto wdrożyć UEBA w swojej firmie?

 

Utrzymanie bezpieczeństwa IT na wysokim poziomie wymaga jednoczesnego stosowania wielu narzędzi – cyberprzestępcy bez większego wysiłku omijają podstawowe zabezpieczenia, dlatego do kwestii ochrony danych należy podchodzić kompleksowo. Wdrożenie UEBA umożliwia analizę ogromnych ilości danych dotyczących standardowych zachowań użytkowników, dzięki czemu zwiększają się szanse na wykrycie potencjalnie niebezpiecznej aktywności. UEBA uwzględnia czynnik ludzki, który choć wydaje się nieprzewidywalny, można kontrolować z pomocą odpowiednich narzędzi. Dostęp do wiedzy na temat codziennych działań pracowników w sieci jest niezwykle użyteczny w wykrywaniu ryzykownych zachowań. Wdrażając systemy UEBA, firma zyskuje:

 

  • wiedzę na temat niestandardowych zachowań użytkowników – np. logowanie kontrahenta o nietypowej porze, niepokojące transfery danych, nieprawidłowe działanie z konta administratora, wprowadzanie nieautoryzowanych zmian w uprawnieniach,
  • kontrolę nad podejrzanymi insiderami, czyli osobami posiadającymi autoryzowany dostęp do danych – UEBA ułatwia wykrycie wśród rutynowych czynności szkodliwej aktywności, której inne narzędzia nie są w stanie uznać za niebezpieczną.
  • możliwość ustalenia hierarchii potencjalnych zagrożeń na podstawie danych zgromadzonych przez UEBA.

 

Ekran System – kompleksowe podejście do kwestii bezpieczeństwa IT

 

Zagrożenia wewnętrzne stanowią poważne wyzwanie dla firmowego bezpieczeństwa informatycznego – to właśnie pracownicy często są największym źródłem ryzyka dla przedsiębiorstwa. Problem dotyczy zarówno pracy zdalnej, jak i obowiązków wykonywanych stacjonarnie. UEBA umożliwia skuteczne zapobieganie i wykrywanie zagrożeń wewnętrznych, ale w połączeniu z bardziej standardowymi narzędziami ochrony danych, poziom bezpieczeństwa IT wzrasta. Ekran System to oprogramowanie, które kompleksowo podchodzi do kwestii bezpieczeństwa infrastruktury. Platforma łączy funkcje takie jak:

 

 

Oprogramowanie umożliwia stworzenie kompleksowej bazy danych użytecznych w przypadku wewnętrznych dochodzeń. Co więcej, funkcja monitorowania aktywności użytkowników, ułatwia sprawne przeprowadzenie analizy zachowań użytkowników i podmiotów, ponieważ efektywnie gromadzi niezbędne informacje dotyczące logowania, odwiedzanych stron internetowych czy transferu danych.

 

Podsumowanie

 

UEBA to technologia, która uwzględnia czynnik ludzki jako istotny dla bezpieczeństwa IT – poprzez monitorowanie zachowań użytkowników określa, czym jest standardowa aktywność i jest w stanie wykryć anomalie stanowiące zagrożenie dla przedsiębiorstwa. Wdrożenie UEBA umożliwia tworzenie sprecyzowanych powiadomień o zagrożeniu. W połączeniu z innymi narzędziami, jakie wykorzystuje Ekran System, skutecznie ogranicza ryzyko wewnętrznych nadużyć oraz ułatwia szybką reakcję w przypadku niepożądanej aktywności. Przekonaj się, na czym polega kompleksowa ochrona danych w praktyce.