Korzyści wynikające z zarządzania kontami uprzywilejowanymi

Kategoria: 

Dostęp administratorów do krytycznych aplikacji oraz danych stanowi wyzwanie dla bezpieczeństwa IT. Monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych zabezpiecza firmę przed wykonywaniem nieuprawnionych czynności przez pracowników, często będących poza kontrolą i nadzorem. Standardowe uprawnienia zwykle są zdefiniowane i ograniczone, tymczasem administratorzy mają rozszerzony dostęp do firmowych serwerów, baz danych oraz możliwość decydowania o zakresie ról w firmie. Z tego względu konieczne jest również skuteczne zarządzanie kontami uprzywilejowanymi i hasłami.

 

 

 

Kim jest użytkownik uprzywilejowany?

Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi - korzyści

Ekran System - skuteczne monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych

Zarządzanie dostępem i tożsamością częścią bezpieczeństwa IT

 

 

 

 

Kim jest użytkownik uprzywilejowany?

 

Aby zrozumieć, dlaczego monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych korzystnie wpływa na bezpieczeństwo IT, trzeba poznać zakres uprawnień pracowników o statusie administratora. Osoba uprzywilejowana posiada rozszerzony dostęp do infrastruktury IT firmy, a tym samym dostęp między innymi do:

 

 • współdzielonych kont administracyjnych,
 • osobistych kont uprzywilejowanych,
 • kont alarmowych używanych w sytuacjach awaryjnych,
 • kont serwisowych lub technicznych,
 • wrażliwych systemów biznesowych zawierających dane poufne.

 

Uprzywilejowani najczęściej są pracownicy działu IT, menedżerowie, księgowi, ale mogą to być również członkowie zespołu HR, obsługi klienta oraz podwykonawcy. Profesjonalne monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych stanowi odpowiedź na ryzyko utraty oraz wycieku kluczowych danych w wyniku celowego lub przypadkowego działania tych osób.

 

Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi - korzyści

 

Zarządzanie kontami uprzywilejowanymi (PAM - Privileged Access Management) umożliwia:

 

 • kontrolę dostępu między innymi poprzez jego ograniczenie oraz dwuskładnikowe uwierzytelnianie,
 • monitorowanie i audyt sesji wykorzystujących współdzielone konta,
 • zabezpieczenie krytycznych endpointów,
 • gromadzenie informacji istotnych z punktu widzenia informatyki śledczej i zarządzania zgodnością z regulacjami.

 

Ekran System - skuteczne monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych

 

Skuteczne zarządzanie kontami uprzywilejowanymi wymaga zastosowania najlepszego rozwiązania. Ekran System to specjalistyczny program, który zapewni firmie:

 

 • kompleksowy monitoring komputera,
 • zarządzanie dostępem poprzez zabezpieczenie dostępu do krytycznych serwerów, powiązanie każdej nagranej sesji z określonym użytkownikiem uprzywilejowanym czy integrację z systemem Help Desk,
 • bezpieczne zarządzanie tożsamością poprzez uwierzytelnianie i autoryzację użytkowników,
 • korzystanie z Managera Haseł (Password Manager), z którym określisz wybrane endpointy dostępne dla członków zespołu oraz umożliwisz dostęp tymczasowy.

 

Program umożliwia natychmiastową reakcję na niepożądane działanie użytkownika uprzywilejowanego w czasie rzeczywistym.

 

Zarządzanie dostępem i tożsamością częścią bezpieczeństwa IT

 

Dla bezpieczeństwa firmy istotne jest nie tylko kontrolowanie osób aktywnych zewnętrznie, ale również monitorowanie użytkowników uprzywilejowanych. Ekran System umożliwia skuteczne śledzenie aktywności pracowników o różnych uprawnieniach poprzez sprawdzone narzędzia takie jak zarządzanie sesjami uprzywilejowanymi. Dzięki temu masz realny wpływ na zakres działań Twojego zespołu oraz podwykonawców, a tym samym jesteś w stanie odpowiednio zareagować w przypadku nadużycia.