Outsourcing IT – poznaj niesamowitą historię

Kategoria: 

Podobnie jak praca zdalna, outsourcing IT stał się stałym elementem biznesowej rzeczywistości w Polsce stosunkowo niedawno. Kiedy w latach osiemdziesiątych na zachodnim rynku dominowały takie firmy jak EDS i IBM, w naszym kraju korzystanie z usług zewnętrznych dostawców nie należało do standardowych praktyk. O tym, jakie są początki outsourcingu IT, opowiadamy w dzisiejszym artykule.

 

 

 

Czym jest outsourcing IT i dlaczego jest tak popularnym rozwiązaniem?

Jak to się zaczęło?

Application Service Provider

Managed Service Provider

Jak to wygląda obecnie?

 

 

 

 

Czym jest outsourcing IT i dlaczego jest tak popularnym rozwiązaniem?

 

Podstawowy cel outsourcingu IT jest prosty – umożliwia skupienie się na tym, co firma robi najlepiej. Przedsiębiorstwo produkujące samochody może więc skoncentrować uwagę na tworzeniu kolejnych modeli, zatrudniając do tego specjalistów. Firma z branży spożywczej może skupić się na produkcji ciastek, batonów lub gotowych dań, a ubezpieczyciele mogą skutecznie zachęcać potencjalnych klientów do zadbania o swoją przyszłość. Outsourcing IT pozwala efektywnie zarządzać zasobami przedsiębiorstwa, poprzez zatrudnienie obsługi zewnętrznej lub stworzenie spółki powiązanej z firmą, która przejmie odpowiedzialność za informatyczną infrastrukturę. Więcej informacji na ten temat znajdziesz w artykule wyjaśniającym, co to jest outsourcing IT.

 

Jak to się zaczęło?

 

Outsourcing IT jest tylko jedną z możliwości – w biznesie równie często korzysta się z outsourcingu obsługi klienta, marketingu, sprzedaży oraz kadr i płac. Choć pojęcie outsourcingu po raz pierwszy zostało użyte w 1979 roku, jego korzeni doszukuje się już w latach dwudziestych ubiegłego wieku. Znamienne są słowa Henry‘ego Forda.

 

Jeśli jest coś, czego nie potrafimy zrobić wydajniej, taniej i lepiej niż konkurenci, nie ma sensu, żebyśmy to robili i powinniśmy zatrudnić do wykonania tej pracy kogoś, kto zrobi to lepiej niż my.

 

W praktyce jednak początków outsourcingu IT można szukać w latach osiemdziesiątych, kiedy między firmą Eastman Kodak a IBM (International Business Machines) doszło do zawarcia umowy – planowano stworzenie centrum przetwarzania danych na potrzeby Kodaka. Był to jeden z pierwszych przypadków w historii biznesu, kiedy przedsiębiorstwo zleca zewnętrznemu dostawcy realizację projektu na taką skalę. W tym samym czasie Kodak przeniósł setki swoich pracowników do siedziby giganta komputerowego. Do tej pory korporacje preferowały realizowanie usług różnego rodzaju we własnym zakresie – była to więc zmiana w myśleniu, która umożliwiła rozpowszechnienie outsourcingu IT. Wiele firm zainspirowało się działaniem Kodaka, dzięki czemu pod koniec lat osiemdziesiątych oraz w latach dziewięćdziesiątych IBM było głównym dostawcą usług informatycznych.

 

Drugim pionierem outsourcingu IT było amerykańskie przedsiębiorstwo EDS (Electronic Data Systems), które powstało w odpowiedzi na problem nieefektywnego korzystania ze sprzętu oraz systemów. Firma świadczyła usługi informatyczne, nie będąc związana z konkretnym producentem sprzętu – w praktyce stając się dla wielu firm zewnętrznym działem IT.

 

Application Service Provider

 

Wraz z rozwojem sieci komputerowych w latach dziewięćdziesiątych pojawiło się zapotrzebowanie na dostęp do specjalistycznego oprogramowania. ASP (Application Service Provider) to usługa polegająca na wynajmie programów komputerowych związanych z konkretną branżą lub rodzajem prowadzonej działalności. Firmy outsourcingowe świadczące tego rodzaju usługę, zapewniały dostęp do danego oprogramowania, np. ułatwiającego ewidencję czasu pracy. Z czasem jednak okazało się, że ASP to forma outsourcingu IT w zbyt ograniczonym zakresie, dlatego pojawiły się nowe możliwości.

 

Managed Service Provider

 

MSP (Managed Service Provider) to usługa outsourcingowa będąca odpowiedzią szczególnie na potrzeby firm z sektora MŚP. Polega na przejęciu odpowiedzialności za realizację codziennych zadań – usługodawca obsługuje i nadzoruje obszar wskazany przez klienta, co najczęściej wiąże się z dostępem do innowacyjnej technologii. Zanim pojawiła się możliwość zatrudnienia zewnętrznego, wyspecjalizowanego dostawcy, przedsiębiorcy często samodzielnie tworzyli rozwiązania IT. Nierzadko były one niedopracowane i zamiast usprawniać pracę, powodowały dodatkowe problemy. MSP zapewnia firmie kompleksową opiekę, w tym bezpieczeństwo, co w takim zakresie było niemożliwe w przypadku ASP. Warto jednak mieć świadomość, że MSP stanowi część outsourcingu IT, który jest pojęciem szerszym, obejmującym także outsourcing pracowników czy konkretnych projektów.

 

Jak to wygląda obecnie?

 

Współcześnie outsourcing IT często jest usługą wymagającą długoterminowego partnerstwa – firmy oczekują nie tylko kompleksowego wsparcia w zarządzaniu infrastrukturą informatyczną, ale również integracji poszczególnych aplikacji. Zewnętrzny dział IT ma być więc tworem, który zaspokoi wszystkie potrzeby przedsiębiorstwa związane z obsługą informatyczną. Dotyczy to również zatrudniania pracowników (co wiąże się z niższymi kosztami) oraz zapewnienia maksymalnego bezpieczeństwa danych. Firma outsourcingowa może więc odpowiadać za wdrożenie takich rozwiązań jak DLP czy przeprowadzanie regularnych audytów IT. Outsourcing informatyczny zapewnia stały dostęp do specjalistów mających doświadczenie i wiedzę, o które nie musi dbać firma zatrudniająca zewnętrznego dostawcę usług. W zamian zyskuje sprawnie funkcjonujący dział IT, bez ponoszenia tak wysokich kosztów jak w przypadku zatrudniania własnych pracowników.