Rodzaje outsourcingu IT – jak wybrać najlepszy dla swojej firmy?

Kategoria: 

Korzystanie z usług dostawców jest popularnym rozwiązaniem w biznesie, ale nie każdy wie, że istnieją różne rodzaje outsourcingu IT. Decyzja o przekazaniu odpowiedzialności za infrastrukturę informatyczną wymaga zaufania do osób, z którymi nawiązujemy współpracę. Z tego względu warto sprawdzić, jakie rodzaje outsourcingu dostępne są na rynku – dzięki temu łatwiej podjąć świadome i odpowiedzialne biznesowo działania. W dzisiejszym wpisie wyjaśniamy, co to jest outsourcing IT oraz przedstawiamy podstawowe typy outsourcingu.

 

 

 

Outsourcing IT – co to za usługa?

Rodzaje outsourcingu IT

Zabezpieczenie danych podczas współpracy z firmą outsourcingową 

Podsumowanie

 

 

 

 

Outsourcing IT – co to za usługa?

 

Outsourcing IT polega na wykorzystaniu usług i zasobów dostawcy – zewnętrznego lub wydzielonego z dotychczasowej struktury przedsiębiorstwa – w celu stworzenia (lub usprawnienia) infrastruktury informatycznej oraz późniejszego zarządzania nią. Zatrudnienie firmy outsourcingowej oznacza przekazanie odpowiedzialności za obsługę i wsparcie informatyczne specjalistom. Outsourcing to różne rodzaje współpracy, ale każdy z nich dąży do redukcji kosztów związanych z działalnością przedsiębiorstwa. Firma może skorzystać z usług jednego dostawcy lub kilku firm zewnętrznych. Outsourcing dotyczy najczęściej branży IT, księgowości, logistyki, obsługi klienta oraz szkoleń.

 

Rodzaje outsourcingu IT

 

Istnieje kilka sposobów na to, by wyróżnić podstawowe rodzaje outsourcingu – dzisiaj przedstawimy podział ze względu na miejsce oddelegowania zleceń, zakres obowiązków oraz lokalizację, w której realizowane są zadania. Wyróżnia się między innymi outsourcing kontraktowy (zewnętrzny) oraz kapitałowy (wewnętrzny). Pierwszy z nich polega na nawiązaniu współpracy z zewnętrznym podmiotem gospodarczym, drugi zaś na wydzieleniu danego obszaru z przedsiębiorstwa oraz stworzeniu kapitałowo powiązanej spółki, która przejmuje odpowiedzialność za wykonanie zlecenia. Dwa kolejne typy outsourcingu IT to:

 

  • outsourcing pełny polegający na stworzeniu zewnętrznego działu IT z pomocą niezależnej firmy lub podmiotu gospodarczego powiązanego ekonomicznie z przedsiębiorstwem. Odpowiedzialność za sprawne funkcjonowanie systemów, awarie i wsparcie techniczne przejmuje wówczas zespół specjalistów, który kompleksowo zarządza infrastrukturą informatyczną firmy. Dzięki temu powstaje stabilne środowisko informatyczne zapewniające ciągłość pracy.
  • outsourcing częściowy, który jest doskonałym rozwiązaniem dla sektora MŚP oraz instytucji publicznych. Polega na przekazaniu pojedynczych zadań firmie zewnętrznej (np. przeprowadzenie audytu IT, backup danych, zarządzanie dokumentami), co usprawnia poszczególne obszary działalności firmy lub organizacji.

 

Wyróżnia się także offshoring, czyli outsourcing zdalny (odpowiedzialność przejmuje firma znajdująca się na innym kontynencie) oraz nearshoring, czyli outsourcing lokalny (zlecenie wykonuje firma zlokalizowana w kraju sąsiadującym z krajem, w którym działa przedsiębiorstwo). Niezależnie od tego, jaki firma przyjmie model współpracy, konieczne jest podjęcie dodatkowych działań zapewniających bezpieczeństwo IT. Dlaczego? O tym za chwilę.

 

Zabezpieczenie danych podczas współpracy z firmą outsourcingową

 

Niezależnie od tego, który rodzaj outsourcingu IT zostanie wdrożony w firmie, pojawia się ryzyko utraty kontroli nad kluczowymi zasobami. Co więcej, istnieją różne typy rozliczeń usług zewnętrznych – nie każdy z nich jest w 100% transparentny, a niestety na rynku funkcjonują również firmy nieuczciwe, wykorzystujące godzinowy sposób rozliczania się z efektów. W praktyce często oznacza to, że przedsiębiorstwo nie tylko jest narażone na zawyżone koszty, ale również nie ma wiedzy na temat aktywności wykonawcy. Należy pamiętać również o tym, że firma oferująca outsourcing IT (rodzaj realizowanych usług pozostaje w tym przypadku bez znaczenia) staje się użytkownikiem uprzywilejowanym, a to wymaga dodatkowej kontroli.

 

Ekran System stanowi odpowiedź na ryzyko, z jakim wiąże się zatrudnienie zewnętrznego dostawcy. Specjalistyczne oprogramowanie umożliwia między innymi:

 

 

Dzięki każdej z tych funkcjonalności maleje ryzyko nadużyć ze strony firmy outsourcingowej – możliwa jest również natychmiastowa reakcja w przypadku niepożądanych działań.

 

Podsumowanie

 

Wiedza na temat istniejących typów outsourcingu, umożliwia dostosowanie rozwiązania do potrzeb i możliwości przedsiębiorstwa. Zadania dotyczące infrastruktury IT można powierzyć zewnętrznemu dostawcy lub firmie należącej do tego samego koncernu. Zleceniobiorca może przejąć pełną kontrolę nad działem IT lub realizować pojedyncze usługi. Przypadek outsourcingu pokazuje jednak, że problem braku kontroli nad aktywnością użytkowników związany jest nie tylko z pracą zdalnąniezbędne jest dodatkowe zabezpieczenie infrastruktury. Ekran System stanowi profesjonalne wsparcie, dzięki któremu bezpieczeństwo IT zostaje skutecznie wzmocnione. Przekonaj się o zaletach oprogramowania, korzystając z wersji próbnej!