W jaki sposób dochodzi do wycieku danych w systemach informatycznych?

Kategoria: 

To, że w firmowych systemach informatycznych dochodzi do wycieku danych wie chyba każdy. Nie każdy natomiast zdaje sobie sprawę z tego, w jaki sposób i dlaczego tak się dzieje. Jest to bardzo niepokojące, ponieważ trudno bronić się przed zagrożeniem, o którym tak naprawdę nic nie wiemy. Jak pokazują przykłady wielu firm, niewiedza w tym temacie może okazać się dla przedsiębiorstwa bardzo brzemienna w skutkach. Zrozumienie, w jaki sposób może dojść do wycieku firmowych danych jest więc kluczem do sukcesu, czyli skutecznego zabezpieczenia poufnych dokumentów przed utratą.

 

 

Kto najczęściej odpowiada za naruszenie firmowego bezpieczeństwa IT?

Zaniedbania ze strony pracodawców oraz pracowników IT

Ograniczony budżet przyczyną zaniechań w zakresie cyberbezpieczeństwa

Specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania aktywności użytkowników komputerów i serwerów

Gromadzenie dowodów przeciwko nieuczciwym pracownikom

Profesjonalne oprogramowanie i odpowiedzialne zachowanie pracowników kluczem do sukcesu

 

 

 

Kto najczęściej odpowiada za naruszenie firmowego bezpieczeństwa IT?

 

Na wstępie warto zaznaczyć, że - wbrew powszechnym opiniom - wycieki danych niekoniecznie muszą być dziełem hakerów. Okazuje się bowiem, że za większość incydentów związanych z naruszeniem firmowego bezpieczeństwa IT odpowiadają sami pracownicy. Tak wynika chociażby z analiz przeprowadzonych przez Ponemon Institute, czyli niezależny ośrodek zajmujący się badaniami w dziedzinie polityki prywatności, ochrony danych oraz bezpieczeństwa informacji. Zdaniem specjalistów tejże instytucji, większość incydentów zagrożenia wewnętrznego w firmach powstaje na skutek nieostrożności oraz niedbałości pracowników i współpracowników przedsiębiorstwa.

 

Nie oznacza to jednak, że możemy bagatelizować ryzyko płynące z zewnątrz. Ataki hakerskie są tak samo realne, jak zagrożenie ze strony nieostrożnych pracowników. Chcąc kompleksowo zadbać o bezpieczeństwo IT naszej firmy, musimy być przygotowani zarówno na możliwość “ataku” z zewnątrz, jak i wewnątrz instytucji.

 

Zaniedbania ze strony pracodawców oraz pracowników IT

 

Częstą przyczyną wycieków poufnych informacji są zaniedbania w zakresie odpowiedniej ochrony gromadzonych danych. Dotyczy to zarówno samych pracodawców, jak i zatrudnianych przez nich pracowników IT. O jakich zaniedbaniach mowa?

 

Mamy tutaj na myśli nie przeprowadzanie aktualizacji oprogramowania, które jest wykorzystywane przez firmę. Co ciekawe, w wielu firmach nie dba się nawet o bieżące aktualizowanie systemu operacyjnego! Zapominają o tym nawet pracownicy działu IT. Trudno w to uwierzyć, ale tak jest. A brak aktualizacji oprogramowania to przecież nic innego, jak zaproszenie internetowych przestępców do “zapoznania się” z gromadzonymi przez nas informacjami. Stwierdzenie, że okazja czyni złodzieja, jest tutaj jak najbardziej zasadne.

 

Ograniczony budżet przyczyną zaniechań w zakresie cyberbezpieczeństwa

 

Zdarza się, że zaniechania w zakresie odpowiedniego zabezpieczenia firmowych danych przed wyciekiem są spowodowane brakiem budżetu na tego typu działania. Małych firm po prostu nie stać na to, aby zatrudnić specjalistę IT, którego wynagrodzenie niejednokrotnie przewyższa miesięczne dochody firmy. Nie wspominając już o wdrożeniu specjalistycznego oprogramowania do ochrony danych przed wyciekiem typu Data Loss Prevention. System DLP to bardzo skuteczne rozwiązanie, jednak ze względu na wysokie koszty wdrożenia jego dostępność jest dość ograniczona.

 

Specjalistyczne oprogramowanie do monitorowania aktywności użytkowników komputerów i serwerów

 

Na rynku istnieje jednak rozwiązanie, które ze względu na atrakcyjny schemat licencjonowania jest dostępne dla każdej firmy, nawet tej najmniejszej, jednoosobowej. Mowa o Ekran System - specjalistycznym oprogramowaniu do monitorowania aktywności użytkowników komputerów i serwerów. To profesjonalne narzędzie, które posiada możliwości znane chociażby z systemów DLP, a także wiele innych, nowych rozwiązań umożliwiających skuteczne zabezpieczenie danych przed wyciekiem.

 

Ekran System to oprogramowanie, którego wdrożenie jest rekomendowane przez specjalistów z branży IT. Dlaczego? Wynika to z wielu możliwości, jakie oferuje, a co za tym idzie - z jego niezwykłej skuteczności.

 

Wdrażając w swojej firmie Ekran System przedsiębiorca otrzymuje możliwość:

 

  • monitorowania i rejestrowania aktywności pracowników na komputerach i serwerach w formie przejrzystych nagrań video,
  • natychmiastowego blokowania i przerywania pracy pracowników, którzy naruszyli firmową politykę cyberbezpieczeństwa,
  • zarządzania urządzeniami USB, które są podłączane do firmowego sprzętu,
  • gromadzenia dowodów przeciwko nieuczciwym pracownikom.

 

Możliwość natychmiastowego blokowania i przerywania pracy użytkowników komputerów czy też serwerów wynika z tego, że Ekran System pozwala na kontrolowanie pracowników w czasie rzeczywistym, na żywo. Dodatkowo, osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo IT w firmie otrzymuje alerty, czyli powiadomienia o wykryciu niebezpiecznego zdarzenia, które również są wysyłane w czasie rzeczywistym.

 

Co konkretnie mamy na myśli pisząc o niebezpiecznym zdarzeniu? Chodzi o zachowanie użytkownika, które zostało zakwalifikowane przez oprogramowanie jako aktywność mogąca zagrozić firmowemu bezpieczeństwu IT; jako aktywność potencjalnie niebezpieczna. Takim potencjalnie niebezpiecznym zachowaniem pracownika może być na przykład:

 

  • wciśnięcie określonych klawiszy na klawiaturze,
  • uruchomienie konkretnej aplikacji,
  • otwarcie plików czy folderów o określonej nazwie,
  • podłączenie określonego rodzaju urządzenia USB.

 

Są to tak zwane reguły wywołujące powiadomienia, które są w pełni konfigurowalne. Oznacza to, że osoba odpowiedzialna za bezpieczeństwo IT może sama zdecydować, uruchomienie jakiego pliku lub podłączenie jakiego urządzenia USB spowoduje wywołanie alertu.

 

Gromadzenie dowodów przeciwko nieuczciwym pracownikom

 

Wspomnieliśmy wcześniej, że Ekran System umożliwia gromadzenie dowodów przeciwko nieuczciwemu pracownikowi. W jaki sposób? I po co w ogóle gromadzić jakieś dowody przeciwko swoim pracownikom?

 

Dowody mogą być przydatne na przykład w razie ewentualnego sporu sądowego z pracownikiem, który wykradł ważne dane dotyczące naszej firmy. W takim przypadku niezbitym dowodem będzie nagranie video z zarejestrowaną aktywnością pracownika na komputerze lub serwerze. Z nagrania uzyskanego przy pomocy Ekran System jednoznacznie wynika, kto i w jaki sposób zawinił.

 

Profesjonalne oprogramowanie i odpowiedzialne zachowanie pracowników kluczem do sukcesu

 

Opisane funkcjonalności to tylko niektóre z możliwości, jakie oferuje Ekran System. Specjaliści potwierdzają, że jest to oprogramowanie, dzięki któremu firmowe dane są skutecznie chronione zarówno przed celowymi kradzieżami, jak i przypadkowymi wyciekami. Oczywiście nie możemy zapominać o edukowaniu i podnoszeniu świadomości pracowników w zakresie właściwego obchodzenia się z gromadzonymi przez firmę informacjami i dokumentami. Tylko wtedy będziemy mogli powiedzieć, że zrobiliśmy wszystko, żeby zabezpieczyć nasze dane przed wyciekiem.