Ekran System Blog

Aktualności, Opinie, Informacje Branżowe

Styczeń 14, 2022

Bezpieczeństwo IT to m.in. przewidywanie i zapobieganie incydentom. Jednym ze sposobów na usuwanie zagrożeń związanych z nim są testy penetracyjne. Jest to niezwykle ważne dla przedsiębiorców, zwłaszcza tych prowadzących swój biznes w sieci. Wszelkie wycieki danych oraz przestoje nimi spowodowane, odbijają się niekorzystnie, zarówno na finansach, jak i wizerunku firmy. W artykule opiszemy rodzaje testów bezpieczeństwa IT i korzyści, jakie przynoszą.

 

 

 

Na czym polegają testy penetracyjne?

Rodzaje testów penetracyjnych...

Kategoria:
Styczeń 12, 2022

Szyfrowanie danych to sposób ich zabezpieczenia przed dostępem niepowołanych osób, używany zarówno przed osoby prywatne, jak i przedsiębiorstwa, które chcą zabezpieczyć ważne dla nich pliki. Firmy często angażują nawet duże pieniądze, aby wdrożyć zaawansowane oprogramowania chroniące przed utratą lub wyciekiem cennych informacji handlowych czy danych osobowych. Stosują różne rodzaje i metody szyfrowania danych mające na celu zabezpieczenie urządzeń w całej sieci firmowej. W artykule opowiemy co to jest szyfrowanie danych i dlaczego warto je stosować.

 

 ...

Kategoria:
Grudzień 16, 2021

Polityka bezpieczeństwa IT to jeden ze strategicznych dokumentów firmowych, który opisuje możliwości całościowego i efektywnego zarządzania bezpieczeństwem informacji. Powinna ona być wdrożona w każdym przedsiębiorstwie. Samo bezpieczeństwo IT to zbiór wszystkich zagadnień związanych z zapewnieniem poufności, integralności i dostępu do obiegu informacji w systemach informatycznych przedsiębiorstwa. W artykule opowiemy, co to jest polityka bezpieczeństwa, co powinna zawierać i jak ją prawidłowo wdrożyć.

 

 

 

Co zawiera polityka...

Kategoria:
Grudzień 10, 2021

Zgodność z HIPAA to wymóg, do którego muszą się dostosować wszystkie podmioty związane z przetwarzaniem informacji zdrowotnych. Dotyczy ona w równym stopniu podmiotów objętych ubezpieczeniem, które generują te informacje, jak i ich partnerów biznesowych. W artykule odpowiemy na najczęstsze pytania pojawiające się w związku z HIPAA, czyli co to jest, kogo dotyczy i jak ją zapewnić.

 

 

 

Co to jest HIPAA?

Kogo dotyczą obowiązki wynikające z HIPAA?

Formularze cyfrowe zgodne z HIPAA

Pomoc w uzyskaniu zgodności...

Kategoria:
Grudzień 10, 2021

Rekomendacja D wydana przez Komisję Nadzoru Finansowego to wytyczne do zarządzania ryzykami w bankowych systemach informatycznych i telekomunikacyjnych. Jej wydanie spowodowane zostało przez postęp technologiczny i poszerzenie wykorzystania IT w bankowości. W artykule przedstawimy jej podstawowe założenia oraz informacje jak dostosować systemy IT do jej wymogów.

 

 

 

Rekomendacja D – założenia

Sposoby zabezpieczenia sieci od Ekran System

Podsumowanie

 

 

 

...
Kategoria:

Strony