Aktywacja Offline

 

Jeśli nie masz połączenia z Internetem na komputerze, na którym klucze seryjne mają być aktywowane, możesz aktywować je na stronie licencyjnej, a następnie dodać aktywowane klucze w trybie offline.

 

 

Aby aktywować klucze na tej stronie, wykonaj:

 1. Pobierz plik KeyGenerator.exe.
 2. Uruchom plik KeyGenerator.exe na komputerze, na którym zainstalowany jest Ekran System Server.
 3. Otworzy się okno Ekran System Unique Identifier Generator.
 4. Kliknij Generate, aby wygenerować unikalny identyfikator dla Twojego komputera.
 5. Kiedy unikalny identyfikator dla Twojego komputera zostanie wygenerowany, pojawi się on w polu tekstowym pod grupą opcji Unique Identifier.
 6. Skopiuj unikalny identyfikator z pola tekstowego i zapisz go na przenośnej pamięci.
 7. Mając unikalny identyfikator, możesz aktywować zakupione klucze licencyjne
  w oknie poniżej.
 8. Skopiuj i wklej unikalny identyfikator w pole Unique Identifier.
 9. Skopiuj i wklej zakupione klucze seryjne w pole Serial Keys, oddzielając je od siebie paragrafem lub spacją.
 10. Wprowadź tekst CAPTCHA.
 11. Kliknij Activate.
 12. Plik activatedKeys.txt zostanie wygenerowany. Zapisz plik na przenośnej pamięci.
 13. Skopiuj plik do komputera z zainstalowaną aplikacją Ekran System Server.
 14. Na komputerze z zainstalowaną aplikacją Ekran System Server, uruchom Ekran System Administrative Panel i wybierz Ekran System.
 15. Wybierz Action > Manage Serial Keys, lub kliknij prawym przyciskiem myszy na Ekran System i wybierz Manage Serial Keys.
 16. Otworzy się okno Ekran System Serial Keys Management.
 17. Kliknij Add activated keys.
 18. Otworzy się okno Ekran System Activated Serial Keys Offline Adding.
 19. Podaj ścieżkę do pliku activatedKeys.txt z aktywowanymi kluczami seryjnym w puste pole tekstowe lub kliknij Browse i przejdź do wymaganego pliku.
 20. Kliknij Add.
 21. Nowo dodane klucze seryjne zostaną pogrubione w oknie Ekran System Serial Keys Management.
 22. Liczba dostępnych licencji na stacje robocze i serwery oraz termin końca subskrypcji zostaną zmienione.
 23. Kliknij Close w oknie Ekran System Serial Keys Management.
btnUp