Aktywacja Offline

 

Jeśli nie masz połączenia z Internetem na serwerze, na którym klucze licencyjne mają być aktywowane, skontaktuj się z nami pod adresem [email protected], aby aktywować Twoje klucze offline.