Aktywacja Offline

 

Jeśli nie masz połączenia z Internetem na komputerze, na którym klucze seryjne mają być aktywowane, możesz aktywować je na stronie licencyjnej, a następnie dodać aktywowane klucze w trybie offline.

 

 

Aby aktywować klucze na tej stronie, wykonaj:

 • Pobierz plik KeyGenerator.exe.
 • Uruchom plik KeyGenerator.exe na komputerze, na którym zainstalowany jest Ekran System Server.
 • Otworzy się okno Ekran System Unique Identifier Generator.
 • Kliknij Generate, aby wygenerować unikalny identyfikator dla Twojego komputera.
 • Kiedy unikalny identyfikator dla Twojego komputera zostanie wygenerowany, pojawi się on w polu tekstowym pod grupą opcji Unique Identifier.
 • Skopiuj unikalny identyfikator z pola tekstowego i zapisz go na przenośnej pamięci.
 • Mając unikalny identyfikator, możesz aktywować zakupione klucze licencyjne
  w oknie poniżej.
 • Skopiuj i wklej unikalny identyfikator w pole Unique Identifier.
 • Skopiuj i wklej zakupione klucze seryjne w pole Serial Keys, oddzielając je od siebie paragrafem lub spacją.
 • Wprowadź tekst CAPTCHA.
 • Kliknij Activate.
 • Plik activatedKeys.txt zostanie wygenerowany. Zapisz plik na przenośnej pamięci.
 • Skopiuj plik do komputera z zainstalowaną aplikacją Ekran System Server.
 • Na komputerze z zainstalowaną aplikacją Ekran System Server, uruchom Ekran System Administrative Panel i wybierz Ekran System.
 • Wybierz Action > Manage Serial Keys, lub kliknij prawym przyciskiem myszy na Ekran System i wybierz Manage Serial Keys.
 • Otworzy się okno Ekran System Serial Keys Management.
 • Kliknij Add activated keys.
 • Otworzy się okno Ekran System Activated Serial Keys Offline Adding.
 • Podaj ścieżkę do pliku activatedKeys.txt z aktywowanymi kluczami seryjnym w puste pole tekstowe lub kliknij Browse i przejdź do wymaganego pliku.
 • Kliknij Add.
 • Nowo dodane klucze seryjne zostaną pogrubione w oknie Ekran System Serial Keys Management.
 • Liczba dostępnych licencji na stacje robocze i serwery oraz termin końca subskrypcji zostaną zmienione.
 • Kliknij Close w oknie Ekran System Serial Keys Management.