AKTYWACJA I AKTUALIZACJA KLUCZY EKRAN SYSTEM, W PRZYPADKU BRAKU POŁĄCZENIA Z INTERNETEM

 

 

Jeśli nie masz połączenia z Internetem na urządzeniu, na którym ma być aktywowany klucz seryjny licencji, możesz zrobić to za pomocą formularza na tej stronie, aby w kolejnym kroku móc aktywować produkt w trybie offline w Konsoli Zarządzania Ekran System.

 

 

Aby aktywować klucz seryjny licencji, podejmij następujące kroki:

 1. Skopiuj i wklej klucz seryjny licencji w formularzu na dole tej strony.
 2. Skopiuj i wklej unikalny identyfikator ze strony Zarządzanie kluczami seryjnymi.
 3. Zaznacz pole CAPTCHA „Nie jestem robotem”.
 4. Kliknij przycisk Aktywuj.
 5. Zapisz wygenerowany plik activatedKeys.txt na dysku.
 6. Zaloguj się do Konsoli Zarządzania Ekran System jako administrator.
 7. Wybierz z zakładki po lewej stronie Zarządzanie kluczami seryjnymi.
 8. W karcie wybierz Klucze seryjne, kliknij przycisk Aktywuj produkt w trybie offline w prawym górnym rogu strony.
 9. Kliknij Wybierz plik, a następnie przejdź do pliku activatedKeys.txt zawierającego aktywowany klucz seryjny.
 10. Wybierz Dodaj.
 11. Aktywowany klucz seryjny znajdzie się na stronie Zarządzanie kluczami seryjnymi wraz z liczbą, rodzajem licencji klienckich oraz datą zakończenia okresu aktualizacji.
 12. Musisz ręcznie przypisać licencję danemu Klientowi, jeśli w Twojej sieci znajdują się Klienci nielicencjonowani.

 

Jeśli nie masz połączenia z Internetem na urządzeniu, na którym chcesz zaktualizować klucz seryjny licencji, możesz zrobić to za pomocą formularza na tej stronie, aby w kolejnym kroku móc aktywować produkt w trybie offline w Konsoli Zarządzania Ekran System.

 

 

Aby zaktualizować klucz seryjny licencji, podejmij następujące kroki:

 1. Skopiuj i wklej klucz seryjny licencji w formularzu na dole tej strony.
 2. Zaznacz pole CAPTCHA „Nie jestem robotem”.
 3. Kliknij przycisk Aktualizuj.
 4. Zapisz wygenerowany plik activatedKeys.txt na dysku.
 5. Zaloguj się do Konsoli Zarządzania Ekran System jako administrator.
 6. Wybierz z zakładki po lewej stronie Zarządzanie kluczami seryjnymi.
 7. W karcie kliknij Wybierz plik i przejdź do pliku activatedKeys.txt zawierającego zaktualizowany klucz seryjny.
 8. Wybierz Dodaj.
 9. Zaktualizowany klucz seryjny znajdzie się na stronie Zarządzanie kluczami seryjnymi wraz z liczbą, rodzajem licencji klienckich oraz datą zakończenia okresu aktualizacji.
 10. Musisz ręcznie przypisać licencję danemu Klientowi, jeśli w Twojej sieci znajdują się Klienci nielicencjonowani.