Struktura Programu

 

Ekran System Clients – monitoring serwerów i stacji roboczych

 

Ekran System Client pomaga kontrolować bezpieczeństwo systemu IT poprzez śledzenie i nagrywanie aktywności użytkowników na wszystkich popularnych systemach: Windows, Linux i Citrix. Kontroluje czynności na stacjach roboczych oraz serwerach. Rejestruje sesje lokalne i zdalne.

 

Ekran System Client to kluczowy komponent naszego programu do monitorowania pracy komputera. Przechwytuje ekran użytkownika wraz z ruchem myszy, w zależności od ustawień nagrywania, i jednocześnie zapisuje ważne metadane, takie jak:

 

 • nazwy aplikacji,
 • tytuły aktywnych okien,
 • przechwycone klawisze,
 • i wiele innych.

 

Monitorowane dane są przesyłane do serwera Ekran System, aby umożliwić dalszą kontrolę i analizę bezpieczeństwa lub, jeśli nie ma połączenia z siecią, są bezpiecznie przechowywane w pamięci podręcznej Klienta do czasu przywrócenia połączenia.

Ekran System Client można skonfigurować według własnych potrzeb, w zależności od tego, jak intensywne ma być kontrolowanie bezpieczeństwa. Ekran użytkownika może być przechwytywany na przykład:

 

 • co sekundę,
 • przy każdym kliknięciu myszy lub naciśnięciu klawisza.

 

Ekran System Client posiada specjalny tryb Protected Mode, stosowany w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy Klienta i integralności monitorowanych danych.

Wdrożenie naszego programu do śledzenia komputera jest bardzo łatwe. Ekran System posiada opcję zdalnej instalacji Klienta.

 

Ekran System Server – cyberbezpieczeństwo w firmie

 

Ekran System Client wysyła dane monitorowania do serwera Ekran System Server, który analizuje i przechowuje je w centralnej bazie danych. Jeśli dane monitorowania zawierają zdarzenia, które odpowiadają regułom zdefiniowanym przez użytkownika, generowany jest natychmiastowy alert. Serwer jest również odpowiedzialny za:

 

 • przechowywanie danych konfiguracyjnych,
 • aktualizowanie Klienta,
 • oczyszczanie bazy danych,
 • generowanie raportów i statystyk.

 

Ekran System Server może opcjonalnie pracować z bazą danych MS SQL lub wbudowaną darmową bazą Firebird. Wybór zależy od Twoich potrzeb i preferencji.

 

Web Management Tool – centrum zarządzania bezpieczeństwa IT

 

Konsola zarządzania jest głównym interfejsem użytkownika programu do monitorowania pracy komputera Ekran System. Dzięki niej będziesz mógł między innymi:

 

 • zarządzać Klientami,
 • konfigurować alerty bezpieczeństwa dla potencjalnych incydentów,
 • definiować i przypisywać uprawnienia dla użytkowników Ekran System,
 • przeglądać i analizować dane monitoringu bezpieczeństwa otrzymane od Klientów.

 

Konsola, w jaką wyposażony jest program do monitoringu komputera Ekran System, umożliwia kompleksowe zarządzanie bezpieczeństwem systemów IT w firmie.

 

Architektura

Architecture

Zdalna instalacja Klientów

 

Zabezpieczenie rozbudowanej infrastruktury IT w przedsiębiorstwie wymaga instalacji Klientów na dużej liczbie stacji roboczych. Z naszym programem do monitoringu komputerów czynność ta jest niezwykle prosta. Ekran System oferuje szereg sposobów na zarządzanie zdalną instalacją Klientów na wielu stacjach roboczych jednocześnie:

 

 • przeskanowanie swojej sieci lokalnej i dodanie komputerów z listy,
 • zdefiniowanie zakresu adresów IP w celu przeprowadzenia szybkiego skanu dla wybranych stacji roboczych,
 • określenie nazwy komputerów, dla których ma być zainstalowany Klient.

 

Nasz program do śledzenia komputera umożliwia zdefiniowanie konfiguracji Klienta dla każdej instalacji osobno lub utworzenie jednego pliku konfiguracyjnego dla przyszłych instalacji. Można pobrać plik instalacyjny, aby wykonać lokalną instalację lub przeprowadzić instalację za pośrednictwem serwerów firm trzecich.