Struktura i Architektura Programu

 

Ekran System Clients

 

Ekran System Client pomaga kontrolować bezpieczeństwo poprzez nagrywanie czynności użytkownika na wszystkich popularnych systemach Windows, Linux i Citrix, zarówno na stacjach roboczych jak i serwerach, rejestrując sesje lokalne i zdalne.

 

Klient przechwytuje ekran użytkownika wraz z ruchem myszy, w zależności od ustawień nagrywania, i jednocześnie zapisuje ważne metadane takie jak nazwy aplikacji, tytuły aktywnych okien, przechwycone klawisze, itp. Monitorowane dane są przesyłane do serwera Ekran System, aby umożliwić dalszą kontrolę i analizę bezpieczeństwa lub, jeśli nie ma połączenia z siecią, są bezpiecznie przechowywane w pamięci podręcznej klienta do czasu przywrócenia połączenia.

 

Możesz skonfigurować Klienta w zależności od tego jak intensywne ma być monitorowanie bezpieczeństwa, czy ekran ma być przechwytywany co sekundę, przy każdym kliknięciu myszy lub naciśnięciu klawisza. Możesz włączyć specjalny tryb Protected Mode w celu zapewnienia bezpieczeństwa pracy klienta i integralności monitorowanych danych.

 

Ekran System umożliwia łatwe wdrożenie rozwiązania, dostarczając opcję zdalnej instalacji Klienta.

 

Ekran System Server

 

Ekran System Client wysyła dane monitorowania do serwera Ekran System Server, który analizuje i przechowuje je w centralnej bazie danych. Jeśli dane monitorowania zawierają zdarzenia, które odpowiadają regułom zdefiniowanym przez użytkownika, serwer generuje natychmiastowy alert. Serwer jest również odpowiedzialny za przechowywanie danych konfiguracyjnych, aktualizowanie Klienta, oczyszczanie bazy danych i generowanie raportów i statystyk.

 

Ekran System Server może opcjonalnie pracować z bazą danych MS SQL lub wbudowaną darmową bazą Firebird, pozwalając na elastyczny wybór zależny od Twoich potrzeb ekonomicznych, bezpieczeństwa oraz szybkości przetwarzania.

 

Web Management Tool

 

Konsola zarządzania jest głównym interfejsem użytkownika Ekran System. Pozwala Tobie zarządzać Klientami, konfigurować alerty bezpieczeństwa dla potencjalnych incydentów, definiować i przypisywać uprawnienia dla użytkowników Ekran System, oraz przeglądać i analizować dane monitoringu bezpieczeństwa otrzymane od Klientów.

 

Architektura Systemu

 

Architecture

 

Zdalna Instalacja Klientów

 

Przy utrzymaniu skomplikowanej infrastruktury IT w przedsiębiorstwie, istnieje potrzeba dogodnej instalacji Klientów na dużej liczbie komputerów.

 

Ekran System oferuje szereg sposobów na zarządzanie zdalną instalacją Klientów na wielu komputerach jednocześnie:

 

  • Przeskanuj swoją sieć lokalną i dodaj komputery z listy.
  • Zdefiniuj zakres adresów IP aby przeprowadzić szybki skan dla wybranych komputerów.
  • Określ nazwy komputerów dla których chcesz zainstalować Klienta.

 

Możesz zarówno zdefiniować konfigurację Klienta dla każdej instalacji z osobna lub utworzyć jeden plik konfiguracyjny dla przyszłych instalacji. Możesz pobrać plik instalacyjny, aby wykonać lokalną instalację lub przeprowadzić instalację za pośrednictwem serwerów firm trzecich.