Monitoring serwerów Linux, Unix, rejestracja sesji terminalowych

 

Ekran System jest skutecznym narzędziem do monitorowania sesji terminalowych Linux, nagrywając sesje SSH / Telnet, a także lokalne sesje konsolowe. Audyt bezpieczeństwa systemów Unix (z kompletnym śledzeniem aktywności użytkownika) dla Twojej niestandardowej konfiguracji, jest dostępny na życzenie.

 

Linux terminal user monitoring

Ekran System monitoruje bezpieczeństwo systemów Linux nagrywając każdą aktywność użytkownika. Przechwytuje wprowadzone przez niego komendy oraz odpowiedzi z terminala wraz z aktualnymi wywołaniami systemowymi. Wszystkie komendy z parametrami są zapisywane, w tym te, które zostały wywołane przez skrypt uruchomiony przez użytkownika.

 

 

Screenshoty

 

 

Sesja nagrywana jest od momentu otwarcia połączenia terminalowego, do momentu jego zamknięcia niezależnie, czy zostało ono zainicjowane zdalnie przez SSH / Telnet, czy też lokalnie. Pseudograficzny interfejs jest również wspierany.

 

 

Nie tylko tekstowe logi sesji – uzyskaj analizę wideo

 

W przeciwieństwie do innych narzędzi do monitoringu serwerów Linux i Unix, Ekran System umożliwia odtwarzanie sesji w formacie wideo z indeksowanymi metadanymi, takimi jak:

  • nazwa hosta,
  • nazwa użytkownika,
  • wprowadzone komendy i parametry.

Monitoring serwerów Linux oraz Unix umożliwia zdalne śledzenie sesji wideo w czasie rzeczywistym, wraz z zsynchronizowanymi tekstowymi logami i ważnymi danymi. Logi te zawierają również zarejestrowane wszystkie komendy, które nie zostały wyświetlone na ekranie, a które zostały wywołane przez skrypty Linux.

 

Logi wideo aktywności użytkownika, oferowane przez Ekran System, to innowacyjne i skuteczne narzędzie do monitorowania sesji terminalowych Linux. Zapewnia ochronę danych wrażliwych oraz bezpieczeństwo infrastruktury IT w firmie. Łatwy w analizie, wizualny format, zawierający funkcje odtwarzacza wideo, jest uzupełniony o możliwość filtrowania i wyszukiwania:

  • wywołanych komend,
  • wprowadzonych parametrów,
  • nazwy użytkownika,
  • nazwy hosta,
  • daty, czasu,

 

 

 

Monitoring serwerów Unix i Linux w czasie rzeczywistym

 

Ekran System umożliwia rejestrację sesji Linux oraz monitoring serwera w czasie rzeczywistym. Nasze oprogramowanie posiada funkcję alertów, czyli powiadomień o wykrytym właśnie zagrożeniu w firmowym systemie IT.

 

Osoba monitorująca sesje Linux może skonfigurować alerty dla konkretnych komend i parametrów, które zostały wprowadzone. Jeśli zdarzenie zostanie wywołane, otrzyma ona powiadomienie w czasie rzeczywistym. Alert zawiera bezpośredni link do fragmentu nagranej sesji, w której zdarzenie miało miejsce. Podejrzane sesje mogą być odtworzone w czasie rzeczywistym. Użytkownik, który naruszył firmowe cyberbezpieczeństwo może zostać natychmiast zablokowany.

  

Ekran System umożliwia tworzenie specjalistycznych raportów, które zawierają wszystkie komendy wywołane przez użytkownika na serwerach, wraz ze znacznikami czasu i nazwami użytkowników. Dzięki temu możliwa jest skuteczna kontrola i rejestracja sesji Linux i Unix.

 

Monitoring serwera terminalowego Linux i Unix w przystępnej cenie

 

Ekran System to uniwersalne narzędzie do monitoringu i rejestracji aktywności na serwerach Unix i Linux. Pozwala nagrywać sesje użytkowników w hybrydowej i wirtualnej infrastrukturze.

 

Oprogramowanie dostępne jest w bardzo elastycznym i korzystnym schemacie licencjonowania. To najbardziej efektywne kosztowo rozwiązanie na rynku.

Ekran System umożliwia monitoring serwerów działających nie tylko w systemach Linux i Unix. Współpracuje także ze środowiskami Windows i Citrix.