Nagrywanie sesji Microsoft Azure Windows Virtual Desktop (WVD)

 

Zaawansowane wykrywanie zagrożeń wewnętrznych w czasie rzeczywistym ostrzega o wczesnych ich objawach i umożliwia szybkie reagowanie na incydenty, czyniąc Ekran System® skutecznym rozwiązaniem w zakresie zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi i uzyskania zgodności z regulacjami.

 

Ekran System jest oficjalnym partnerem Microsoft Virtual Desktop.

Full agent-based deployment scheme

Zrzuty ekranu

 

 

 

 

Widoczność VDI

 

Agent Ekran System może zostać zainstalowany na każdym wirtualnym pulpicie i być dołączony do “paczki instalacyjnej” w ramach obrazu systemu.

 

Oprogramowanie nagrywa wszystko to, co dzieje się na ekranie wirtualnego pulpitu, zbierając przy tym bogate zestawienie dodatkowych informacji np.: nazwy aplikacji, nagłówki aktywnych okien, przeglądane adresy URL i naciśnięte klawisze (keylogger).

 

 

Alerty w czasie rzeczywistym i reagowanie na incydenty

 

Ekran System dostarcza gotowe szablony alertów wraz z możliwością ich dostosowania i budowania własnych reguł, aby pomóc w jeszcze szybszym reagowaniu na incydenty.

 

W przypadku wykrycia przez oprogramowanie anomalii aktywności, administrator lub wcześniej określony użytkownik, zostanie natychmiast powiadomiony. Najbardziej krytyczne przypadki wymagają dodatkowych czynności, dlatego standardowe alerty mogą być uzupełnione o zautomatyzowane działania w odpowiedzi na incydent np.: zablokowanie użytkownika, wyłączenie aplikacji i/lub wyświetlenie użytkownikowi komunikatu ostrzegawczego.

 

Odpowiedzi na incydenty

 

Podczas audytu lub analizy incydentu administrator ma dostęp do opcji przeszukiwania i filtrowania sesji, szybkiego odtwarzania nagrań oraz może generować różne raporty w celu wykrycia potencjalnych incydentów.

 

Schemat wdrożenia dla środowiska Azure

Full agent-based deployment scheme

Instalując Agenta Ekran System na każdym punkcie końcowym, możesz zmaksymalizować widoczność i kontrolę nad wszelką aktywnością wykonywaną w obszarze infrastruktury IT firmy. Agent Ekran System monitoruje aktywność użytkowników i zapobiega niepożądanym działaniom na maszynach wirtualnych. Dane z monitoringu są wysyłane do serwera Ekran System Application Server w celu przechowywania i analizy, a wszystkie dane są szyfrowane 256-bitowym kluczem AES klasy wojskowej.

 

Ekran System integruje się z infrastrukturą IT Twojej firmy oraz Azure Active Directory i Azure Sentinel.

Korzyści z monitorowania sesji Windows Virtual Desktop za pomocą Ekran System

 

Virtualization-ready agents

Przystosowanie do wirtualizacji – Agent Ekran System może bez problemu zostać dołączony do obrazu systemu. Wcześniej skonfigurowane ustawienia pozwolą na automatyczną instalację oprogramowania w nowym środowisku wirtualnym.

 

Low total cost of ownership

Niski koszt wdrożenia – system licencji płynnych umożliwia zmianę przypisanych licencji za pomocą kilku kliknięć. W przypadku środowisk wirtualnych proces ten jest zautomatyzowany, co zwiększa sprawność działania organizacji.

 

 

Enterprise-ready

Rozwiązanie klasy Enterprise – Ekran System jest łatwy do implementacji nawet przy dużych infrastrukturach IT. Oprogramowanie można wdrożyć w trybie wysokiej dostępności lub skorzystać z opcji multi-tenant. Dodatkowo zapewnia także szereg funkcji klasy Enterprise, takich jak monitorowanie zasobów systemowych i stanu systemu, a także umożliwia konfigurowanie automatycznych działań w odpowiedzi na incydenty.

 

Major user-based risk management controls in one platform.

Platforma do zarządzania ryzykiem – Ekran System pozwala na administrowanie tożsamością i dostępem (PAM), nagrywanie sesji i audytowanie aktywności oraz reagowanie na incydenty w czasie rzeczywistym, aby zapobiegać zagrożeniom wewnętrznym zgodnie z normą NIST 800-53 i innymi standardami bezpieczeństwa IT.