Zarządzanie Urządzeniami USB

 

Urządzenia USB mogą stanowić potencjalne zagrożenie dla komputera użytkownika i cyber bezpieczeństwa Twojej firmy. Mogą zawierać malware, w tym samoczynnie uruchamiające się po podłączeniu exploity, które nie wymagają żadnej akcji użytkownika, aby się uruchomić. Takie urządzenia mogą być również przyczyną wycieku danych, dlatego też używanie urządzeń USB często jest zakazane przez firmową politykę bezpieczeństwa.

 

Ekran System zapewnia funkcjonalność oprogramowania blokującego urządzenia USB, jako ważny dodatek do funkcji monitorowania użytkowników. W przeciwieństwie do hardwarowych narzędzi blokujących porty USB, które dyskretnie blokują porty dla wszystkich urządzeń, Ekran System daje Tobie inteligentniejsze rozwiązanie, które można odpowiednio dostosować.

 

Zarządzanie Urządzeniami USB rozpoczyna się od skonfigurowania reguł do monitorowania i blokowania urządzeń USB różnego typu (np. pamięci masowe, modemy, interfejsy użytkownika, urządzenia wideo, itp.). Możesz przypisać różne reguły zarządzania urządzeniami USB do różnych klientów i grup.

 

Używając tych reguł możesz opcjonalnie:

 

  • Monitorować podłączane urządzenia USB. Kiedy urządzenie określonej klasy jest podłączone do monitorowanego endpointa, wszystkie jego szczegółowe informacje zostaną zarejestrowane razem z wszystkimi pozostałymi metadanymi aktywności użytkownika.
  • Otrzymywać alerty o podłączanych urządzeniach USB. Kiedy potencjalnie niebezpieczny rodzaj urządzenia zostaje podłączony, Twój zespół bezpieczeństwa otrzyma powiadomienie w czasie rzeczywistym w postaci emaila lub wiadomości tray.
  • Blokować podłączane urządzenia USB. Kiedy urządzenie zakazanego typu zostaje podłączone, będzie ono całkowicie zablokowane, a użytkownik zostanie opcjonalnie poinformowany o tym, otrzymując wiadomość pop-up w tray'u.

 

Aby uzupełnić blokowanie urządzeń USB, Ekran System zapewnia funkcję dodawania wyjątków, pozwalającą określić urządzenia USB po Hardware ID, Vendor ID lub innych parametrach, które nie mają być blokowane. Daje to Tobie pewność, że wszystkie krytyczne dla pracy urządzenia USB będą działały.

 

Poza dostarczeniem informacji o monitorowanych urządzeniach USB w indeksowanych logach sesji wideo, Ekran System może generować specyficzny rodzaj raportów z wszystkimi urządzeniami USB powiązanymi ze szczegółami zdarzenia.

 

Uzupełniając zaawansowane logowanie aktywności użytkownika o możliwość zarządzania urządzeniami USB, Ekran System pozostaje efektywnym rozwiązaniem chroniącym przed wewnętrznymi zagrożeniami, zapewniając elastyczny i oszczędny schemat wdrożenia.