Balabit vs Wallix vs Ekran System

Balabit vs Wallix vs Ekran System

We współczesnym świecie biznesu cyfrowe zabezpieczenie organizacji nie wystarcza do ustanowienia niezawodnej ochrony przed cyberzagrożeniami. Często ataki pochodzą z wnętrza organizacji, wymagając zupełnie innego zestawu środków w celu ich identyfikacji i złagodzenia. Monitorowanie aktywności użytkowników jest najlepszym narzędziem do wykrywania i powstrzymywania złośliwych pracowników.

 

Istnieje wiele rozwiązań hybrydowych, które dodają monitoring aktywności użytkowników do swojej głównej funkcjonalności, której głównym celem jest ochrona przed zewnętrznymi zagrożeniami. Istnieją jednak specjalistyczne rozwiązania do wykrywania i zapobiegania zagrożeniom, takie jak Ekran System, które koncentrują się wyłącznie na monitorowaniu aktywności użytkowników.

 

W niniejszym przeglądzie produktów będziemy porównywać Ekran System - program do monitoringu komputera i serwerów - z dwoma konkurencyjnymi rozwiązaniami do monitorowania aktywności, które również zawierają funkcje monitorowania działań użytkownika: Balabit Shell Control Box i Wallix AdminBastion Suite. Przyjrzymy się ogólnej funkcjonalności, zbadamy mocne strony i ograniczenia wszystkich trzech rozwiązań i zobaczymy, które z nich lepiej wykrywa i zapobiega specjalistycznym zagrożeniom wewnętrznym lub szerzej ukierunkowanym oraz pozwala zapewnić bezpieczeństwo systemów IT. Oszacujemy także koszt opłacalności wdrożenia Ekran System, Balabit i Wallix.

 

 

Ekran System

Balabit Shell Control Box

Wallix AdminBastion Suit

Przegląd

Rozwiązanie do monitorowania aktywności użytkowników, wykrywające zagrożenia wewnętrzne

Urządzenie do monitorowania użytkowników uprzywilejowanych i kontroli dostępu

Urządzenie do zarządzania uprzywilejowaną tożsamością

 

Docelowi klienci

Duże firmy i sektor MŚP

Duże firmy

Duże firmy

Cena

*

***

***

Technologia

Agent-based

Proxy-based

Proxy-based

Funkcjonalność monitorowania użytkowników

 • Indeksowane nagrania wideo każdej lokalnej i zdalnej sesji, niezależenie od użytego protokołu i aplikacji
 • Obszerne przechwytywanie metadanych
 • Rozszerzone filtrowanie nagrań
 • Dodatkowe uwierzytelnienie dla identyfikacji użytkowników kont współdzielonych
 • Nagrania wideo sesji użytkowników, przechodzących przez urządzenie Balabit
 • Opcje dodatkowego uwierzytelnienia
 • Nagrania wideo sesji użytkowników w formacie Flash (dla sesji graficznych) lub tekstowym (dla sesji SSH), przechodzących przez urządzenie Wallix
 • Opcje dodatkowego uwierzytelnienia

Dodatkowe funkcje

 • Dwuskładnikowe uwierzytelnienie (2FA)
 • Jednorazowe hasła
 • Niestandardowe i predefiniowane alerty oraz powiadomienia
 • Ręczne i automatyczne blokowanie użytkowników
 • Opcjonalne blokowanie urządzeń USB
 • Konsola zarządzania oparta o interfejs webowy
 • Eksport nagrań na potrzeby sądowe (Forensic)
 • Wysoka dostępność (HA)
 • Wybór pomiędzy alertem, a automatycznym przerwaniem sesji
 • Chroniona ścieżka audytu
 • Funkcje zarządzania hasłami
 • Skarbiec haseł
 • Interfejs webowy
 • Działanie w trybie routingu lub bastion hosta
 • Alerty i automatyczne blokowanie sesji
 • Chroniona ścieżka audytu
 • Rozszerzona funkcjonalność zarządzania hasłami
 • Skarbiec haseł
 • Interfejs webowy i natywny klient

Korzyści

 • Zaawansowana integracja z systemami SIEM i Help Desk
 • Wsparcie dla darmowej bazy danych
 • Elastyczny schemat licencjonowania
 • Zoptymalizowane przypisywanie licencji dla wirtualnych środowisk
 • Zaawansowana ochrona przed manipulowaniem w aplikację agenta
 • Wyjątkowa wydajność i stabilność, niskie wymagania dla przechowywania danych
 • Szybkie wdrożenie i łatwa konserwacja z automatyczną aktualizacją agentów
 • Zaawansowana integracja z systemami SIEM i rozwiązaniami firm trzecich
 • Dodatkowa opcja dla wysokiej dostępności
 • Zoptymalizowany dla wirtualnych środowisk
 • Dyskretne wdrożenie
 • Integracja z systemami SIEM
 • Dyskretne wdrożenie

 

Funkcjonalność nagrywania wideo

 

Pod względem funkcjonalności nagrywania istnieją duże różnice techniczne pomiędzy Ekran System vs Balabit vs Wallix. Podczas gdy zarówno Balabit, jak i Wallix używają dodatkowego urządzenia, które działa jak bastion host i przechwytuje cały przechodzący przez nie ruch, Ekran System stosuje alternatywne podejście. Korzysta z agentów zainstalowanych lokalnie na wybranych endpointach i zdolnych do przechwytywania dowolnie zainicjowanych sesji.

 

Podejście oparte na agentach daje produktowi Ekran System wiele korzyści, jeśli chodzi o wykrywanie zagrożeń wewnętrznych. Program do monitoringu serwerów i komputera Ekran System przechwytuje sesje lokalne i zdalne dla dowolnego endpointa i jest całkowicie agnostyczny dla aplikacji i protokołów. Może monitorować każdego użytkownika bez względu na jego poziom uprawnień. Lokalny agent pozwala także na przechwytywanie dużej ilości dodatkowych metadanych, w tym:

 

 • naciśniętych klawiszy,
 • odwiedzanych stron internetowych,
 • nazw aktywnych okien i aplikacji,
 • wprowadzonych komend,
 • wykonanych skryptów w sesjach SSH.

 

Wszystkie metadane są indeksowane na potrzeby łatwego wyszukiwania i połączone są z odpowiednim fragmentem wideo. Ekran System oferuje również zaawansowane filtrowanie nagrań, które pozwala nagrywać tylko określone aplikacje.

 

Balabit zapewnia nagrywanie sesji monitorowanych użytkowników wraz z podstawowymi informacjami, takimi jak nazwy aplikacji, odwiedzane adresy URL itp., które można wykorzystać do szybkiego wyszukiwania. Głównymi problemami Balabit są niekompletność zebranych metadanych i stosunkowo duże wymagania w zakresie przyrostu pamięci masowej dla nagrań sesji graficznych.

 

Wallix posiada funkcję nagrywania podobną do Balabit. Przechwytuje sesje graficzne w formacie Flash, który ma również stosunkowo duże wymagania dotyczące przechowywania, podczas gdy sesje tekstowe przechwytywane są tylko w formie tekstowej. Wallix stosuje optyczne rozpoznawanie znaków (OCR) w celu umożliwienia przeszukiwania nagrań na podstawie różnych słów kluczowych, jednak liczba dostarczanych dodatkowych danych jest mniejsza niż w przypadku Ekran System. Specjalny format plików Ekran System, zoptymalizowany pod kątem wydajnego przechowywania zindeksowanych sesji graficznych, ma o wiele mniejsze zapotrzebowanie przestrzeni dyskowej niż Balabit lub Wallix.

 

Alerty i odpowiadanie na incydenty

 

Program do monitoringu serwerów i komputerów Ekran System zawiera zestaw predefiniowanych alertów, które odzwierciedlają najczęstsze scenariusze napotkane przez naszych klientów, a także umożliwia tworzenie własnych alertów dostosowanych do konkretnych potrzeb Twojej organizacji. Po wywołaniu alertu wysyłane jest powiadomienie do zespołu bezpieczeństwa systemów IT, zawierające link do odpowiedniej sesji, co pozwala na podejrzenie incydentu na żywo lub obejrzenie go później i zablokowanie użytkownika w razie potrzeby. Ekran System może także wykryć każde podłączone urządzenie USB i automatycznie je zablokować, jeśli zajdzie taka potrzeba.

 

Balabit również posiada system alertów z możliwością wysłania powiadomienia lub automatycznego zakończenia sesji po wykryciu wcześniej zdefiniowanego podejrzanego zdarzenia. Wallix zapewnia system ostrzegania, który może zarówno wysyłać powiadomienia, jak i automatycznie blokować użytkownika próbującego naruszyć bezpieczeństwo systemów IT.

 

Funkcje dodatkowe programów do monitorowania aktywności użytkowników

 

Dodatkowa funkcjonalność zarówno Wallix, jak i Balabit jest bardziej obszerna niż w przypadku Ekran System. Oba pełnią rolę bastion hosta, zapewniając kolejną warstwę ochrony przed atakami z zewnątrz, ale jednocześnie działają jako pojedynczy punkt awarii i mogą być wąskim gardłem wydajności, jeśli zostaną wdrożone niepoprawnie. Oba systemy zawierają skarbce haseł i zaawansowane zarządzanie tożsamością uprzywilejowaną, co pozwala automatycznie przechowywać, zarządzać i zmieniać hasła do kont uprzywilejowanych. Wdrożenie bastion hosta jest względnie szybkie i bezbolesne dla organizacji oraz nie wymaga wprowadzenia większych zmian w architekturze sieci.

 

Ekran System także oferuje niektóre funkcje zarządzania tożsamością i dostępem, takie jak:

 

 • jednorazowe hasła,
 • dwuskładnikowe uwierzytelnianie.

 

Dodatkowe funkcje Ekran System mają na celu przede wszystkim uczynienie go bardziej dostępnym i mogącym poprawić jakość pracy klienta. Wsparcie dla darmowej bazy danych sprawia, że Ekran System jest bardziej przystępny cenowo dla małych firm, a intuicyjne zarządzanie licencjami i automatyczne aktualizacje agenta ułatwiają wdrożenie i utrzymanie systemu.

 

Licencjonowanie programów do monitorowania aktywności użytkowników

 

Główna różnica pomiędzy rozwiązaniami sprzętowymi Balabit i Wallix a oprogramowaniem Ekran System leży w zakresie licencjonowania. Niezależnie od tego, czy chcesz monitorować dziesięć, czy tysiąc punktów końcowych, nadal musisz kupić jedno urządzenie. Sprawia to, że licencjonowanie jest mało elastyczne, a małe lub stopniowo rosnące wdrożenia są nieefektywne finansowo.

 

Jednocześnie licencjonowanie Ekran System zależy tylko od liczby monitorowanych punktów końcowych (serwerów i komputerów). W standardowym wydaniu Ekran System zapewnia nawet darmowe komponenty do zarządzania, dlatego koszt wdrożenia składa się tylko z liczby licencji dla monitorowanych endpointów.

 

Wnioski

 

Różnice pomiędzy Ekran System vs Wallix vs Balabit leżą w konkretnym zapotrzebowaniu i w grupie docelowej wybranej przez danego dostawcę. Balabit i Wallix zapewniają szeroką funkcjonalność, dedykowaną dużym przedsiębiorstwom, które potrzebują zarządzania wieloma uprzywilejowanymi użytkownikami i chronią ich konta przed naruszeniami oraz atakami hakerskimi, ale mają mniejsze zastosowanie w monitorowaniu aktywności użytkowników.

 

Program do monitoringu komputera i serwerów Ekran System skierowany jest do firm każdej wielkości, dostarczając solidnych możliwości monitorowania aktywności użytkowników i najniższą cenę spośród trzech rozwiązań. Jest to specjalistyczne oprogramowanie do wykrywania zagrożeń wewnętrznych, które jest polecane każdemu, kto chce chronić swoją organizację przed potencjalnymi atakami wewnętrznymi, zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo systemów IT.