Observeit vs Centrify vs Ekran System

Сentrify vs ObserveIT vs Ekran System

Audyt i monitorowanie aktywności użytkowników uprzywilejowanych jest jednym z najważniejszych i najbardziej krytycznych elementów nowoczesnych polityk bezpieczeństwa systemów IT. Jest równie ważny z punktu widzenia ochrony biznesu i zgodności z przepisami.

 

Istnieją różne podejścia do takiego audytu, które w głównej mierze oparte są o nagrywanie uprzywilejowanych sesji. Programy do monitoringu serwerów i komputerów, które zamierzamy porównać, zawierają szczegółowe zindeksowane nagrania wideo z sesji uprzywilejowanych użytkowników, a także różne narzędzia reagowania na incydenty.

 

 

Observeit

Centrify Server Suite

Ekran System

Opis

Program do zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi

Rozwiązanie do audytu i zarządzania dostępem uprzywilejowanym

Oprogramowanie do monitorowania, wykrywania i analizowania zagrożeń wewnętrznych

Docelowi klienci

Duże przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa ze złożonym zarządzaniem dostępem uprzywilejowanym do różnorodnych platform

Firmy każdej wielkości

Technologia

Agent-based software

Agent-based software

Agent-based software

Średni koszt wdrożenia

***

***

*

Główne funkcje

 • Nagrania wideo sesji użytkownika
 • Zaawansowane narzędzia analizy i wyszukiwania
 • Raporty
 • Alerty na zdarzenia
 • Podgląd sesji na żywo i blokowanie sesji
 • Analiza behawioralna użytkownika
 • Informowanie użytkowników
 • Zaawansowane reguły dostępu uprzywilejowanego
 • Scentralizowane zarządzanie tożsamością uprzywilejowaną
 • Nagrania wideo sesji użytkownika
 • Narzędzia wyszukiwania oparte na zapytaniach
 • Raporty
 • Blokowanie sesji
 • Nagrania wideo sesji użytkownika
 • Zaawansowane narzędzia analizy i wyszukiwania
 • Dwuskładnikowe uwierzytelnienie (2FA)
 • Funkcjonalność jednorazowych haseł
 • Wymuszona wiadomość użytkownika
 • Raporty
 • Alerty na zdarzenia
 • Podgląd sesji na żywo
 • Ręczne i automatyczne blokowanie użytkowników

 

Korzyści

 • Integracja z systemami SIEM i Help Desk
 • Granularne i wstępnie przetworzone metadane
 • Analiza wzorców zachowań użytkowników
 • Kompleksowe i scentralizowane rozwiązanie PAM
 • Zaawansowane opcje uwierzytelniania i szyfrowania
 • Ocena i raporty skoncentrowane na uzyskaniu zgodności z regulacjami
 • Elastyczne licencjonowanie
 • Integracja z systemami SIEM i Help Desk
 • Możliwości zarządzania dostępem
 • Łatwe wdrożenie i utrzymanie
 • Stabilne i zoptymalizowane pod kątem wydajności rozwiązanie
 • Gotowość do wirtualizacji

 

 

Przegląd produktu: Podsumowanie

 

Centrify Server Suite jest dobrym wyborem dla przedsiębiorstw ze złożonymi heterogenicznymi infrastrukturami, poszukującymi systemu unifikacji zarządzania uprzywilejowanego. Zgodnie z wieloma recenzjami Centrify, pomimo że program ten nie zawsze jest łatwy we wdrożeniu, to może pomóc w zbudowaniu spersonalizowanego i scentralizowanego systemu PAM.

 

Observeit byłby dobrą rekomendacją dla dużych przedsiębiorstw, które szukają ulepszonego i szczegółowego rozwiązania do monitorowania aktywności użytkowników i wykrywania zagrożeń wewnętrznych związanych z bezpieczeństwem systemów IT.

 

Firmy z sektora MŚP szukające skutecznego, a jednocześnie elastycznego narzędzia do monitorowania zgodności i bezpieczeństwa mogłyby wybrać Ekran System. Jest to również interesująca alternatywa dla dużych przedsiębiorstw w poszukiwaniu stabilnego i zgodnego rozwiązania do audytu działań uprzywilejowanych, które posiada funkcje zarządzania tożsamością i dostępem.

 

Przeprowadźmy bardziej szczegółową recenzję i porównanie programów do monitoringu komputerów i serwerów.

 

Funkcja audytu sesji użytkownika jest dostępna w pakiecie Centrify Server Suite, począwszy od wersji Enterprise Edition. Rozwiązanie koncentruje się na serwerach, podczas gdy Observeit i Ekran System zapewniają monitoring zarówno serwerów, jak i stacji roboczych. Wszystkie trzy działają na platformach:

 

 

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

 

Funkcje rejestrowania sesji i audytu uprzywilejowanego są dodatkiem do zarządzania tożsamością i dostępem uprzywilejowanym, dostarczanym przez Centrify Server Suite za pomocą integracji z Microsoft Active Directory. Rozwiązanie umożliwia konfigurowanie scentralizowanych reguł rozszerzonego dostępu i ograniczeń w heterogenicznych infrastrukturach, a także integrację z wieloma wieloskładnikowymi narzędziami do uwierzytelniania i szyfrowania.

 

Chociaż nie są one uważane za bezpośrednią alternatywę dla Centrify, Ekran System i Observeit zawierają zestaw funkcji zarządzania dostępem, w szczególności zapewniając wtórne uwierzytelnianie dla współdzielonych kont, w celu jednoznacznego przypisania aktywności do określonego użytkownika. Ponadto Ekran System zapewnia również funkcjonalność:

 

 • jednorazowych haseł,
 • dwuskładnikowego uwierzytelniania (2FA).

 

Monitorowanie aktywności użytkowników uprzywilejowanych

 

Z kolei Observeit i Ekran System to przede wszystkim programy do monitorowania i audytowania użytkowników. Oba produkty, jako konkurenci Centrify, zapewniają:

 

 • bardziej szczegółowe metadane,
 • rozszerzoną funkcjonalność wyszukiwania,
 • łatwe w użyciu narzędzia do analizy i odtwarzania sesji.

 

Ważną różnicą zarówno w porównaniu Ekran System vs Centrify, jak i Observeit vs Centrify jest funkcja alertów. Ekran System i Observeit zapewniają konfigurowalne powiadomienia w czasie rzeczywistym o potencjalnie ryzykownych działaniach użytkownika, które powiadamiają zespół bezpieczeństwa IT i dostarczają wszystkich niezbędnych informacji o wydarzeniu wraz z fragmentem wideo. Oba narzędzia umożliwiają przeglądanie sesji na żywo w czasie rzeczywistym i blokowanie w przypadku wykrycia nieprawidłowości. Ekran System dodatkowo uniemożliwia wszystkie kolejne próby logowania wykonane przez zablokowanego użytkownika.

 

Observeit łączy funkcjonalność alertowania z analizą behawioralną użytkownika i oceną ryzyka.

 

Gotowość do wirtualizacji

 

Spośród wszystkich trzech konkurentów, Ekran System zapewnia najłatwiejsze i najbardziej opłacalne zarządzanie licencjami dla wirtualnych endpointów. W przypadku często zmieniających się środowisk wirtualnych zapewnia automatyczne przydzielanie licencji nowo utworzonym wirtualnym endpointom i umożliwia łatwe usuwanie licencji z nieaktywnych wirtualnych hostów. Nieprzydzielone licencje powracają do puli i są dostępne dla następnych punktów końcowych.

 

Licencjonowanie i docelowi klienci

 

Porównując Centrify i Observeit, rozważamy dwa rozwiązania skierowane do dużych klientów korporacyjnych, a zatem zarówno cena Observeit, jak i Centrify jest dość wysoka. Ekran System skierowany jest zarówno do małych i średnich przedsiębiorstw, jak i do dużych korporacji. Głównym wyróżnikiem jest elastyczny system licencjonowania z dwoma typami licencji - dodatkowo płatna licencja Enterprise, która zapewnia dodatkowe funkcje dla dużych firm, a także licencja standardowa z ceną opartą wyłącznie na liczbie monitorowanych punktów końcowych, to jest serwerów i komputerów. W ten sposób Ekran System zapewnia opłacalne wdrożenie dla firm każdej wielkości, natomiast koszty Observeit i Centrify obejmują obowiązkową licencję na komponent zarządzania, znacznie podnosząc cenę małych wdrożeń.

 

Kolejną przyjazną dla sektora MŚP cechą Ekran System jest wsparcie dla darmowej wbudowanej bazy danych, oprócz obsługi MS SQL, podczas gdy Centrify i Observeit działają tylko z komercyjnymi bazami danych SQL.