Netwrix vs ObserveIT vs Ekran System

ObserveIT vs Netwrix vs Ekran System

Bezpieczeństwo systemów IT i szeroko rozumiane cyberbezpieczeństwo to jedne z najbardziej złożonych problemów, z jakimi obecnie borykają się firmy. Balansowanie pomiędzy potrzebami ochrony poufnych danych, presją ze strony organów regulacyjnych dotyczącej spełnienia standardów bezpieczeństwa oraz budżetem własnego przedsiębiorstwa może być nie lada wyzwaniem i często trudno jest znaleźć rozwiązanie, które spełni wszystkie wymagania. Raporty o wyciekach wrażliwych danych, dokonywanych przez wewnętrznych pracowników, coraz częściej pojawiają się w gazetach. Większość firm zdaje sobie sprawę z niebezpieczeństwa, jakie mogą stwarzać zagrożenia wewnętrzne. Wybór narzędzia bezpieczeństwa do radzenia sobie z nimi jest tak trudny, jak trudny był zawsze w przypadku wszystkich dostępnych obecnie opcji na rynku.

 

Dlatego zdecydowaliśmy się napisać tę recenzję produktu w ramach naszej serii porównań konkurencji. W tym przypadku bierzemy trzy konkurencyjne produkty i porównujemy je ze sobą – nasz Ekran System vs Netwrix vs ObserveIT. Postaramy się spojrzeć zarówno na zalety, jak i ograniczenia każdego rozwiązania i w przeciwieństwie do wielu przeglądów ObserveIT i Netwrix, postaramy się dostarczyć praktycznych informacji, które pomogą Ci wybrać rozwiązanie dla Twoich własnych indywidualnych sytuacji.

 

 

Ekran System

ObserveIT

Netwrix

Przegląd

Narzędzie do monitorowania użytkowników i wykrywania zagrożeń wewnętrznych

Rozwiązania do audytu czynności użytkowników i zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi

System SIEM opracowany do ułatwienia audytu i uzyskania zgodności

Docelowi klienci

MŚP i duże przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa

Duże przedsiębiorstwa mające potrzebę scentralizowanego narzędzia do uzyskania zgodności i audytu

Cena

*

***

**

Technologia

Rozwiązanie agentowe

Rozwiązanie agentowe

Agentowe nagrywanie sesji

Bezagentowe monitorowanie zmian w konfiguracji

Funkcje

 • Nagrywanie wideo ekranu użytkownika
 • Obszerne gromadzenie metadanych aktywności użytkownika
 • Możliwość oglądania sesji na żywo
 • Możliwość automatycznego i ręcznego blokowania użytkownika
 • Możliwość wymuszonego informowania użytkownika
 • Opcjonalne automatyczne blokowanie urządzeń USB
 • Jednoznaczne identyfikowanie użytkowników kont współdzielonych
 • Dwuskładnikowe uwierzytelnienie (2FA)
 • Jednorazowe hasła
 • Konfigurowalne alerty w czasie rzeczywistym
 • Predefiniowane alerty pokrywające najczęstsze incydenty
 • Niestandardowe ręcznie generowane raporty
 • Harmonogram automatycznie generowanych raportów
 • Nagrywanie wideo ekranu użytkownika
 • Obszerne gromadzenie metadanych aktywności użytkownika
 • Możliwość oglądania sesji na żywo
 • Możliwość ręcznego blokowania użytkownika
 • Możliwość wymuszonego informowania użytkownika
 • Jednoznaczne identyfikowanie użytkowników kont współdzielonych
 • Konfigurowalne alerty w czasie rzeczywistym
 • Analiza behawioralna
 • Niestandardowe ręcznie generowane raporty
 • Harmonogram automatycznie generowanych raportów
 • Nagrywanie wideo ekranu użytkownika
 • Różne dane dotyczące kluczowych zmian w systemie i konfiguracji
 • Konfigurowalne alerty w czasie rzeczywistym
 • Harmonogram automatycznie generowanych raportów

Dodatkowe korzyści

 • Wysoka wydajność i stabilność
 • Ochrona agenta na poziomie sterownika, zapewniająca nieprzerwany monitoring
 • Zaawansowana integracja z systemami SIEM
 • Wysoka dostępność (HA)
 • Archiwizowanie bazy danych
 • Optymalizacja pod zwirtualizowane środowiska
 • Elastyczne licencjonowanie
 • Wsparcie dla darmowej i komercyjnej bazy danych
 • Wsparcie dla serwerów Windows, Linux / Unix i stacji roboczych
 • Autonomiczne wykrywanie potencjalnych incydentów
 • Zaawansowana integracja z systemami SIEM
 • Wysoka dostępność (HA)
 • Archiwizowanie bazy danych
 • Wsparcie dla komercyjnej bazy danych
 • Wsparcie dla serwerów Windows, Linux / Unix i stacji roboczych
 • Raporty opracowane specjalnie w celu ułatwienia uzyskania zgodności
 • Optymalizacja pod zwirtualizowane środowiska
 • Wysoka dostępność (HA)
 • Archiwizowanie bazy danych
 • Wsparcie dla komercyjnej bazy danych
 • Wsparcie dla serwerów Windows

 

Technologia

 

Pierwszą dużą różnicą pomiędzy Ekran System i ObserveIT a Netwrix Auditor jest podejście techniczne, jakie wykorzystują te rozwiązania. Pierwsze dwa rozwiązania są w pełni oparte na agentach, podczas gdy Netwrix wykorzystuje agentów do nagrywania wideo i stosuje podejście bezagentowe do monitorowania zmian konfiguracji w sieci. Podejście oparte na agencie pozwala na bardzo łatwe wdrożenie i nie wymaga żadnych zmian w istniejącej infrastrukturze sieciowej firmy. Jednocześnie, zarówno aplikacje agenta Ekran System, jak i ObserveIT mogą być zainstalowane na serwerze w architekturze bastion host lub serwerze przesiadkowym, dzięki czemu skutecznie naśladują funkcjonalność całkowicie bezagentowego rozwiązania, aczkolwiek z nieco ograniczonymi możliwościami nagrywania. Z kolei alternatywna architektura hybrydowa Netwrix umożliwia bardziej złożone wdrożenie z mniejszymi możliwościami.

 

Możliwość nagrywania aktywności użytkowników w formie wideo

 

Ekran System i ObserveIT są rozwiązaniami do zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi, a monitorowanie aktywności użytkowników jest jedną z ich głównych funkcji. Netwrix Auditor to oprogramowanie SIEM (Security Information and Event Management), które zbiera dane na różne sposoby, a jednym z nich jest monitorowanie aktywności użytkowników.

 

W rezultacie zarówno Ekran System, jak i ObserveIT, będący konkurentami Netwrix, mają znacznie bardziej niezawodne możliwości nagrywania wideo. Wszystkie trzy rozwiązania są w stanie wygenerować pełne nagranie wideo działań użytkownika. Zarówno Ekran System, jak i ObserveIT rejestrują wszystko, co widzi użytkownik na ekranie, ale także przechwytują szereg istotnych metadanych, takich jak:

 

 • otwarte aplikacje,
 • nazwy odwiedzanych stron internetowych.

 

Zapewnia to pełny wgląd w działania dowolnego użytkownika w dowolnym momencie.

 

Z kolei Netwrix nie przechwytuje żadnych metadanych, a zamiast tego śledzi zmiany systemu bezpośrednio za pośrednictwem wielu innych modułów, które posiada. Takie podejście utrudnia ocenę działalności pojedynczego użytkownika i zlokalizowanie złośliwego użytkownika, który ma umiejętności do ukrywania swoich śladów.

 

Możliwości odpowiedzi na incydenty

 

Wszystkie trzy rozwiązania zapewniają konfigurowalne funkcje alertów, umożliwiającą personelowi bezpieczeństwa systemów IT otrzymywanie powiadomienia e-mail o podejrzanych zdarzeniach. Program do monitoringu komputera i serwerów Ekran System oferuje również zestaw predefiniowanych alertów, zaprojektowanych specjalnie w celu odzwierciedlenia podejrzanych działań, najczęściej podejmowanych przez złośliwych i nieumyślnych użytkowników.

 

Z drugiej strony, ObserveIT posiada własny system analizy behawioralnej, który próbuje automatycznie wykrywać podejrzane zdarzenia, bez konieczności wcześniejszego tworzenia reguły. Taki system może być przydatny dla dużych firm, ale może również prowadzić do wielu fałszywych alarmów.

 

Po wykryciu podejrzanego zdarzenia, jeśli sesja jest nadal w toku, zarówno Ekran System, jak i ObserveIT umożliwiają podgląd na żywo. Dzięki temu zespół bezpieczeństwa może potwierdzić, czy dzieje się coś podejrzanego i zdalnie zablokować użytkownika próbującego naruszyć bezpieczeństwo systemów IT. Netwrix nie zapewnia możliwości przeglądania sesji na żywo.

 

Schemat licencjonowania

 

Wszystkie trzy rozwiązania mają całkowicie odmienne schematy licencjonowania, dedykowane różnym klientom docelowym.

 

Polityka cenowa Netwrix Auditor oraz sam produkt są zaprojektowane z myślą o dużych przedsiębiorstwach. Licencjonowanie odbywa się według liczby aktywnych użytkowników Active Directory, którzy muszą być monitorowani, przy minimalnej liczbie 150 użytkowników, co powoduje, że minimalny próg kosztowy Netwrix Auditor jest dość wysoki. Taki schemat może być znacznie droższy i mniej korzystny, gdy firma ma niewiele serwerów, ale wielu użytkowników.

 

Z drugiej strony, ObserveIT to rozwiązanie w pełni ukierunkowane na monitorowanie aktywności użytkownika i zarządzanie zagrożeniami wewnętrznymi. Obsługuje systemy operacyjne Windows, Linux i Unix, a także kierowane jest do dużych przedsiębiorstw, co znajduje odzwierciedlenie zarówno w zestawie funkcji, jak i w modelu licencjonowania. Z ObserveIT płacisz za licencję na agenta, a także za dodatkowy serwer wymagany do zarządzania i przechowywania zarejestrowanych danych, co powoduje, że ObserveIT jest najdroższym z trzech rozwiązań.

 

Program do monitoringu komputera i serwerów Ekran System to znacznie tańsze rozwiązanie niż Netwrix czy ObserveIT. Jest skierowane do firm każdej wielkości i zapewnia dwa rodzaje licencji. Ze standardową licencją użytkownik płaci tylko za liczbę zainstalowanych agentów (serwerowych i / lub na stacje robocze). Dzięki temu Ekran System jest bardzo ekonomiczny w przypadku wdrożeń o dowolnej wielkości. Ponadto, Ekran System wspiera również bezpłatną bazę danych, która pozwala mniejszym firmom zaoszczędzić jeszcze więcej pieniędzy. Jeśli chodzi o duże przedsiębiorstwa, mogą skorzystać z dodatkowo płatnej licencji Enterprise, która dodaje zestaw funkcji biznesowych, takich jak:

 

 • jednorazowe hasła (zaawansowane zarządzanie tożsamością i dostępem),
 • wysoka dostępność,
 • zaawansowana integracja z systemami SIEM i Help Desk.

 

Ekran System obsługuje serwery Linux / Unix oraz serwery i komputery z systemem Windows.

 

Wnioski

 

Rozwiązania oferowane przez każdego producenta są bardzo różne. Posiadają mocne i słabe strony, a także dedykowane są różnym klientom docelowym, tak więc każde z nich zasługuje na rekomendację w zależności od sytuacji.

 

Zarówno Ekran System, jak i ObserveIT zapewniają znacznie bardziej niezawodne funkcje monitorowania i nagrywania wideo, podczas gdy Netwrix posiada znacznie szerszy zakres działań, a nagrywanie wideo sesji jest tylko częścią jego rozległej funkcjonalności. W związku z tym, Ekran System i ObserverIT to rozwiązania znacznie bardziej skoncentrowane na monitorowaniu aktywności użytkownika i mogą być stosowane jako dodatek do Netwrix lub dowolnego innego systemu SIEM w celu zapewnienia lepszych możliwości wykrywania zagrożeń wewnętrznych, a w konsekwencji bezpieczeństwa systemów IT.

 

Przy wyborze pomiędzy Ekran System i ObserveIT cena rozwiązań byłaby prawdopodobnie jednym z głównych czynników decydujących. Oba rozwiązania mają bardzo podobną funkcjonalność, ale dzięki ekonomicznemu wdrożeniu i stabilnemu funkcjonowaniu, program do monitoringu serwerów i komputerów Ekran System jest znacznie lepszym wyborem dla małych i średnich firm, a jednocześnie jest w stanie zaoferować wiele nawet dużym przedsiębiorstwom.