Ekran System® FAQ

Wymagania systemowe

Program do monitoringu komputera Ekran System wspiera nagrywanie do 10 000 jednoczesnych sesji dla jednej pojedynczej instancji. Aby uzyskać więcej informacji o wdrożeniach na dużą skalę, skontaktuj się z naszym zespołem technicznym.

Tak. Po instalacji agenta, musisz usunąć unikalny numer Client GUID z Rejestru Windows (HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\EkranSystem\Client\AgentGUID). Po pierwszym połączeniu, każda nowa maszyna otrzyma unikalny ID i będzie monitorowania jako osobna instancja.

Z doświadczenia wiemy, że 2TB HDD jest wystarczające, aby przechowywać sesje 100 stacji roboczych do sześciu miesięcy, bez konieczności oczyszczania i archiwizowania bazy danych.

Rozwiązywanie problemów

Zazwyczaj powodem są niepoprawne ustawienia adresu IP serwera programu do monitorowania pracy komputera Ekran System lub jego nazwy domenowej, podanej podczas instalacji agenta. Możesz sprawdzić wprowadzone ustawienia w kluczu rejestru HKEY_LOCAL_MACHINESOFTWAREEkranSystemClientRemoteHost. Aby upewnić się, że nazwa serwera jest poprawna, powinieneś wykonać komendę ping z klienta do serwera.

W 90% przypadków, powodem jest brak miejsca w bazie danych. W takiej sytuacji, zarchiwizuj lub wyczyść swoją bazę danych. Możesz również włączyć automatyczne czyszczenie bazy danych wykorzystując harmonogram.

Po pierwsze, sprawdź, czy licencja została przypisana do agenta Ekran System Client. Ponadto, zwróć uwagę, na czas nieaktywności (brak aktywności użytkownika na endpoincie), podczas którego agent Ekran System Client nie wysyła żadnych danych do serwera Ekran System Server.

Funkcjonalność Ekran System

Ekran System Windows Client przechwytuje zrzuty ekranu i dane monitorowania:

 

 • nazwę użytkownika,
 • nazwę hosta,
 • naciśnięte klawisze,
 • dane tekstowe schowka,
 • nazwy aplikacji,
 • nagłówki aktywnego okna,
 • czas aktywności.

 

Opcjonalnie, możesz przechwytywać informacje o odwiedzonych stronach internetowych, a także o podłączanych urządzeniach USB. Przeglądając metadane, możesz w szybki sposób znaleźć potrzebne informacje.

 

Ekran System Linux Client przechwytuje wprowadzone komendy exec* i sudo razem z ich wszystkimi parametrami.

 

Ekran System macOS Client przechwytuje zrzuty ekranu i dane monitorowania:

 

 • nazwę użytkownika,
 • nazwę hosta,
 • nazwy aplikacji,
 • tytuły aktywnego okna,
 • czas aktywności,
 • odwiedzone strony internetowe.

Agent Ekran System zużywa średnio mniej niż 1% CPU. Kiedy nie ma żadnej aktywności, Ekran System Client w ogóle nie zużywa CPU.

 

Ekran System Client zużywa maksymalnie do 20 MB pamięci RAM. W przypadku monitorowania kilku jednoczesnych sesji, program monitorujący pracę komputera Ekran System zużywa 12MB dla każdej nowej sesji.

Ponieważ narzędzie do monitoringu IT Ekran System nie jest aplikacją spyware, ukrywanie procesu nie jest wspierane. Jednocześnie, Ekran System posiada tryb „Protected Mode”, który zapobiega przed wyłączeniem agenta nawet przez uprzywilejowanych użytkowników z podniesionymi uprawnieniami.

Jeśli nie ma połączenia do Ekran System Server, agent Ekran System Client przechowuje monitorowane dane lokalnie i automatycznie przesyła je do serwera, jak tylko połączenie zostanie odzyskane. Możesz skonfigurować rozmiar lokalnego cache’u.

Zalecamy obejrzeć naszą prezentację techniczną dotyczącą kompleksowego monitorowania aktywności użytkowników czy zarządzania tożsamością przy pomocy oprogramowania Ekran System: Dokumentacja Techniczna.

Tak. Narzędzie do kontrolowania komputera pracownika i monitoringu serwerów Ekran System pozwala na wyeksportowanie wybranej sesji lub jej fragmentu do zaszyfrowanego formatu i odtworzenia jej na dowolnym komputerze, nawet bez dostępu do konsoli zarządzania Ekran System. Sesja eksportowana jest do podpisanego cyfrowo pliku wykonywalnego, który zawiera wbudowany odtwarzacz do wyświetlania informacji graficznych i metadanych.

Powinieneś zainstalować agenta na każdej wirtualnej maszynie w hypervisorze. Ekran System nagrywa wszystkie połączenia do maszyn wirtualnych, w tym te poprzez zdalną konsolę VMware, konsolę Hyper-V, itp.

Instalacja & licencjonowanie Ekran System

Ekran System obecnie nie wspiera bezpośredniego wdrożenia SaaS. Skontaktuj się ze swoim Dostawcą Usług Zarządzanych, aby dowiedzieć się więcej o dodatkowych korzyściach, które może dostarczyć.

Możesz monitorować firmy zewnętrzne poprzez wykorzystanie przesiadkowego serwera „Jump Box” (Windows Terminal Server). Dostawcy usług nie muszą mieć dostępu do serwerów produkcyjnych i mogą łączyć się do serwera Jump Box, aby zarządzać krytyczną infrastrukturą w celu zachowania bezpieczeństwa systemu IT. Sprawdź więcej szczegółów tutaj: Model Licencjonowania

Nowa wersja modułu Ekran System Server instalowana jest ręcznie nadpisując poprzednią instalację. Całość konfiguracji pozostaje niezmieniona. Po aktualizacji komponentu Ekran System Server, agenci Ekran System Client zostaną automatycznie zaktualizowani.

Nie. Licencja przypisywana jest do fizycznego komputera. Agent z licencją Terminal Server monitoruje nielimitowaną liczbę sesji na komputerze. Więcej rodzajów licencji i szczegółów dostępnych jest na stronie: Model Licencjonowania

Jedna licencja pozwala monitorować jeden komputer. Zawsze jednak możesz łatwo zabrać licencję z danej maszyny i przypisać ją do innej. Nie ma żadnych ograniczeń.

Możesz pobrać wersję trial z naszej strony głównej i zainstalować ją zgodnie z następującą instrukcją: Installation Check List

Konfiguracja i ustawienia prywatności Ekran System

Tak. Możesz zrobić backup danych monitorowania wykorzystując funkcję archiwizowania i oczyszczania bazy danych Ekran System. Zarchiwizowane dane mogą być przeglądane w dowolnym momencie. Możesz również wykonać backup całej bazy danych, wykorzystując natywne narzędzia MS SQL lub PostgreSQL.

Zalecane jest używanie aplikacji Ekran System przede wszystkim do monitorowania firm zewnętrznych, które zarządzają Twoimi serwerami. Jeśli zamierzasz monitorować aktywność swoich pracowników w miejscu pracy, możesz skonfigurować Ekran System zgodnie z europejskimi zaleceniami Artykułu 29 „Working Party” dotyczącego monitorowania pracowników w miejscu pracy. Po więcej informacji w tym zakresie odwiedź naszą stronę z Zasobami.

Możesz włączyć wyświetlanie dodatkowej wiadomości podczas logowania się użytkownika do systemu, aby poinformować go o polityce firmowej i o tym, że jego czynności są monitorowane. Możesz również włączyć wyświetlanie ikonki Ekran System i notyfikacji tray.

Ekran System umożliwia włączenie trybu „Protected Mode”, który uniemożliwia użytkownikowi, nawet z maksymalnymi uprawnieniami administratora lokalnego, edytowania logów agenta, danych monitorowania, ustawień agenta w Rejestrze Windows lub usuwania plików agenta i agenta samego w sobie.

Poniżej znajduje się lista numerów portów, które powinny zostać otwarte, aby zagwarantować stabilną pracę Ekran System w celu zapewnienia bezpieczeństwa IT w firmie:

 

 • 9447, 9449 - dla komunikacji agentów,
 • 22712 - dla połączeń aplikacji Tray Notification Application (opcjonalnie),
 • 22713, 22714 - dla Konsoli Zarządzania, do komunikacji z Ekran System Server (jeśli Konsola Zarządzania i Ekran System Server zainstalowane są na różnych maszynach),
 • 443 - dla dostępu do Konsoli Zarządzania (jeśli Konsola Zarządzania i Ekran System Server są zainstalowane na tej samej maszynie).