Skip to main content

Bezpieczeństwo

12 zalet monitoringu IT w firmie

Share:

W dobie komputeryzacji i powszechnego dostępu do sieci skuteczny monitoring IT to podstawa funkcjonowania każdej firmy. Posiadając specjalistyczne oprogramowanie jesteśmy w stanie ograniczyć przestoje związane z awariami czy też incydentami naruszającymi firmowe bezpieczeństwo IT. W jaki sposób? Jakie są plusy wdrożenia tego typu oprogramowania? W poniższym artykule przedstawiamy największe zalety monitoringu IT w firmie.

Monitoring IT dostępny dla każdej firmy

1. Kontrola w czasie rzeczywistym

2. Szybkie powiadamianie o zagrożeniu

3. Monitorowanie pracowników

4. Ewidencjonowanie czasu pracy dostawców zewnętrznych

5. Zabezpieczenie przed wyciekiem poufnych danych

6. Zarządzanie tożsamością i dostępem

7. Zarządzanie urządzeniami USB

8. Tworzenie zaawansowanych raportów

9. Nagrania w formie plików video

10. Odciążenie pracowników działu IT

11. Zachowanie ciągłości pracy

12. Optymalizacja kosztów

Ogranicz ryzyko do minimum

Monitoring IT dostępny dla każdej firmy

Przedstawiając zalety monitoringu IT posłużymy się przykładem Ekran System, zaawansowanego programu do monitorowania komputerów i serwerów. To specjalistyczne oprogramowanie jest bowiem nie tylko skuteczne, ale także przystępne cenowo. Dzięki atrakcyjnemu, elastycznemu schematowi licencjonowania na jego wdrożenie może sobie pozwolić każde przedsiębiorstwo, nawet mała rodzinna firma. Jakie są więc zalety Ekran System? Dlaczego warto zdecydować się na oprogramowanie umożliwiające monitoring IT?

1. Kontrola w czasie rzeczywistym

Ekran System monitoruje aktywność użytkowników komputerów i serwerów. Co ważne, odbywa się to w czasie rzeczywistym. To bardzo ważne z punktu widzenia bezpieczeństwa IT. Dzięki możliwości monitorowania aktywności użytkowników komputerów czy serwerów w czasie rzeczywistym możemy szybko zareagować na dany incydent, na przykład próbę kradzieży poufnych danych.

2. Szybkie powiadamianie o zagrożeniu

Podjęcie błyskawicznej reakcji na zagrożenie jest możliwe między innymi dzięki funkcji alertów w czasie rzeczywistym. W zależności od wdrożonego oprogramowania, powiadomienia takie mogą docierać do zespołu bezpieczeństwa IT w różny sposób, na przykład:

  • mailem,
  • smsem,
  • za pomocą wiadomość tray.

W przypadku Ekran System powiadomienia są dostarczane mailowo lub poprzez wiadomość tray.

3. Monitorowanie pracowników

Ekran System umożliwia monitoring komputera i serwera, a co za tym idzie - monitorowanie aktywności pracowników na firmowym sprzęcie. Pozwala to między innymi na kontrolowanie ich wydajności. Dzięki takiemu oprogramowaniu będziemy mogli sprawdzić, w jaki sposób pracownicy wykorzystują czas pracy. Monitoring może się przyczynić do wzrostu wydajności zatrudnianych przez nas osób. Pracownik, który wie, że jest kontrolowany, będzie pracować efektywniej.

4. Ewidencjonowanie czasu pracy dostawców zewnętrznych

Ekran System umożliwia także monitorowanie pracowników uprzywilejowanych, na przykład administratorów IT, a także dostawców zewnętrznych. Przy jego pomocy można na przykład prowadzić ewidencję czasu pracy firmy outsourcingowej, której zleciliśmy obsługę informatyczną naszej firmy. Dzięki oprogramowaniu Ekran System będziemy wiedzieć, czy usługodawca zewnętrzny rzeczywiście wykonuje dla nas jakąś pracę, czy jest tylko podpięty do naszej sieci.

5. Zabezpieczenie przed wyciekiem poufnych danych

Oprogramowanie umożliwiające monitoring IT stanowi świetne narzędzie do ochrony krytycznych danych przed wyciekiem. Mowa tutaj o sytuacjach, w których źródłem wycieku jest pracownik. Narzędzie takie skutecznie zabezpieczy firmowe dane przed:

  • wyciekiem przypadkowym, do którego mogłoby dojść w wyniku nieostrożności lub niewiedzy pracownika,
  • kradzieżą.

6. Zarządzanie tożsamością i dostępem

Z punktu widzenia bezpieczeństwa IT i ochrony danych przed wyciekiem niezwykle ważną rzeczą jest możliwość zarządzania tożsamością i dostępem. Ekran System pozwala na zarządzanie dostępem poprzez:

  • jednorazowe hasła,
  • uwierzytelnienie dwuskładnikowe (2FA),
  • podwójne uwierzytelnienie.

Oprogramowanie posiada również rozbudowane opcje zarządzania kontami i sesjami uprzywilejowanymi (PASM).

7. Zarządzanie urządzeniami USB

Funkcja zarządzania urządzeniami USB pozwala na kontrolowanie i monitorowanie urządzeń USB, które są podłączane do firmowych komputerów. Jest to o tyle ważne, że tego typu nośniki mogą posłużyć nieuczciwym pracownikom do wyniesienia na zewnątrz ważnych dokumentów. Wdrażając w firmie Ekran System otrzymujemy możliwość zablokowania urządzenia USB, które uznamy za potencjalnie niebezpieczne.

8. Tworzenie zaawansowanych raportów

Dobry program do monitoringu IT powinien umożliwiać tworzenie zaawansowanych statystyk i raportów. Szczegółowe raportowanie prowadzonych działań dostarczy nam wielu niezbędnych informacji na temat funkcjonowania naszego systemu informatycznego. Pozwoli również wyciągnąć odpowiednie wnioski na temat ewentualnych nieprawidłowości i podjąć niezbędne działania, które wyeliminują tego typu zagrożenia w przyszłości.

9. Nagrania w formie plików video

Ekran System nagrywa aktywność monitorowanych użytkowników w formie plików video. Dzięki temu w dowolnym momencie możemy wrócić do danego zdarzenia. Nagranie takie stanowi również ewidentny dowód w przypadku naruszenia przez pracownika zasad firmowego bezpieczeństwa IT. Może także posłużyć jako ważny dowód podczas ewentualnej rozprawy sądowej.

10. Odciążenie pracowników działu IT

Specjalistyczne oprogramowanie wspiera codzienną pracę administratorów IT. Pozwala również na zautomatyzowanie pewnych procesów, przez co monitoring IT staje się łatwiejszy i mniej czasochłonny. To wszystko przekłada się na odciążenie administratorów z niektórych obowiązków, dzięki czemu zyskują oni czas na inne zadania.

11. Zachowanie ciągłości pracy

Wdrożenie zaawansowanego oprogramowania do monitoringu IT pozwala zachować ciągłość funkcjonowania firmy. Eliminujemy w ten sposób przestoje spowodowane awariami i innymi krytycznymi incydentami. Jeśli nawet dojdzie do jakiegoś zdarzenia, to mamy możliwość podjęcia błyskawicznej reakcji, co w znaczący sposób skraca ewentualny przestój w pracy. Zwiększamy w ten sposób jakość świadczonych przez nas usług.

12. Optymalizacja kosztów

Wyeliminowanie przestojów w pracy i innych krytycznych zdarzeń jest najlepszym sposobem na zoptymalizowanie kosztów funkcjonowania firmy. Zapobiegając awariom i sytuacjom kryzysowym unikamy dodatkowych wydatków związanych z ich usunięciem.

Ogranicz ryzyko do minimum

Oczywiście żaden monitoring IT nie zagwarantuje nam stuprocentowej pewności, że w firmie nie dojdzie do awarii, wycieku danych czy też innych krytycznych zdarzeń. Zawsze istnieje jakieś ryzyko. Wdrażając specjalistyczne oprogramowanie ograniczamy jednak to ryzyko do minimum.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.