btnUp

Zarządzanie Tożsamością

Zarządzaj tożsamością. Kontroluj dostęp. Powstrzymaj zagrożenia wewnętrzne. Wszystko w jednym!

CZYM JEST ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ?

Zarządzanie tożsamością i dostępem uprzywilejowanym w systemach informatycznych jest procedurą, której potrzebujesz, aby uniemożliwić niewłaściwym osobom dostęp do twoich kluczowych zasobów. Jest to niezbędny element ograniczania zagrożeń wewnętrznych, który pomaga zapobiegać dostępowi do konta, uniemożliwia pracownikom „pożyczanie” haseł od współpracowników oraz identyfikuje osoby ukrywające się za domyślnymi lub współdzielonymi kontami typu "admin" i "root".

System zarządzania tożsamością i dostępem - zadania

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym i tożsamością jest niezwykle istotne z punktu widzenia firmowego bezpieczeństwa IT. System zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) spełnia wiele ważnych zadań, do których należą:

 • Uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników w bezpieczny, ale wygodny sposób
 • Personalizowanie kont wspólnych i domyślnych oraz przypisywanie działań do konkretnych użytkowników
 • Kontrolowanie uprawnień dostępu w sposób szczegółowy, czasowy i celowy
 • Monitorowanie i kontrola aktywności uwierzytelnionych użytkowników
 • Zapewnienie natychmiastowej reakcji na incydenty bezpieczeństwa
 • Spełnianie wymagań zgodności i wdrażanie najlepszych praktyk bezpieczeństwa

Ekran System zapewnia niezbędny zestaw narzędzi do zarządzania tożsamością i dostępem, pomagając w wykonywaniu tych zadań i zapewniając zgodność z wieloma standardami bezpieczeństwa, takimi jak np. NIST.

Zarządzanie tożsamością z Ekran System

Oprogramowanie do zarządzania tożsamością Ekran System zaspokaja zasadniczą potrzebę organizacji w zakresie wiarygodnego sprawdzania tożsamości użytkowników i jednoznacznego przypisywania każdego działania konkretnej osobie. Nasza elastyczna platforma zarządzania tożsamością jest zintegrowana z narzędziami kontroli dostępu, monitorowaniem aktywności użytkowników i funkcjami reagowania na incydenty.

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe

Zmniejsz ryzyko włamań za pomocą naszego narzędzia uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA). 2FA służy jako dodatkowe potwierdzenie, że osoba próbująca uzyskać dostęp do Twoich kluczowych zasobów jest tym, za kogo się podaje.

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie zapewnia dodatkowy poziom ochrony krytycznych punktów końcowych i wrażliwych danych dzięki połączeniu dwóch czynników:

 • Wiedzy (poświadczenia logowania użytkownika)
 • Posiadania (autoryzowane urządzenie mobilne)

System zarządzania tożsamością Ekran System stosuje sprawdzony schemat jednorazowych haseł jako alternatywę dla kosztownych SMS-ów i fizycznych tokenów. Nasze narzędzie 2FA jest dostępne za darmo i można je zainstalować na dowolnym serwerze Windows i Linux oraz na stacjach roboczych.

Dowiedz się więcej: 2FA z Ekran System
Multi-factor authentication
Secondary authentication

Dwukrotne uwierzytelnianie w celu identyfikacji użytkowników współdzielonych i wbudowanych kont

Uzyskaj pełną widoczność i przejrzystość działań wykonywanych przy użyciu ogólnych poświadczeń (root lub admin) za pomocą dwukrotnego uwierzytelnienia Ekran System.

Zarządzanie tożsamością przy pomocy dwukrotnego uwierzytelnienia Ekran System to bardzo praktyczne rozwiązanie. Możesz wykorzystać te narzędzie do:

 • Przypisywania działań "anonimowych" administratorów i domyślnych kont systemu operacyjnego do poszczególnych osób
 • Przestrzegania standardów bezpieczeństwa dotyczących jednoznacznego przypisania działania z konkretnym użytkownikiem
 • Uproszczenia badania incydentu, śledząc działania użytkownika na poszczególnych kontach, na które się logował

Nasza funkcja dodatkowego uwierzytelniania jest dostępna dla stacji roboczych i serwerów Windows oraz Linux.

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Zarządzanie tożsamością to nie wszystko. Po zweryfikowaniu tożsamości użytkownika kolejnym krokiem jest zarządzanie uprawnieniami dostępu za pomocą funkcji zarządzania dostępem Ekran System. Zabezpiecz swoje krytyczne punkty końcowe i zapewnij granularny dostęp poprzez:

 • Przypisywanie, podnoszenie, przerywanie i zarządzanie uprawnieniami dostępu
 • Przyznawanie tymczasowych uprawnień dostępu na żądanie użytkownika
 • Audytowanie aktywności użytkowników uprzywilejowanych
 • Reagowanie na incydenty w czasie rzeczywistym

Ekran System w ramach funkcjonalności zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) zapewnia jednorazowe hasła, dostęp do managera haseł i poświadczeń oraz umożliwia integrację z systemami SIEM i Help Desk.

Privileged access management

Ekran System® zapewnia zgodność z regulacjami bezpieczeństwa umożliwiając płynne zarządzanie dostępem użytkowników uprzywilejowanych

Zarządzanie tożsamością przy pomocy Ekran System jest zgodne z regulacjami bezpieczeństwa. Wszystkie główne regulacje i standardy bezpieczeństwa zawierają fragmenty poświęcone właściwemu zarządzaniu tożsamością i dostępem. Funkcja uwierzytelniania wieloskładnikowego i dwukrotnego uwierzytelniania Ekran System pomaga w pełni spełnić te wymagania, a kompleksowe zarządzanie dostępem, monitorowanie i kontrola aktywności wspomagają pozostałe rodzaje kontroli.

Ekran System® zapewnia uniwersalne rozwiązanie do zarządzania dostępem uprzywilejowanym dla dzisiejszych hybrydowych środowisk

 • Serwery, serwery przesiadkowe, stacje robocze
 • Wirtualna i fizyczna architektura
 • Wszystkie architektury sieciowe i hybrydy
 • Wszystkie niezbędne funkcje i narzędzia

Najbardziej kompletny zestaw wspieranych platform

System zarządzania tożsamością Ekran System wspiera różne platformy:

 

Integracje Ekran System®

Oprogramowanie Ekran System do zarządzania dostępem uprzywilejowanym integruje się z Twoją infrastrukturą, w tym z wiodącymi systemami SIEM i Help Desk.

Co Mówią Nasi Klienci Na Całym Świecie

Oni Wybrali Ekran System®

Poznaj Ekran System®