Zarządzanie Tożsamością

Zarządzaj tożsamością. Kontroluj dostęp. Powstrzymaj zagrożenia wewnętrzne. Wszystko w jednym!

CZYM JEST ZARZĄDZANIE TOŻSAMOŚCIĄ?

Zarządzanie tożsamością i dostępem uprzywilejowanym w systemach informatycznych to procedura, której potrzebujesz, aby uniemożliwić niewłaściwym osobom dostęp do kluczowych zasobów. Jest to niezbędny element ograniczania zagrożeń wewnętrznych, który zapobiega niepożądanemu dostępowi do konta, uniemożliwia pracownikom „pożyczanie” haseł od współpracowników oraz identyfikuje osoby ukrywające się za domyślnymi lub współdzielonymi kontami typu „admin” i „root”. Przekonaj się, na czym polega w praktyce system zarządzania tożsamością

System zarządzania tożsamością i dostępem - zadania

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym oraz zarządzanie tożsamością to elementy niezwykle istotne z punktu widzenia firmowego bezpieczeństwa IT. Są to procesy, które wymagają ciągłego nadzoru oraz weryfikacji uprawnień nadanych do tej pory użytkownikom. System zarządzania tożsamością i dostępem (IAM) spełnia w każdej organizacji wiele ważnych zadań, do których należą:

 • uwierzytelnianie i autoryzacja użytkowników w bezpieczny, ale wygodny sposób,
 • personalizowanie kont wspólnych i domyślnych oraz przypisywanie działań do konkretnych użytkowników,
 • kontrolowanie uprawnień dostępu w sposób szczegółowy, czasowy i celowy,
 • monitorowanie i kontrola aktywności uwierzytelnionych użytkowników,
 • zapewnienie natychmiastowej reakcji na incydenty bezpieczeństwa,
 • spełnianie wymagań zgodności i wdrażanie najlepszych praktyk bezpieczeństwa.

Ekran System to niezbędny zestaw narzędzi do skutecznego zarządzania tożsamością i dostępem, jednocześnie zapewniający zgodność z wieloma standardami bezpieczeństwa takimi jak np. NIST.

Zarządzanie tożsamością z Ekran System

Oprogramowanie do zarządzania tożsamością w systemach informatycznych Ekran System zaspokaja zasadniczą potrzebę organizacji w zakresie wiarygodnego sprawdzania tożsamości użytkowników i jednoznacznego przypisywania każdego działania konkretnej osobie. Stworzyliśmy elastyczną platformę zarządzania tożsamością zintegrowaną z narzędziami kontroli dostępu poprzez monitorowanie użytkowników oraz funkcje reagowania na niepożądane incydenty.

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe

Jednym ze sposobów na zarządzanie tożsamością w systemach informatycznych jest uwierzytelnianie dwuskładnikowe (2FA), które minimalizuje ryzyko włamań. 2FA pełni funkcję dodatkowego potwierdzenia, że osoba próbująca uzyskać dostęp do krytycznych zasobów jest tym, za kogo się podaje.

Dwuskładnikowe uwierzytelnianie zapewnia dodatkowy poziom ochrony krytycznych punktów końcowych i wrażliwych danych dzięki połączeniu dwóch czynników:

 • wiedzy (poświadczenia logowania użytkownika),
 • posiadania (autoryzowane urządzenie mobilne).

System zarządzania tożsamością Ekran System stosuje sprawdzony schemat jednorazowych haseł będących alternatywą dla kosztownych smsów i fizycznych tokenów. Nasze narzędzie uwierzytelniania dwuskładnikowego można zainstalować na dowolnym serwerze Windows i Linux oraz na stacjach roboczych.

Dowiedz się więcej: 2FA z Ekran System
Multi-factor authentication
Secondary authentication

Dwukrotne uwierzytelnianie w celu identyfikacji użytkowników współdzielonych i wbudowanych kont

Szukasz skutecznego rozwiązania problemu dostępu do współdzielonych i wbudowanych kont? Zarządzanie tożsamością przy pomocy dwukrotnego uwierzytelnienia Ekran System to bardzo praktyczne narzędzie, które zapewnia pełną widoczność i przejrzystość działań wykonywanych przy użyciu ogólnych poświadczeń (root lub admin). Możesz je wykorzystać między innymi do:

 • przypisywania działań „anonimowych” administratorów i domyślnych kont systemu operacyjnego do poszczególnych osób,
 • przestrzegania standardów bezpieczeństwa dotyczących jednoznacznego przypisania działania do konkretnego użytkownika,
 • uproszczenia badania incydentu poprzez śledzenie działania użytkownika na poszczególnych kontach, na które się logował.

Nasza funkcja dodatkowego uwierzytelniania jest dostępna dla stacji roboczych i serwerów Windows oraz Linux.

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym

Zarządzanie tożsamością w systemach informatycznych to nie wszystko. Po weryfikacji tożsamości użytkownika kolejnym krokiem jest zarządzanie uprawnieniami dostępu za pomocą jednej z funkcji Ekran System. Zabezpiecz swoje krytyczne punkty końcowe i zapewnij granularny dostęp poprzez:

 • przypisywanie, podnoszenie, przerywanie i zarządzanie uprawnieniami dostępu,
 • przyznawanie tymczasowych uprawnień dostępu na żądanie użytkownika,
 • audytowanie aktywności użytkowników uprzywilejowanych,
 • reagowanie na incydenty w czasie rzeczywistym.

Ekran System w ramach funkcjonalności zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) zapewnia jednorazowe hasła, dostęp do managera haseł i poświadczeń oraz umożliwia integrację z systemami SIEM i Help Desk.

Privileged access management

Ekran System – oprogramowanie zgodne z regulacjami bezpieczeństwa

Zarządzanie tożsamością przy pomocy Ekran System jest zgodne z regulacjami bezpieczeństwa, umożliwiając tym samym płynne zarządzanie dostępem użytkowników uprzywilejowanych. Wszystkie główne regulacje i standardy bezpieczeństwa zawierają fragmenty poświęcone właściwemu zarządzaniu tożsamością i dostępem. Funkcja uwierzytelniania wieloskładnikowego i dwukrotnego uwierzytelniania Ekran System pomaga w pełni spełnić te wymagania, a kompleksowe zarządzanie dostępem, monitorowanie i kontrola aktywności wspomagają pozostałe rodzaje kontroli.

Ekran System® zapewnia uniwersalne rozwiązanie do zarządzania dostępem uprzywilejowanym dla dzisiejszych hybrydowych środowisk

 • Serwery, serwery przesiadkowe, stacje robocze
 • Wirtualna i fizyczna architektura
 • Wszystkie architektury sieciowe i hybrydy
 • Wszystkie niezbędne funkcje i narzędzia

Najbardziej kompletny zestaw wspieranych platform

System zarządzania tożsamością Ekran System wspiera różne platformy:

 

Integracje Ekran System®

Oprogramowanie Ekran System do zarządzania dostępem uprzywilejowanym integruje się z Twoją infrastrukturą, w tym z wiodącymi systemami SIEM i Help Desk.

Co Mówią Nasi Klienci Na Całym Świecie

Oni Wybrali Ekran System®