Skip to main content

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WEWNĘTRZNYM W ŚRODOWISKU MICROSOFT AZURE

Zarządzaj dostępem. Przeprowadzaj audyt. Reaguj na incydenty. WSZYSTKO W JEDNYM

Wykorzystaj wszystkie funkcje Ekran System, aby kompleksowo zabezpieczyć środowisko Microsoft Azure.

Microsoft Azure oferuje szeroki wybór narzędzi, które pomagają firmom w bezpiecznym i wydajnym tworzeniu, testowaniu, wdrażaniu i zarządzaniu aplikacjami oraz usługami w chmurze. Platforma ta jednak nie jest odporna na wszystkie niebezpieczeństwa, w szczególności zagrożenia wewnętrzne.

Ekran System to odpowiedź w kwestii zarządzania ryzykiem wewnętrznym. Ta wielofunkcyjna platforma pozwoli na zwiększenie cyberbezpieczeństwa Twojego środowiska chmurowego i zapobiegnięcie zagrożeniom wewnętrznym.

Zrzuty ekranu

Ogranicz zagrożenia wewnętrzne z pomocą Ekran System

Zapewnij dodatkowe bezpieczeństwo swojemu środowisku Azure dzięki zdolnościom Ekran System do skutecznego wykrycia i powstrzymania zagrożeń wewnętrznych.

4 filary zabezbieczeń środowiska Azure z użyciem Ekran System

Monitoruj aktywność pracowników

Zobacz, kto co robi w Twojej chmurze

Kontroluj dostęp do wrażliwych danych

Upewnij się, że tylko zaufani użytkownicy mają dostęp do Twojej chmury

Wykrywaj podejrzaną aktywność

Dowiedz się o możliwych zagrożeniach tak wcześnie, jak to możliwe

Reaguj na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem w czasie rzeczywistym

Zapewnij dodatkowe zabezpieczenia środowisku Azure, a w szczególności:

  • Monitoruj aktywność pracowników Możesz to robić zarówno online (w czasie rzeczywistym), jak i offline (w zapisach przechowywanych lokalnie). Ekran System umożliwia kontrolowanie działań użytkowników niezależnie od ich uprawnień, a także obejmuje monitoring pracowników zewnętrznych oraz zdalnych konsultantów.
  • Kontroluj dostęp do wrażliwych danych Upewnij się, że ze wszyscy pracownicy mają prawa dostępu, które nie wykraczają poza ich potrzeby zawodowe. Aby zabezpieczyć najbardziej wrażliwe zasoby, możesz włączyć opcję żądania dostępu dla każdego użytkownika, który próbuje uzyskać do nich dostęp.
  • Błyskawicznie wykrywaj podejrzaną aktywność W przypadku gdy Twoje środowisko Azure jest zabezpieczone za pomocą Ekran System, możesz natychmiast wykryć nietypowe zachowanie użytkowników. Ekran System posiada szereg mechanizmów identyfikacji podejrzanych działań użytkowników, w tym moduł UEBA oparty na sztucznej inteligencji
  • Reaguj na incydenty związane z cyberbezpieczeństwem Twój zespół ds. bezpieczeństwa IT może otrzymywać powiadomienia o każdym podejrzanym działaniu wykrytym przez Ekran System. Może również przeprowadzać inspekcje sesjom użytkowników, które wyzwalają alerty i zablokować je w razie potrzeby. Dodatkowo program umożliwia skonfigurowanie reguł, na podstawie których może nastąpić automatyczne zablokowanie użytkownika lub wysłanie wiadomości ostrzegawczej.

Oprócz zabezpieczenia środowiska Microsoft Azure, Ekran System współpracuje z punktami końcowymi Windows Virtual Desktop (WVD).

Dowiedź się więcej o

Nagrywaniu sesji Microsoft Azure Windows Virtual Desktop (WVD)

Jak wdrożyć Ekran System na Microsoft Azure?

Wdrożenie Ekran System jest proste, szybkie i nie wymaga modyfikacji istniejącej infrastruktury Azure.

Schemat wdrożenia Ekran System dla Microsoft Azure

  • Posiadanie subskrypcji platformy Azure
  • Założenie konta użytkownika Microsoft z uprawnieniami do tworzenia nowych zasobów, przy użyciu subskrypcji

Obejrzyj nasz film demonstracyjny, aby dowiedzieć się jak bezproblemowe jest wdrożenie Ekran System na środowisku Microsoft Azure w celu ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi.

Dlaczego warto wybrać Ekran System na platformie Azure?

Ekran System to wielofunkcyjna platforma łącząca kilka narzędzi do zarządzania ryzykiem wewnętrznym.

Wdrożenie jest łatwe i bezproblemowe, aby uniknąć zbędnych i czasochłonnych konfiguracji. Bez względu na to, ilu użytkowników obejmiesz monitoringiem, wszelkie dane zostaną skompresowane, aby efektywnie wykorzystać miejsce na dysku.

Korzyści, które otrzymujesz z Ekran System

Szybkie i łatwe wdrożenie

Zoptymalizowane przechowywanie danych

Lekki agent oprogramowania

Pełne wsparcie klienta

Jakie są inne korzyści Ekran System?

  • Współpraca z maszynami wirtualnymi Dołącz Ekran System Client do głównego obrazu swoich maszyn wirtualnych, aby klient mógł ładować się z każdym nowo utworzonym punktem końcowym. Ekran System umożliwia autmatyczne monitorowanie wszystkich pulpitów wirtualnych w Twoim środowisku.

Chroń swoje środowisko Microsoft Azure przed zagrożeniami wewnętrznymi z Ekran System.

Uzyskaj rozwiązanie Ekran System w witrynie Azure Marketplace

Porozmawiajmy o potrzebach w zakresie ochrony danych przedsiębiorstwa

Bezpieczeństwo danych korporacyjnych nigdy nie było bardziej zagrożone niż obecnie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Ekran System może zapewnić ochronę Twoich danych przed zagrożeniami wewnętrznymi.