Skip to main content

Rozwiązanie Do Monitorowania Firm Zewnętrznych I Zdalnych Konsultantów

Monitoruj aktywność. Wykrywaj zagrożenia. Odpowiadaj na incydenty. KOMPLEKSOWE NARZĘDZIE

Wyzwania związane z monitorowaniem firm zewnętrznych

Do serwerów przedsiębiorstw mają dostęp firmy zewnętrzne, odpowiadające za pomocą techniczną. Z jednej strony odciążają bieżącą działalność przedsiębiorstwa, ale z drugiej – istotnie ingerują w strukturę firmy.

Tego typu usługowcami mogą być:

  • Dostawcy usług IT
  • Dostawcy usług zarządzanych (MSP)
  • Dostawcy usług zarządzania bezpieczeństwem
  • Audytorzy i kontrolerzy zdalni

Firmy outsourcingowe mogą administrować bazami danych, konfigurować serwery i aplikacje, monitorować granice bezpieczeństwa, a także testować podatności.

Biorąc pod uwagę ten szeroki zakres możliwości, istotna i zalecana jest stała kontrola ich działań poprzez programy monitorujące aktywności na serwerze oraz ich ingerencję w wrażliwe dane.

Dlaczego potrzebujesz rozwiązania do monitorowania zewnętrznych pracowników?

Monitorowanie dostawców usług IT oraz audyt pracowników trzecich to podstawowe elementy zgodnego z przepisami i normami zarządzania ryzykiem cybernetycznym.

Zewnętrzni dostawcy mogą ingerować w konfigurację systemów, dlatego ich działania powinny być szczegółowo monitorowane.

Narzędzia monitorujące i kontrolujące działania firm zewnętrznych i zdalnych konsultantów powinny być częścią strategii bezpieczeństwa.

Firmy outsourcingowe często pracują z wrażliwymi danymi, mogę je modyfikować lub nawet usuwać. Monitorowanie ich działań ma więc kluczowe znaczenie dla zapewnienia bezpieczeństwa zasobów organizacji.

Kompleksowe rozwiązanie kontrolujące podwykonawców i firmy zewnętrzne

Monitorowanie pracowników trzecich

Ekran System® jest odpowiedzią na wszystkie potrzeby firmy, zapewniając szeroką konfigurację procesów monitorowania dostawców zewnętrznych.

Oprogramowanie do monitorowania firm zewnętrznych powinno oferować konkretne funkcje służące optymalnemu

i bezpiecznemu kontrolowaniu aktywności użytkowników uprzywilejowanych.

Ekran System spełnia te wymagania, ponieważ:

Third-party identity verification

Ponieważ pracownicy trzeci świadczą swoje usługi zdalnie, kluczowa jest dokładna weryfikacja tożsamości w przypadku każdego połączenia z serwerem firmy.

Ekran System pozwala na wdrożenie:

Kontrola dostępu użytkowników zewnętrznych

Rozwiązanie Ekran System zapewnia szczegółową kontrolę dostępu:

  • Terminalowi agenci dostarczają kompletny zestaw narzędzi do zarządzania kontami uprzywilejowanymi oraz kontami z dostępem tymczasowym.
  • Jednorazowe hasła mogą być używane w przypadku najbardziej krytycznych punktów końcowych lub dostępu awaryjnego.
  • W przypadku najbardziej wrażliwych zasobów, istnieje możliwość skonfigurowania ręcznego zatwierdzania wniosków o dostęp uprzywilejowany.
  • Integracja systemu biletowego umożliwia wdrożenie dostępu opartego na celu.

Alerty w czasie rzeczywistym i raporty aktywności

Dział bezpieczeństwa otrzyma alert oraz powiadomienie za każdym razem, gdy oprogramowanie wykryje podejrzaną aktywność pracownika trzeciego. W ten sposób będzie w stanie natychmiast zareagować i powstrzymać zagrożenie lub potencjalny atak.

Uzyskaj więcej, dzięki rozwiązaniu do monitorowania sieci korporacyjnej

Oprogramowanie jest niezauważalne i bezinwazyjne dla użytkowników oraz innych programów. Zebrane dane zapisywane są w wysoce zoptymalizowanych formatach.

Ekran System jest szybki w instalacji i łatwo integruje się z systemami SIEM. Gotowe rozwiązanie otrzymasz po przerwie na kawę.

Platforma zawiera funkcje dostosowane do dużych organizacji, takich jak obsługa wdrożeń multi-tenant, zaawansowana archiwizacja oraz możliwość integracji z systemami SIEM.

Ekran System® zapewnia kontrolę dostawców zewnętrznych w dowolnej architektury sieciowej

Uzyskaj największą wartość dla swojej firmy – bezpieczeństwo IT, dzięki możliwościom Ekran System

Wspieranych platform

Integracje Ekran System®

Ekran System bezinwazyjnie integruje się z istniejącą infrastrukturą IT, w tym z wiodącymi systemami SIEM i systemami ticketowymi.

Stadium przypadku

Co mówią nasi klienci

Dennis Fox II

CEO | President at ES Consulting

“What we like the most about the Ekran is how easy it was to get started. The communication with the team is both smooth and efficient. Also, the support received from Ekran System team, both informational and technical, has always been very prompt and helpful.”

Paul Maranzano

Technical Director at National IT Solutions

“We tried quite a few products before we came to Ekran System. The key factor that led me to Ekran was fast communication from sales to support. I’d highly recommend Ekran System to most colleagues. Within 30 to 40 minutes I had it up and running and it was recording. I was quite impressed by how quick and easy it was. I definitely recommend Ekran System!”

Egzon Sinanaj

Director of Support and Security at PECB

“We have a lot of data to protect. We are also very happy to have an ever-growing number of new customers whose data are processed only by authorized processes and employees. To keep everything in check, we must be able to identify potential internal or external threats in time and act accordingly to prevent any intentional or unintentional errors.”

Denis Gundarev

Senior Program Manager at Microsoft

“Ekran System provides a great solution for customers that need a session recording and activity audits, as well as incident response functionality to detect and prevent insider threats.”

Adrian Cragg

CTO of CNC Ltd

“As a Managed Service Provider we are responsible for our customers’ servers but aren’t the only ones with access and often well intentioned 3rd parties cause disruption with unauthorised changes. Ekran gives us peace of mind that all actions carried out on the server are recorded and we can quickly identify & rectify issues. It’s like having CCTV for your server and in these times of a need for heightened security and auditing this is perfect for the job.”

Firmy, które skorzystały
z Ekran System – platformy do zarządzania ryzykiem wewnętrznym

Monitoruj aktywność użytkowników z Ekran System®

Z naszego bloga

Security

Major Supply Chain Cybersecurity Concerns and 7 Best Practices to Address Them

Poznaj siedem najlepszych praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa łańcucha dostaw, aby ograniczyć ryzyko wystąpienia zagrożeń dzięki oprogramowaniu Ekran System.

Security

15 Cybersecurity Best Practices to Prevent Cyber Attacks

Raise cybersecurity awareness with our IT security best practices checklist that you can rely on to find answers to these questions and prevent cyber attacks.

Data Protection

Insider Threat Statistics: Facts and Figures

Check the latest insider threat statistics prepared by industry experts to help you better understand insider threat-related risks and adjust your cybersecurity measures.

Data Protection

Incident Response Planning Guidelines

In this article, we tell you in detail how you can build an IRP that perfectly fits the needs of your business using the NIST framework for incident response.

Porozmawiajmy o potrzebach w zakresie ochrony danych przedsiębiorstwa

Bezpieczeństwo danych korporacyjnych nigdy nie było bardziej zagrożone niż obecnie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Ekran System może zapewnić ochronę Twoich danych przed zagrożeniami wewnętrznymi.