Skip to main content

Oprogramowanie do zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi

Kontrola dostępu. Monitoruj aktywność insiderów. Reaguj na incydenty. WSZYSTKO W JEDNYM

Wyzwania związane z zagrożeniami wewnętrznymi

Źródłem zagrożeń wewnętrznych mogą być: pracownicy, zleceniobiorcy będący osobami trzecimi i wszyscy pozostali partnerzy biznesowi, którzy mają dostęp do infrastruktury danych w firmie.

Zagrożenia wewnętrzne mogą wiązać się z nadużyciem dostępu do poszczególnych danych w celu kradzieży, uszkodzenia lub zniszczenia cennych danych firmy i pracowników. Oczywiście incydenty związane z bezpieczeństwem danych mogą być również powodowane nieumyślnie. Chociaż to naruszenia bezpieczeństwa danych są najczęstszym problemem to również zmiany konfiguracji także powinny być objęte polityką bezpieczeństwa wewnętrznego.

 • Insiderzy mają autoryzowany dostęp.
 • Jeden insider w ciągu dnia wykonuje nawet 10.000 operacji w ciągu dnia.
 • Insiderzy wiedzą kto wchodzi, a kto opuszcza system.
 • Insiderzy mogą działać razem ukrywając swoje ślady.

Ostatnie badania wskazują rosnące znaczenie zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi, a eksperci określają takie ataki jako najbardziej ciche i niszczycielskie. Stworzenie solidnego programu wykrywania zagrożeń wewnętrznych i inwestowanie w niezawodne produkty do wykrywania zagrożeń wewnętrznych może zapewnić Twojej organizacji dodatkową warstwę ochrony, pomagając zapobiegać potencjalnym incydentom związanym z bezpieczeństwem, zanim spowodują one znaczne szkody.

Ochrona przed zagrożeniami wewnętrznymi w praktyce

W tym materiale przedstawimy popularny styl działania insiderów zwany leapfrog attack na serwerach firmowych. Dowiesz się jak możesz używać naszego oprogramowania aby zwalczyć takie zachowania.

Zapobiegaj zagrożeniom wewnętrznym z Ekran System®

Ekran System jest uniwersalnym oprogramowaniem do zarządzania wewnętrznymi zagrożeniami korporacyjnymi, który spełnia szerokie spektrum potrzeb w zakresie bezpieczeństwa na wszystkich płaszczyznach infrastruktury danych, od komputerów stacjonarnych po jump serwery.

Platforma łączy w sobie niezawodne narzędzia do wykrywania zagrożeń wewnętrznych, w tym kompleksowe monitorowanie aktywności i funkcję ostrzegania, zaawansowany zestaw narzędzi do zarządzania dostępem i kontroli tożsamości, ręczną i automatyczną reakcję na incydenty oraz zaawansowane raportowanie. To sprawia, że Ekran System to kompleksowe rozwiązanie do wdrażania polityki bezpieczeństwa poufnych informacji.

Monitoruj i badaj aktywność

Ekran System to kompleksowe rozwiązanie monitorujące i rejestrujące aktywność pracowników, wykrywające ich podejrzane działania.

Jako profesjonalne oprogramowanie do monitorowania zagrożeń wewnętrznych, Ekran System monitoruje wszystkich użytkowników, niezależnie od ich uprawnień, zapewniając zaawansowane techniki ochrony gwarantujące, że nawet dział IT nie będzie w stanie zatrzeć śladów działania.

Nagrywanie sesji

Ekran system pozwala na nagrywanie wszystkich sesji użytkowników na urządzeniach. Dostępne są opcje filtrowania rekordów oparte na adresach IP i nazwach użytkowników.

W zależności od typu urządzeń końcowych, klienci Ekran System mogą nagrywać jedną, kilka lub wszystkie sesje użytkowników.

Program zapobiegania i wykrywania zagrożeń wewnętrznych

Wyszukiwanie po słowach kluczowych

Oprócz dostarczania wszystkich szczegółów dotyczących połączenia, które są ważne podczas tworzenia audytu sesji zdalnych – Ekran System umożliwia dalszą analizę sesji. Osoby przeglądające mogą wyszukiwać według różnych parametrów (nazwa aktywnej aplikacji, odwiedzany adres URL, wprowadzone polecenie, a nawet wpisany tekst) w ramach danej sesji oraz we wszystkich zarejestrowanych sesjach naraz. Wyszukiwanie obejmuje nawet treść przesłanych skryptów

Alerty dotyczące zarządzania ryzykiem wewnętrznym

Ochrona klienta

Aby zapewnić ciągły monitoring dowolnego użytkownika, Ekran System posiada inteligentną kombinację mechanizmów ochrony procesu na poziomie watchdoga i sterownika, które zapobiegają zakłóceniom w monitorowaniu. Nagrywanie sesji jest kontynuowane lokalnie nawet w przypadku utraty połączenia z serwerem.

Narzędzie do wykrywania zagrożeń wewnętrznych

Monitoruj aktywność użytkowników z Ekran System®

Wykrywaj zagrożenia i reaguj w czasie rzeczywistym

Nasza platforma zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi zapewnia wysoce konfigurowalny podsystem alertów, który obejmuje reguły oparte na wskaźnikach behawioralnych potencjalnych zagrożeń wewnętrznych jak i oparty na sztucznej inteligencji moduł analizy zachowań użytkowników do wykrywania anomalii w procedurach użytkowników wewnętrznych.

Predefiniowane i niestandardowe alerty

Ekran System zapewnia funkcję oznaczania incydentów opartą na regułach. Zbiór szablonów alertów obejmuje najczęstsze wskaźniki zagrożeń wewnętrznych. Jednocześnie możesz wzbogacić system o własne reguły alertów, korzystając z różnych parametrów aktywności: nazw procesów, otwieranych adresów internetowych, podłączonych urządzeń USB, wpisywanych naciśnięć klawiszy lub wykonywanych poleceń systemu Linux.

Oprogramowanie do zapobiegania zagrożeniom wewnętrznym

Analityka zachowań użytkowników i podmiotów (UEBA)

System alertów Ekran System zawiera moduł sztucznej inteligencji, który porównuje zachowanie użytkownika z wieloma czynnikami w celu dalszego wykrywania nieprawidłowej aktywności użytkownika i możliwego naruszenia bezpieczeństwa konta.

Oprogramowanie zabezpieczające przed zagrożeniami wewnętrznymi

Automatyczna reakcja na incydenty

Aby system mógł działać na podstawie zestawu działań, a nie tylko zwykłych powiadomień, Ekran System zapewnia opcję konfiguracji. Automatyzacja ta różni się od zwykłych powiadomień tym, że nie wymaga ona od użytkownika potwierdzenia i może łatwo przeciwdziałać zagrożeniom.

Produkt do zapobiegania zagrożeniom wewnętrznym

Zarządzanie USB

Oprogramowanie do monitorowania zagrożeń w czasie rzeczywistym

Kontrola dostępu kont użytkowników

Ekran System pozwala na szczegółowe zarządzenie dostępem zarówno dla kont zwykłych i uprzywilejowanych. Posiada on pełną funkcjonalność zarządzania kontami uprzywilejowanymi i sesjami, zarządzaniem hasłami oraz dostępem do danych wrażliwych. Ekran System może także integrować się z Twoim systemem kolejkowania aby wzmocnić zasadę dostępu opartą na celu.

Do autoryzacji użytkownika system zawiera niezawodną opcję uwierzytelniania dwuskładnikowego.

Narzędzie do monitorowania zagrożeń w przedsiębiorstwie

Dlaczego firmy wybierają Ekran System®?

Jako baza oparta na agentach, Ekran System oferuje klientom działanie na wszystkich popularnych systemach oraz wspiera środowiska wirtualne w dowolnej architekturze sieciowej. Z Ekran System można połączyć każdy schemat bazy opartej na agentach i serwerach przesiadkowych.

Ekran System dostarcza monitoring aktywności użytkownika oraz wykrywanie zagrożeń wewnętrznych razem z ich identyfikacją oraz zarządzaniem dostępem do systemu poprzez jeden program zainstalowany na docelowych urządzeniach. Zapomnij o instalacji i konfigurowaniu kilkunastu modułów, wtyczek oraz rozszerzeń. Ekran System może w pełni wspierać Twój system zarządzania bezpieczeństwem wewnętrznym, ponieważ jest zgodny z NIST 800-53 oraz większością standardów bezpieczeństwa IT.

Ukierunkowany ku temu by śledzić pracowników firm oraz podwykonawców zewnętrznych, Ekran System został stworzony i testowany na kilkunastu tysiącach urządzeń naraz przy zachowaniu niesamowitej stabilności i wydajności. Dzięki możliwości wdrożenia usługi dla bardzo wielu urządzeniach, systemach kontroli oraz automatyzacji, Ekran System działa perfekcyjnie w dużych i różnorodnych infrastrukturach.

Unikalne oraz przejrzyste licencje oferowane przez Ekran System pozwalają na jasne oszacowanie kosztów i szybki czas wdrożenia w dużych i małych przedsiębiorstwach. Możliwość przenoszenia licencji pozwala na przypisywanie jej do zmiennych urządzeń końcowych za pomocą kilku kliknięć. W przypadku środowisk wirtualnych proces udostępniania licencji jest zautomatyzowany w celu jeszcze większego ułatwienia.

Uzyskaj więcej dzięki oprogramowania klasy korporacyjnej do wykrywania zagrożeń wewnętrznych

Nagrania wzbogacone o metadane znacznie skracają czas reakcji CERT i SOC. Wyszukiwanie podejrzanych działań jednym kliknięciem sprawia, że wyjaśnianie zagrożeń jest szybsze i skuteczniejsze.

Cyberprzestępcy stale udoskonalają swoje sposoby włamywania się na konta uprzywilejowane. Oparty na sztucznej inteligencji system Ekran UEBA może wykryć hakera, któremu udało się przejść do systemu korporacyjnego przy użyciu skradzionych danych uwierzytelniających.

Ekran System jest szybki w instalacji i łatwo integruje się z systemami SIEM. Zebrane dane są zapisywane w taki sposób aby były zoptymalizowane pod względem przechowywania oraz tak by mogły być później w łatwy sposób przeszukiwane.

Platforma zawiera funkcje dostosowane do dużych organizacji, takich jak obsługa wdrożeń multi-tenant, zaawansowana archiwizacja oraz możliwość integracji z systemami SIEM.

Integracje Ekran System®

Oprogramowanie do śledzenia pracowników Ekran System bezproblemowo integruje się z Twoją infrastrukturą, w tym z wiodącymi systemami SIEM oraz systemami kolejkowania.

Stadium przypadku

Co mówią nasi klienci

Dennis Fox II

CEO | President at ES Consulting

“What we like the most about the Ekran is how easy it was to get started. The communication with the team is both smooth and efficient. Also, the support received from Ekran System team, both informational and technical, has always been very prompt and helpful.”

Paul Maranzano

Technical Director at National IT Solutions

“We tried quite a few products before we came to Ekran System. The key factor that led me to Ekran was fast communication from sales to support. I’d highly recommend Ekran System to most colleagues. Within 30 to 40 minutes I had it up and running and it was recording. I was quite impressed by how quick and easy it was. I definitely recommend Ekran System!”

Egzon Sinanaj

Director of Support and Security at PECB

“We have a lot of data to protect. We are also very happy to have an ever-growing number of new customers whose data are processed only by authorized processes and employees. To keep everything in check, we must be able to identify potential internal or external threats in time and act accordingly to prevent any intentional or unintentional errors.”

Denis Gundarev

Senior Program Manager at Microsoft

“Ekran System provides a great solution for customers that need a session recording and activity audits, as well as incident response functionality to detect and prevent insider threats.”

Adrian Cragg

CTO of CNC Ltd

“As a Managed Service Provider we are responsible for our customers’ servers but aren’t the only ones with access and often well intentioned 3rd parties cause disruption with unauthorised changes. Ekran gives us peace of mind that all actions carried out on the server are recorded and we can quickly identify & rectify issues. It’s like having CCTV for your server and in these times of a need for heightened security and auditing this is perfect for the job.”

Firmy, które skorzystały
z Ekran System – platformy do zarządzania ryzykiem wewnętrznym

Zobacz, jak Ekran System zarządza ryzykiem wewnętrznym w różnych branżach

Bankowość i finanse

Opieka zdrowotna

Administracja państwowa

Produkcja

Często zadawane pytania

Zagrożenie wewnętrzne jest to możliwość uzyskania dostępu do krytycznych zasobów organizacji przez osoby autoryzowane, które nadużywają uprawnień i działają na szkodę organizacji.

Charakter zagrożenia wewnętrznego może być:

1. Złośliwy — celowe wyrządzenie szkody organizacji poprzez ujawnienie, kradzież lub uszkodzenie wrażliwych zasobów

2. Nieumyślne — stwarzanie niezamierzonego zagrożenia z powodu błędów ludzkich, takich jak zaniedbanie zasad bezpieczeństwa lub otwarcie wiadomości phishingowych Ponieważ osoby z wewnątrz mają legalny dostęp do Twoich danych, wiedzą gdzie przechowywane są najcenniejsze dane i znają Twój system bezpieczeństwa od wewnątrz. Częstym powodem naruszeń danych są działania osób zaufanych.

Głównym celem wdrażania oprogramowania do ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi jest jak najszybsze wykrywanie i reagowanie na incydenty spowodowane prze osoby mające dostęp do informacji wewnętrznych. W ten sposób organizacje mogą zapobiegać wyciekom danych lub przynajmniej minimalizować konsekwencje incydentu związanego z bezpieczeństwem.

Ekran System zawiera rozbudowany zestaw narzędzi do wykrywania zagrożeń wewnętrznych i ochrony, które mogą znacząco ulepszyć Twój system cyberbezpieczeństwa. Nasza platforma zapewnia pomocne informacje na temat stałych aktywności pracowników, użytkowników uprzywilejowanych i osób trzecich. Możliwość podglądu kto co robi jest kluczowa do wczesnego wykrywania potencjalnych zagrożeń wewnętrznych.

Tak. Możesz wdrożyć Ekran System, aby zarządzać zagrożeniami wewnętrznymi stwarzanymi przez pracowników zdalnych. W szczególności możesz wykorzystać funkcjonalność platformy do:

 1. Zdalnego podglądu aktywności pracowników w czasie rzeczywistym
 2. Sprawdzania nagrań wideo oraz audio ze zdalnych sesji użytkowników.
 3. Weryfikowania tożsamości użytkowników zdalnych za pomocą uwierzytelniania wieloskładnikowego
 4. Konfigurowania prawa dostępu dla każdego użytkownika oraz dla grup użytkowników
 5. Ręcznego zatwierdzania próśb o dostęp do danych krytycznych
 6. Korzystania z natychmiastowych alertów aby wykrywać podejrzane zdarzenia i reagować na nie ręcznie lub automatycznie

Nie. Ekran System nie przerywa pracy pracowników podczas monitorowania aktywności.

Jedynym scenariuszem w którym Ekran System może zakłócić pracę użytkownika to sytuacja w której użytkownik zachowuje się podejrzanie. Na przykład możesz skonfigurować reguły zapobiegania atakom wewnętrznym, aby użytkownicy otrzymywali powiadomienia wyjaśniające, że określone działania naruszają zasady cyberbezpieczeństwa. Ponadto Twój zespół ds. bezpieczeństwa może ręcznie blokować podejrzane sesje, użytkowników i działania po otrzymaniu powiadomień od Ekran System. Można ten proces również zautomatyzować w celu zabezpieczenia najbardziej krytycznych zasobów.

Ekran System jest dostępne dla wielu systemów operacyjnych oraz platform:

 1. Windows
 2. Linux/Unix
 3. macOS
 4. X Window System Monitoring
 5. Platformy VDI: Citrix, VMware Horizon, Hyper-V, Microsoft Azure Windows Virtual Desktop (WVD), Amazon Workspaces i wiele więcej

Tak. Ekran System monitoruje aktywność administratorów oraz innych uprzywilejowanych użytkowników. Nasze narzędzie do wykrywania zagrożeń wewnętrznych może również pomóc w zarządzaniu dostępem uprzywilejowanym, zarządzaniu kontami i sesjami, kontrolowaniu aktywności użytkowników oraz reagowaniu w czasie rzeczywistym na podejrzanie działania.

Jako rozwiązanie do monitorowanie aktywności użytkowników i zapobiegania ryzyku wewnętrznemu, Ekran System został zaprojektowany z myślą o wymaganiach bezpieczeństwa cybernetycznego. Nasza platforma oferuje różne funkcje, które pomagają firmom spełnić kluczowe przepisy, regulacje i standardy dotyczące cyberbezpieczeństwa, a w tym RODO, HIPAA, PCI DSS, ISO 27001, NIST SP 800-53 i SP 800-171, SWIFT CPS i FISMA.

Tak. Możesz zintegrować Ekran System z:

 1. Systemami SIEM: Splunk, ArcSight, i QRadar
 2. Systemami kolejkowania: SysAid, ServiceNow, API Bridge
 3. Aktywnymi bibliotekami

Ekran System jest dostępny zarówno do wdrożenia lokalnie jak i w chmurze, a także w środowiskach hybrydowych.

Jeśli chcesz zapobiegać zagrożeniom wewnętrznym w chmurze, Ekran System może pomóc Ci to zrobić skutecznie. Dzięki naszej platformie możesz monitorować dowolną liczbę punktów końcowych i dostosowywać, które z nich mają być monitorowane. Ekran System oferuje również automatyczne aktualizacje klienta i kopie zapasowe danych z monitoringu, dzięki czemu zawsze możesz korzystać z najnowszej wersji platformy chroniąc swoje dane przed przypadkową utratą.

Na to pytanie nie ma jednej, uniwersalnej odpowiedzi. To, które narzędzia do wykrywania zagrożeń wewnętrznych będą dla Ciebie „najlepsze”, zależy od wielu czynników, w tym konkretnych potrzeb i wymagań Twojej organizacji. Oto kilka narzędzi, które powinno zapewniać oprogramowanie do wykrywania zagrożeń wewnętrznych:

 • Kompleksowy zasięg: rozwiązanie powinno zawierać narzędzia do wykrywania szerokiego zakresu złośliwej aktywności, takiej jak kradzież danych, nadużywanie uprawnień, nieautoryzowany dostęp i inne.
 • Analityka zachowań użytkowników i podmiotów (UEBA) [PDF] : Zwróć uwagę na rozwiązania z narzędziami opartymi na sztucznej inteligencji, które potrafią analizować zachowania użytkowników. Ekran System zapewnia moduł sztucznej inteligencji, który wykrywa podejrzaną aktywność, zanim nastąpi incydent cyberbezpieczeństwa.
 • Alerty w czasie rzeczywistym i automatyczna reakcja na incydenty: wybrane przez Ciebie rozwiązanie powinno zapewniać alerty w czasie rzeczywistym w przypadku wykrycia podejrzanej aktywności. Ekran System posiada zarówno preinstalowane, jak i niestandardowe alerty, a także funkcję automatycznego reagowania na zagrożenia wewnętrzne poprzez blokowanie kont użytkowników lub zabijanie aplikacji (procesów) związanych z podejrzaną aktywnością.
 • Audyt i raportowanie: Funkcje audytu i raportowania mogą pomóc Twojemu zespołowi ds. bezpieczeństwa w badaniu incydentów i generowaniu raportów dotyczących zgodności. Ekran System oferuje szeroką gamę raportów, dzięki którym inspektorzy ds. bezpieczeństwa mogą jednym rzutem oka zobaczyć pełny obraz krajobrazu cyberbezpieczeństwa Twojej organizacji.

Wdrożenie Ekran System do wykrywania zagrożeń wewnętrznych jest prostym i szybkim procesem. Jeśli masz jakiekolwiek problemy, pytania lub sugestie, nasz zespół pomocy technicznej zawsze służy pomocą.

Jeśli przed podjęciem decyzji chcesz sprawdzić jak działa nasze rozwiązanie do ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi, możesz otrzymać o bezpłatną 30-dniową wersję próbną lub internetową wersję demonstracyjną.

Kiedy będziesz gotowy do wdrożenia pełnej wersji platformy Ekran System, sprawdź dostępne schematy licencjonowania, aby wybrać wersję, która najlepiej odpowiada Twoim potrzebom.

Aby uzyskać szacunkowy koszt wdrożenia Ekran System w Twojej infrastrukturze i zgodnie z Twoimi specyficznymi wymaganiami, skontaktuj się z nami za pomocą tego formularza.

Z naszego bloga

Porozmawiajmy o potrzebach w zakresie ochrony danych przedsiębiorstwa

Bezpieczeństwo danych korporacyjnych nigdy nie było bardziej zagrożone niż obecnie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Ekran System może zapewnić ochronę Twoich danych przed zagrożeniami wewnętrznymi.