Ekran System Blog

Aktualności, Opinie, Informacje Branżowe

Kwiecień 11, 2017

Ogólnie rzecz biorąc, uwierzytelnianie jest procesem weryfikacji, czy użytkownik, który próbuje uzyskać dostęp do pewnych punktów końcowych, danych oraz funkcjonalności, jest rzeczywiście osobą lub jednostką, za którą się podaje. Uwierzytelnianie wielopoziomowe jest jedną z ogólnych metod stosowanych w celu rozwiązania tego problemu.

Multi-factor authentication scheme

Czym dokładnie jest uwierzytelnianie wielopoziomowe oraz 2FA?

...