Zarządzanie Dostępem Uprzywilejowanym RDP

Zarządzanie dostępem. Audyt aktywności. Odpowiadanie na incydenty. Wszystko w jednym!

Wyzwanie

The Challenge

Niekontrolowany dostęp uprzywilejowany jest niebezpieczny. Profesjonalne zarządzanie dostępem uprzywilejowanym umożliwia Ekran System. Z narzędziami zarządzania dostępem uprzywilejowanym (PAM) Ekran System uzyskasz niezbędną kontrolę i poradzisz sobie z największymi wyzwaniami. takimi jak:

 • Zabezpieczenie krytycznych endpointów
 • Uzyskanie poglądu na wszystkie uprzywilejowane konta
 • Granularna kontrola uprawnień dostępu
 • Monitorowanie i audyt dostępu uprzywilejowanego
 • Zapewnienie zgodności z regulacjami

Ekran System® zapewnia uniwersalne rozwiązanie do zarządzania dostępem uprzywilejowanym dla dzisiejszych hybrydowych środowisk

 • Serwery, serwery przesiadkowe, stacje robocze
 • Wirtualna i fizyczna architektura
 • Wszystkie architektury sieciowe i hybrydy
 • Wszystkie niezbędne funkcje i narzędzia

Rozwiązania Ekran System do Zarządzania Dostępem Uprzywilejowanym

one-time-passwords

Jednorazowe hasła

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym nie będzie w pełni skuteczne bez jednorazowych haseł. Przenieś zarządzanie zagrożeniami wewnętrznymi na nowy, wyższy poziom z jednorazowymi hasłami Ekran System. Uzyskaj pełną widoczność uprzywilejowanych działań w całej sieci i zabezpiecz dostęp do najważniejszych zasobów bez zbędnego dodatkowego zarządzania poświadczeniami.

Zdecyduj, kto do czego może uzyskać dostęp i kiedy może to zrobić, z opcją ręcznego zatwierdzenia dostępu.

Z rozwiązaniem Ekran System możesz:

 • Zastosować zasadę najmniejszych przywilejów
 • Udzielić tymczasowego dostępu do krytycznych punktów końcowych dla każdej indywidualnej sesji
 • Powiązać każdą nagraną sesję z określonym użytkownikiem
 • Monitorować w czasie rzeczywistym zatwierdzone sesje

Jednorazowe hasła Ekran System są idealnym rozwiązaniem dla zapewnienia awaryjnego dostępu do poufnych danych i zarządzania zdalnym dostępem dla firm zewnętrznych i podwykonawców.

Integracja z systemami Help Desk

Dodaj kolejną warstwę zabezpieczeń do najbardziej krytycznych endpointów dzięki integracji z systemami zgłoszeń. Zastosuj zasadę dostępu "opartej na celu" dla sesji wysokiego ryzyka inicjowanych przez użytkowników wewnętrznych i dostawców zewnętrznych.

Integracja z systemem Help Desk umożliwi Tobie:

 • Wymóg podania uzasadnienia dla każdej próby uzyskania dostępu do określonych punktów końcowych
 • Kontrolę krzyżową podanego uzasadnienia (numer zgłoszenia) z Twoim aktualnym systemem zgłoszeń

Po zakończeniu sesji Ekran System automatycznie dodaje krótki raport do powiązanego zgłoszenia - w tym bezpośredni link do pełnego zapisu sesji.

Program do zarządzania dostępem firm zewnętrznych Ekran System może być zintegrowany z wiodącymi systemami zgłoszeń, w tym z ServiceNow, SysAid i innymi. Funkcjonalność ta będzie szczególnie pomocna w zarządzaniu dostępem firm zewnętrznych do najbardziej krytycznych punktów końcowych.

Ticketing system integrations
Multi-factor authentication

Uwierzytelnienie wieloczynnikowe

Upewnij się, że tylko właściwe osoby mogą uzyskać dostęp do poufnych danych biznesowych dzięki naszemu bezpłatnemu narzędziu dwuskładnikowego uwierzytelnienia (2FA). Narzędzie to jest częścią bogatego zestawu opcji zarządzania tożsamością i dostępem uprzywilejowanym Ekran System.

Nasze narzędzie do uwierzytelniania wieloskładnikowego łączy poświadczenia użytkownika i jednorazowe hasła oparte na czasie, aby dodać jeszcze jedną warstwę weryfikacji użytkownika w celu ochrony krytycznych punktów końcowych. Narzędzie to jest dołączone do dowolnej licencji Ekran System i działa na systemach Windows, Windows Server i Linux.

Dowiedz się więcej:

2FA z Ekran System

Nieprzerwanie monitoruj wszystkie konta uprzywilejowane

Monitorowanie użytkowników jest istotną częścią zarządzania kontami uprzywilejowanymi. Dzięki Ekran System możesz stale monitorować, rejestrować i kontrolować wszystkie uprzywilejowane sesje (RDP, SSH, Telnet).

Jeśli połączenie z serwerem zostanie tymczasowo ograniczone lub utracone, agent Ekran System będzie kontynuował nagrywanie w trybie offline. Po przywróceniu połączenia wszystkie informacje zostaną przesłane do serwera.

Ekran System automatycznie generuje obszerny zestaw raportów aktywności użytkownika, umożliwiając szczegółową analizę jego działań.

Continuously monitor all privileged accounts
Alerts and Notifications

Alerty w czasie rzeczywistym i odpowiadanie na incydenty

Włącz proaktywne monitorowanie działań uprzywilejowanych za pomocą systemu powiadomień Ekran System.

Skorzystaj z naszej obszernej biblioteki standardowych reguł lub skonfiguruj własne alerty ukierunkowane w celu wykrycia nietypowych zachowań użytkowników. Blokuj użytkowników, zamykaj aplikacje i wysyłaj powiadomienia w czasie rzeczywistym, aby zidentyfikować nadużycia dostępu uprzywilejowanego.

Poza powiadomieniem zespołu bezpieczeństwa, do każdego alertu możesz opcjonalnie przypisać akcję automatycznej reakcji na incydent: wyświetlić użytkownikowi komunikat ostrzegawczy, zamknąć aplikację lub wylogować i zablokować użytkownika. Dzięki temu zarządzanie dostępem firm zewnętrznych jest skuteczniejsze. Alerty w czasie rzeczywistym umożliwiają podjęcie natychmiastowych działań.

Dowiedz się więcej:

Alerty i Powiadomienia

Ekran System® zarządza dostępem uprzywilejowanym, aby zapewnić zgodność z regulacjami

Zapewnienie odpowiedniego poziomu zarządzania kontami i uprzywilejowanym dostępem jest jednym z głównych wymagań przepisów dotyczących zgodności. Z narzędziami Ekran System do zarządzania uprzywilejowanym dostępem możesz z łatwością spełnić te wymagania.

Najbardziej kompletny zestaw wspieranych platform

Więcej na temat wspieranych platform

Integracje Ekran System®

Oprogramowanie Ekran System do zarządzania dostępem uprzywilejowanym integruje się z Twoją infrastrukturą, w tym z wiodącymi systemami SIEM i Help Desk.

Co Mówią Nasi Klienci Na Całym Świecie

Oni Wybrali Ekran System®