Porównanie z konkurencją 

 

Ta strona zawiera szczegółowe porównanie programów do śledzenia komputera oraz monitorowania aktywności użytkowników, które wykorzystują nagrywanie sesji wideo jako głównej formy zabezpieczenia danych i zapewnienia bezpieczeństwa systemów IT. 

 

Poniżej przedstawiamy informacje na temat poszczególnych programów do monitoringu IT. Wszystkie wymienione narzędzia porównaliśmy z możliwościami naszego rozwiązania. Jak na tle konkurencji wypada program do monitoringu komputera i serwerów Ekran System?

 

Szczegółowe porównanie rozwiązań do monitorowania użytkowników

 

Funkcja
Ekran System®
ObserveIT
Balabit
Netwrix Auditor
Veriato 360 (ex. Spector 360)
Teramind
Funkcja
Ekran System®
Ekran System
ObserveIT
ObserveIT
Balabit
>Balabit
Netwrix Auditor
Netwrix Auditor
Veriato 360 (ex. Spector 360)
Veriato 360 (ex. Spector 360)
Teramind
Teramind
Model licencjowania i korzyści
Elastycznie licencjowanie oparte o endpointa + - - - + +
Łatwe wielokrotne przypisywanie licencji do endpointów + - - - - +
Wsparcie dla darmowej wbudowanej bazy danych + - + - - +
Wsparcie dla komercyjnej bazy danych + + - + + -
Średni koszt wdrożenia * *** **** ** ** **
Wspierane platformy
Windows XP/Server 2003 + - + (bez sesji lokalnych) - - +
Windows Vista i wyższe do Windows 10 / Server 2012 R2 + + + (bez sesji lokalnych) + + +
Linux / Unix (sesje Telnet i Konsolowe) + + + - - -
Wdrożenie & Zarządzanie
Model wdrożenia on-premises on-premises on-premises on-premises on-premises SaaS
Łatwe wdrożenie + - - - - +
Zdalne instalowanie/odinstalowanie agentów + - N⁄A + + -
Zarządzanie przez konsolę webową + + + - - +
Podstawowa funkcjonalność nagrywania i reagowania na incydenty
Odtwarzanie wideo każdej sesji + + + + + +
Odtwarzanie w czasie rzeczywistym sesji na żywo + + + - + +
Nagrywanie wielu monitorów + + - - + -
Alerty w czasie rzeczywistym + + + + +
Blokowanie urządzeń USB + - - - - +
Blokowanie użytkownika + + - - +
Nagrania zawierają:
Logowanie naciśniętych klawiszy + + + - + +
Schowek + + - - + +
Indeksowanie według Nazwy aktywnego okna + + + + + +
Indeksowanie według Nazwy aktywnej aplikacji + + - + + +
Nazwa hosta + + + + + +
Nazwa użytkownika + + + + + +
Data/czas + + + + + +
Odwiedzone adresy URL + + + - + +
Adres IP powiązany z sesją + + + - - -
Zdalny adres IP + + + - - -
Logowanie podłączonych urządzeń USB + - - - - -
Logowanie podłączonych pamięci masowych USB + + - - + -
Opcja lupy (zoom przeglądanych screenshotów) + + + - - +
Wyszukiwanie, Raporty i Export Sesji
Wyszukiwanie według metadanych + + + + + +
Raporty na żądanie i harmonogram raportów + + + + + -
Interaktywny System Dashboardów + + + + + +
Nagrywanie sesji w formacie zaszyfrowanym (forensic) + + + - - -
Export zrzutów ekranu do zewnętrznych formatów + - - + +
Zarządzanie Dostępem
Druga warstwa uwierzytelnienia / indywidualizacja współdzielonych loginów + + + - - -
Jednorazowe hasła + - - - - -
Wieloskładnikowe uwierzytelnienie (2FA) + - + - - -
Ręczne zatwierdzenie logowania + - + - - -
Działanie i bezpieczeństwo
Efektywne przechowywanie danych (minimalne wykorzystanie miejsca na dysku) + + + + - +
Podpisywanie danych monitorowania certyfikatem + + + - - -
Mechanizm Watchdog + + NA + + +
Self-Protection (ochrona przed usunięciem/wyłączeniem) + - NA - - -
Auto-aktualizacja Agenta + - NA + - +
Audyt użytkowników systemu + + + + + +
Integracja z systemami SIEM + + + + + +
Integracja z systemami help-desk + + + + - -

 

Zaloguj się do demo Ekran System już teraz!

 

 

 

Program do monitorowania pracy komputera Ekran System vs konkurencja

 

Największymi graczami na rynku programów monitorujących komputer, umożliwiających nagrywanie sesji użytkowników są:

 

  • ObserveIT, 
  • Balabit,
  • Netwrix.

 

Ekran System vs Observeit

 

Program do monitorowania komputera i zarządzania tożsamością Ekran System jest uznawany za bezpośredniego konkurenta Observeit, w szczególności na rynku SMB. Pokrywając główną funkcjonalność produktu Observeit i dodając kilka unikalnych funkcji, Ekran System oferuje znacznie bardziej elastyczny system licencjonowania oparty jedynie o licencje klienckie, dzięki czemu struktura kosztowa jest zdecydowanie korzystniejsza, niż cena Observeit.

 

Ekran System vs Netwrix

 

Ekran System jest jednym z największych konkurentów Netwrix jeśli chodzi o monitorowanie aktywności użytkownika. Rozwiązanie dostarcza więcej szczegółów na nagranym wideo, a także dodatkowe wartościowe funkcje alarmowania w czasie rzeczywistym o zaistniałym incydencie i oglądanie sesji na żywo. 

 

Narzędzie do kontrolowania komputera pracownika Ekran System:

 

  • zapewnia dokładne informacje o aktywności w Internecie,
  • pozwala analizować odwiedzane adresy URL powiązane z sesją. 

 

Cena Netwrix dla całkowitego monitorowania aktywności użytkownika jest mniej korzystna, niż koszt wdrożenia Ekran System.

 

Ekran System vs Balabit

 

Wspomniane powyżej narzędzia działają w oparciu o programowe alternatywy Balabit, który oparty jest o rozwiązanie hardwarowe i zapewnia funkcjonalność nagrywania aktywności użytkownika. Działając jako sieciowe proxy, Balabit - w odróżnieniu od programów opartych o agenta - może dostarczyć mniej szczegółów dotyczących aktywności użytkownika. Nie wspiera także monitorowania sesji lokalnych i nagrywania offline.

 

Ekran System vs FUDO

 

Produkt FUDO firmy Wheel Systems jest polskim odpowiednikiem rozwiązania Balabit. Ze względu na identyczną architekturę wykorzystującą sieciowe proxy, oba produkty mają podobną funkcjonalność i mogą być ze sobą porównywane. Podobnie jak w przypadku systemu Balabit, FUDO nie wspiera nagrywania sesji lokalnych i sesji offline, a koszt zakupu i wdrożenia urządzenia jest znaczący.

 

Ekran System vs SpectorSoft

Ekran System może być uznawany za alternatywę dla takich programów do monitorowania i kontrolowania pracowników, jak:

 

  • Spector 360 (obecnie Veriato 360),
  • Teramind. 

 

Zamiast kilku niezależnych raportów aktywności, Ekran System dostarcza zintegrowane logi wideo wszystkich sesji pracowników. Są one łatwe do zrozumienia i przeszukania na podstawie wielu parametrów. Ekran System jest uniwersalnym programem, który pozwala nagrywać nie tylko sesje Windows, ale także Linux. Zapewnia podstawowe narzędzia umożliwiające odpowiedź na incydenty, co według wielu ekspertów, analizujących oprogramowania do monitorowania pracowników, jest bardzo istotnym dodatkiem.

 

Ekran System vs Axence nVision vs Statlook

 

Programy nVision i Statlook nie są bezpośrednią konkurencją w tym segmencie rynku. Przeznaczone są one przede wszystkim do:

 

  • zarządzania i wizualizacji infrastruktury, 
  • inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. 

 

Moduły służące do monitorowania użytkowników pozwalają kontrolować jedynie pracę zwykłych użytkowników na stacjach roboczych. Zbierane są wyłącznie informacje o wykorzystywanych aplikacjach i odwiedzanych stronach internetowych oraz czasie, jaki został na nich spędzony. Istnieje także możliwość blokowania wybranych stron. W przypadku rozwiązania Axence możliwe jest wykonywanie zrzutów ekranu z określonym interwałem. Zrzuty te nie są jednak powiązane z metadanymi. Z tego względu nie ma możliwości przeszukiwania sesji po tekście.

 

Program monitorujący pracę komputera Ekran System jest efektywnym zamiennikiem dla Citrix SmartAuditor. Nie tylko zapewnia nagrywanie sesji wideo, ale pozwala również na łatwe przeszukiwanie nagrań. Wspiera także serwery Windows i Linux oraz stacje robocze.