Skip to main content

Porównanie najlepszego oprogramowania ITM [with Ekran System’s Alternatives and Competitors]

Proofpoint ITM vs Veriato vs Teramind vs Ekran System

Skuteczność wdrożenia oprogramowania do zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi (ITM) w dużej mierze zależy od przydatności tego oprogramowania dla Twojej organizacji. Prawidłowo wybrany pomaga wykrywać i zapobiegać incydentom związanym z bezpieczeństwem, a jednocześnie zajmuje trochę czasu na zarządzanie i wsparcie. Rynek rozwiązań ITM rośnie, więc wybór odpowiedniego może nie być taki łatwy.

Aby pomóc Ci przeanalizować rynek i dokonać najlepszego wyboru, stworzyliśmy szczegółowe porównanie czterech najlepszych rozwiązań: Ekran System, Proofpoint ITM (dawniej ObserveIT), Veriato i Teramind. Wszystkie opierają się na nagrywaniu wideo sesji użytkownika jako głównym formacie danych bezpieczeństwa. Spójrz na porównanie cen, licencji, opcji wdrożeń i funkcji bezpieczeństwa Ekran System, Proofpoint ITM, Veriato i Teramind w poniższej tabeli.

Koncesjonowanie


Koncesjonowanie i ceny

Płynne licencje

Wsparcie dla darmowej bazy danych

Wsparcie dla komercyjnej bazy danych

Monitorowanie tymczasowych maszyn VDI

Płynne licencje

Wsparcie dla darmowej bazy danych

Wsparcie dla komercyjnej bazy danych

Monitorowanie tymczasowych maszyn VDI

Płynne licencje

Wsparcie dla darmowej bazy danych

Wsparcie dla komercyjnej bazy danych

Monitorowanie tymczasowych maszyn VDI

Płynne licencje

Wsparcie dla darmowej bazy danych

Wsparcie dla komercyjnej bazy danych

Monitorowanie tymczasowych maszyn VDI

Istnieje kilka popularnych schematów licencjonowania oprogramowania do wykrywania zagrożeń wewnętrznych: na użytkownika, na sesję, na hosta, stała opłata za infrastrukturę i ich kombinacje.

Najpopularniejsze schematy licencjonowania rozwiązań do wykrywania zagrożeń wewnętrznych opierają się wyłącznie na liczbie hostów, dzięki czemu ceny są przejrzyste i pomagają zoptymalizować koszty Produkty ze skomplikowanymi licencjami wieloskładnikowymi mogą czasami wiązać się z ukrytymi kosztami, a także z domyślnie dołączonymi dodatkowymi funkcjami.

Inną przydatną opcją jest wsparcie dla pływających licencji, umożliwiające ponowne przypisywanie licencji między punktami końcowymi Jest to szczególnie przydatne, jeśli masz do monitorowania wiele maszyn wirtualnych. Ekran System zawiera tę opcję zarówno dla maszyn fizycznych, jak i wirtualnych, natomiast trudno będzie w szybki sposób zmienić przypisanie licencji w przypadku produktów ObserveIT i Veriato.

Platformy


Monitorowane platformy

Windows XP / Server 2003

Windows Vista through Windows 11 / Server 2019

Linux / Unix (sesje Telnet i sesje konsolowe SSH)

X Window

Windows X11

macOS

Citrix

Amazon WorkSpaces

Microsoft Hyper-V

VMware Horizon

SELinux

Windows XP / Server 2003

Windows Vista through Windows 11 / Server 2019

Linux / Unix (sesje Telnet i sesje konsolowe SSH)

X Window

Windows X11

macOS

Citrix

Amazon WorkSpaces

Microsoft Hyper-V

VMware Horizon

SELinux

Windows XP / Server 2003

Windows Vista through Windows 11 / Server 2019

Linux / Unix (sesje Telnet i sesje konsolowe SSH)

X Window

Windows X11

macOS

Citrix

Amazon WorkSpaces

Microsoft Hyper-V

VMware Horizon

SELinux

Windows XP / Server 2003

Windows Vista through Windows 11 / Server 2019

Linux / Unix (sesje Telnet i sesje konsolowe SSH)

X Window

Windows X11

macOS

Citrix

Amazon WorkSpaces

Microsoft Hyper-V

VMware Horizon

SELinux

Określ, jakie punkty końcowe i platformy należy monitorować przy wyborze oprogramowania do monitorowania aktywności. Pamiętaj, że wraz z rozwojem firmy możesz potrzebować szerszego wyboru platform.

Wszystkie rozwiązania, które porównaliśmy, obsługują systemy Windows. Ekran System i ObserveIT monitorują również sesje w systemach Linux/Unix. Ekran System to jedyny produkt wspierający monitorowanie sesji X Window, który umożliwia monitorowanie Ubuntu Amazon Linux Workspaces.

Kolejnym ważnym wyzwaniem jest monitorowanie środowisk wirtualnych, takich jak Citrix, Microsoft Hyper-V i VMware Horizon. Funkcjonalność monitorowania tych środowisk powinna być identyczna z funkcją monitorowania fizycznych punktów końcowych. W przypadku środowisk pulpitów wirtualnych najlepiej jest używać rozwiązań monitorujących, które obsługują licencje ruchome dla natywnych punktów końcowych, ponieważ maszyny wirtualne są tworzone częściej niż maszyny fizyczne.

Jednocześnie Ekran System zapewnia kompleksową funkcjonalność monitorowania i audytu sesji opublikowanych aplikacji. Jeśli chodzi o Teramind vs Proofpoint ITM, oba obsługują opublikowane infrastruktury aplikacji.

Wdrozenie


Wdrożenie & zarządzanie

SaaS and on-premises


Łatwe wdrożenie

Zdalna instalacja / usuwanie agentów

Zarządzanie z poziomu konsoli web

Scentralizowana aktualizacja agentów

Monitorowanie stanu systemu

Łatwe utrzymanie środowiska on-premise

Oczyszczanie bazy danych

Archiwizacja nagrań

SaaS and on-premises


Łatwe wdrożenie

Zdalna instalacja / usuwanie agentów

Zarządzanie z poziomu konsoli web

Scentralizowana aktualizacja agentów

Monitorowanie stanu systemu

Łatwe utrzymanie środowiska on-premise

Oczyszczanie bazy danych

Archiwizacja nagrań

SaaS and on-premises


Łatwe wdrożenie

Zdalna instalacja / usuwanie agentów

Zarządzanie z poziomu konsoli web

Scentralizowana aktualizacja agentów

Monitorowanie stanu systemu

Łatwe utrzymanie środowiska on-premise

Oczyszczanie bazy danych

Archiwizacja nagrań

SaaS and on-premises


Łatwe wdrożenie

Zdalna instalacja / usuwanie agentów

Zarządzanie z poziomu konsoli web

Scentralizowana aktualizacja agentów

Monitorowanie stanu systemu

Łatwe utrzymanie środowiska on-premise

Oczyszczanie bazy danych

Archiwizacja nagrań

Ekran System oferuje zarówno modele wdrożeń SaaS, jak i on-premise. Jednak wdrożenia lokalne on-premise wiążą się z mniejszym ryzykiem bezpieczeństwa. Wdrożenie lokalne on-premise zapewnia agentom Ekran System następujące korzyści:

 • Ekran System może zostać wdrożony na dedykowanym serwerze lub prywatnej chmurze.
 • Zasoby pamięci masowej w chmurze są szacowane przez zespół wdrożeniowy zgodnie z potrzebami biznesowymi.
 • Klienci zachowują pełną kontrolę nad ochroną i dostępem do danych.
 • Wrażliwe i krytyczne informacje pozostają poufne.
 • Ekran System zapewnia zgodność z regulacjami bezpieczeństwa i przepisami prawa.

Niektórzy recenzenci zwracają uwagę, że Proofpoint ITM i Veriato są trudne do samodzielnego wdrożenia. W przypadku dużych wdrożeń mogą również wystąpić problemy ze skalowalnością, ponieważ produkty te wpływają na wydajność serwera. Z drugiej strony klienci Ekran System chwalą szczegółową dokumentację techniczną i łatwy proces wdrażania wraz z wieloma automatycznymi zadaniami konserwacyjnymi.

Funkcjonalność


Nagrywanie i odpowiadanie na incydenty

Odtwarzanie każdej sesji

Nagrywanie audio

Podgląd “na żywo” każdej sesji

Nagrywanie wielu ekranów

Master Panel

Anonimizacja danych monitorowania

Alerty w czasie rzeczywistym

Analiza zachowań użytkowników i scoring ryzyka

Tryb Multi-tenant

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM)

Powiadomienia i blokowanie urządzeń USB

Kontrolowanie pamięci masowych

Automatyczne zabicie procesu / zablokowanie użytkownika

Ręczne blokowanie użytkownika

Odtwarzanie każdej sesji

Nagrywanie audio

Podgląd “na żywo” każdej sesji

Nagrywanie wielu ekranów

Master Panel

Anonimizacja danych monitorowania

Alerty w czasie rzeczywistym

Analiza zachowań użytkowników i scoring ryzyka

Tryb Multi-tenant

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM)

Powiadomienia i blokowanie urządzeń USB

Kontrolowanie pamięci masowych

Automatyczne zabicie procesu / zablokowanie użytkownika

Ręczne blokowanie użytkownika

Odtwarzanie każdej sesji

Nagrywanie audio

Podgląd “na żywo” każdej sesji

Nagrywanie wielu ekranów

Master Panel

Anonimizacja danych monitorowania

Alerty w czasie rzeczywistym

Analiza zachowań użytkowników i scoring ryzyka

Tryb Multi-tenant

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM)

Powiadomienia i blokowanie urządzeń USB

Kontrolowanie pamięci masowych

Automatyczne zabicie procesu / zablokowanie użytkownika

Ręczne blokowanie użytkownika

Odtwarzanie każdej sesji

Nagrywanie audio

Podgląd “na żywo” każdej sesji

Nagrywanie wielu ekranów

Master Panel

Anonimizacja danych monitorowania

Alerty w czasie rzeczywistym

Analiza zachowań użytkowników i scoring ryzyka

Tryb Multi-tenant

Zarządzanie dostępem uprzywilejowanym (PAM)

Powiadomienia i blokowanie urządzeń USB

Kontrolowanie pamięci masowych

Automatyczne zabicie procesu / zablokowanie użytkownika

Ręczne blokowanie użytkownika

Nagrywanie to kluczowa funkcja każdego oprogramowania do monitorowania użytkowników. Prawie wszystkie rozwiązania do monitorowania pracowników są wyposażone w funkcję ostrzegania w czasie rzeczywistym: oprogramowanie powiadamia pracownika ochrony, jeśli dzieje się coś podejrzanego. Ekran System i Teramind pozwalają również zespołowi bezpiczeństwa zabić tę aktywność i zablokować użytkownika oraz umożliwiają dodatkowo nagrywanie dźwięku. Ekran System oferuje również możliwości anonimizacji danych użytkownika, aby zapewnić zgodność z przepisami dotyczącymi prywatności danych.

Przechowywanie nagrań wymaga dużej ilości miejsca na dysku lub w chmurze. Aby efektywnie wykorzystać tę przestrzeń, platformy monitorujące wykorzystują różne techniki kompresji. Jako godna alternatywa Teraminda, Ekran System udostępnia dwie opcje: zapisywanie nagrań w oryginalnej rozdzielczości ekranu lub ich kompresję. Algorytmy kompresji Ekran System pozwalają na zapisanie obrazu głównego i jego delt, zmniejszając w ten sposób ilość wymaganego miejsca na dysku. Ponadto wszystkie zrzuty ekranu są szyfrowane kluczem sesji, a struktura danych rekordów jest zoptymalizowana, aby zapewnić szybkie wstawianie i usuwanie rekordów przy dowolnej liczbie aktywnych sesji.

Proofpoint ITM dzieli ekran użytkownika na dziewięć części i przechowuje te zapisy niezależnie. Takie podejście pozwala Proofpoint ITM nie duplikować części zapisów. Na przykład, gdy aktywność użytkownika znajduje się w jednej części ekranu, nie ma potrzeby rejestrowania reszty. Z drugiej strony system ten utrudnia usuwanie, przesyłanie lub archiwizowanie danych, ponieważ wiele rekordów może odnosić się do jednego zrzutu ekranu.

Jeśli chodzi o Teramind i Veriato, ich podejście do przechowywania nagrań na ekranie jest nieco inne. Veriato kompresuje zapisy ekranu i przechowuje je w domyślnym formacie. Teramind zapisuje strumienie wideo, kompresuje je i zmienia rozdzielczość ekranu.

Multi-tenant to przydatna funkcja dla dostawców usług zarządzanych, którzy dbają o cyberbezpieczeństwo swoich klientów. Jest również przydatna w organizacjach, których biura znajdują się w różnych lokalizacjach. Wdrożenie Ekran System w trybie Multi-tenant daje możliwość działania kilku niezależnych środowsik w ramach jednej instalacji. Ponadto Ekran System Master Panel umożliwia specjalistom ds. bezpieczeństwa przeglądanie monitorowanych danych zebranych z geograficznie rozproszonych środowisk IT w jednym interfejsie użytkownika bez konieczności logowania się do każdej konsoli internetowej osobno.

Proofpoint ITM wykorzystuje analizę zachowań użytkowników do zbierania statystyk wyświetlanych w głóównym pulpicie nawigacyjnym. Dostarcza specjalistom ds. bezpieczeństwa informacji o ocenach ryzyka i trendach zachowań użytkowników na przestrzeni czasu, ale nie powiadamia o podejrzanych trendach.

Porównując Proofpoimt ITM i Veriato, ten ostatni oferuje znacznie szerszy zestaw funkcji. Zapewnia analizę zachowań użytkowników i funkcję oceny ryzyka, aby analizować regularne działania użytkowników, ustalać podstawę bezpiecznego zachowania i powiadamiać wyznaczony personel o wątpliwej aktywności. Pamiętaj jednak, że Veriato oferuje tę funkcję jako samodzielne oprogramowanie, które wymaga dodatkowej licencji.

Veriato wykorzystuje również sztuczną inteligencję do analizowania korespondencji pracowników i codziennych czynności w celu wykrywania zagrożeń.

Dodatkowe funkcje nagrywania

Rejestrowanie klawiszy (Keylogger)

Przchwytywanie schowka

Przechwytywanie tytułu aktywnego okna

Przechwytywanie nazwy aktywnej aplikacji

Nazwa hosta

Nazwa użytkownika

Data/czas

Odwiedzone adresy URL

IP powiązane z hostem

IP zdalnego komputera

Logowanie wszystkich urządzeń USB

Monitorowanie plików

Logowanie pamięci masowych USB

Opcja lupy (powiększenie fragmentów nagrań)

Rejestrowanie klawiszy (Keylogger)

Przchwytywanie schowka

Przechwytywanie tytułu aktywnego okna

Przechwytywanie nazwy aktywnej aplikacji

Nazwa hosta

Nazwa użytkownika

Data/czas

Odwiedzone adresy URL

IP powiązane z hostem

IP zdalnego komputera

Logowanie wszystkich urządzeń USB

Monitorowanie plików

Logowanie pamięci masowych USB

Opcja lupy (powiększenie fragmentów nagrań)

Rejestrowanie klawiszy (Keylogger)

Przchwytywanie schowka

Przechwytywanie tytułu aktywnego okna

Przechwytywanie nazwy aktywnej aplikacji

Nazwa hosta

Nazwa użytkownika

Data/czas

Odwiedzone adresy URL

IP powiązane z hostem

IP zdalnego komputera

Logowanie wszystkich urządzeń USB

Monitorowanie plików

Logowanie pamięci masowych USB

Opcja lupy (powiększenie fragmentów nagrań)

Rejestrowanie klawiszy (Keylogger)

Przchwytywanie schowka

Przechwytywanie tytułu aktywnego okna

Przechwytywanie nazwy aktywnej aplikacji

Nazwa hosta

Nazwa użytkownika

Data/czas

Odwiedzone adresy URL

IP powiązane z hostem

IP zdalnego komputera

Logowanie wszystkich urządzeń USB

Monitorowanie plików

Logowanie pamięci masowych USB

Opcja lupy (powiększenie fragmentów nagrań)

Aby dokładnie monitorować aktywność użytkowników, potrzebujesz czegoś więcej niż nagranie wideo z sesji. Dodatkowe dane pomagają zrozumieć kontekst i skuteczniej wyszukiwać. Jeśli doszło już do ataku wewnętrznego, dane te pozwalają zbadać zakres naruszenia, użyte narzędzia i zaangażowane podmioty.

Zaawansowane rozwiązania do monitorowania użytkowników, takie jak Ekran System, rejestrują klawisze, zawartość schowka i szczegóły aktywnych procesów i aplikacji, aktywności w sieci i podłączane urządzenia. Rejestrują również szczegółowe informacje o sieci. Chociaż różnią się szczegółami przechwytywania aktywności użytkownika — zwłaszcza w kontekście połączenia sieciowego — zarówno Proofpoint ITM, Veriato, Ekran System i Teramind zapewaniają wsparcie dla monitorowania plików.

Wyszukiwanie, raportowanie i eksportowanie

Przeszukiwanie po metadanych

Ręczne i zautomatyzowane raporty

Interaktywny system Dashboardów

Integracja z Microsoft Power BI

Zapisywanie nagrań do zaszyfrowanego formatu (forensic)

Zapisywanie zrzutów ekranu do zewnętrznego formatu

Umieść nazwę swojej firmy na raportach i powiadomieniach

Przeszukiwanie po metadanych

Ręczne i zautomatyzowane raporty

Interaktywny system Dashboardów

Integracja z Microsoft Power BI

Zapisywanie nagrań do zaszyfrowanego formatu (forensic)

Zapisywanie zrzutów ekranu do zewnętrznego formatu

Umieść nazwę swojej firmy na raportach i powiadomieniach

Przeszukiwanie po metadanych

Ręczne i zautomatyzowane raporty

Interaktywny system Dashboardów

Integracja z Microsoft Power BI

Zapisywanie nagrań do zaszyfrowanego formatu (forensic)

Zapisywanie zrzutów ekranu do zewnętrznego formatu

Umieść nazwę swojej firmy na raportach i powiadomieniach

Przeszukiwanie po metadanych

Ręczne i zautomatyzowane raporty

Interaktywny system Dashboardów

Integracja z Microsoft Power BI

Zapisywanie nagrań do zaszyfrowanego formatu (forensic)

Zapisywanie zrzutów ekranu do zewnętrznego formatu

Umieść nazwę swojej firmy na raportach i powiadomieniach

Rejestrowanie dużej ilości metadanych to tylko część procesu zapobiegania zagrożeniom wewnętrznym. Aby skutecznie zapobiegać zagrożeniom, musisz mieć możliwość przeszukiwania zebranych danych. Trudno znaleźć pojedyncze wydarzenie, zwłaszcza jeśli nie wiesz, kiedy się ono odbyło, a Twoja firma zatrudnia tysiące osób. Dlatego wszystkie najlepsze rozwiązania do monitorowania umożliwiają wyszukiwanie według dowolnego zarejestrowanego parametru.

Zgromadzone dane mogą być również wykorzystywane do generowania raportów. Zwykle oprogramowanie do monitorowania aktywności może tworzyć różne raporty zaplanowane i na żądanie. Ekran System pozwala dostosować wiadomości e-mail i raporty z użyciem nazwy i logo Twojej firmy. Integracja Microsoft Power BI z Ekran System i Teramind pozwala na szczegółowe dostosowanie możliwości raportowania tych produktów do potrzeb Twojej organizacji.

Na koniec informacje z monitorowania mogą być wykorzystywane do dochodzeń i działań kryminalistycznych. Ekran System, Proofpoint ITM, Veriato i Teramind eksportują zarejestrowane dane w zaszyfrowanym, odpornym na manipulacje formacie, który może być używany do celów kryminalistycznych.

Zarządzanie dostępem

Dwustopniowe uwierzytelnianie w celu identyfikacji użytkowników kont współdzielonych

Dostęp na żądanie

Jednorazowe hasła (OTP)

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe (2FA / MFA)

Restrykcje dostępu oparte o harmonogram

Zarządzanie kontami i sesjami uprzywilejowanymi (PASM)

Współdzielenie haseł (Password Manager)

Dwustopniowe uwierzytelnianie w celu identyfikacji użytkowników kont współdzielonych

Dostęp na żądanie

Jednorazowe hasła (OTP)

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe (2FA / MFA)

Restrykcje dostępu oparte o harmonogram

Zarządzanie kontami i sesjami uprzywilejowanymi (PASM)

Współdzielenie haseł (Password Manager)

Dwustopniowe uwierzytelnianie w celu identyfikacji użytkowników kont współdzielonych

Dostęp na żądanie

Jednorazowe hasła (OTP)

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe (2FA / MFA)

Restrykcje dostępu oparte o harmonogram

Zarządzanie kontami i sesjami uprzywilejowanymi (PASM)

Współdzielenie haseł (Password Manager)

Dwustopniowe uwierzytelnianie w celu identyfikacji użytkowników kont współdzielonych

Dostęp na żądanie

Jednorazowe hasła (OTP)

Uwierzytelnienie wieloskładnikowe (2FA / MFA)

Restrykcje dostępu oparte o harmonogram

Zarządzanie kontami i sesjami uprzywilejowanymi (PASM)

Współdzielenie haseł (Password Manager)

Funkcja zarządzania dostępem kontroluje, którzy użytkownicy mają uprawnienia do pracy z określonymi danymi. Jest to szczególnie przydatne podczas pracy z uprzywilejowanymi użytkownikami i dostawcami zewnętrznymi.

Narzędzia, takie jak uwierzytelnianie dwustopniowe i wieloskładnikowe, umożliwiają pozytywną identyfikację osoby próbującej zalogować się do Twojego systemu. Narzędzia te są powszechnie używane do uwierzytelniania użytkowników kont współdzielonych, takich jak „administrator” i „root”

Aby chronić najbardziej wrażliwe dane, niektóre rozwiązania oferują jednorazowe hasła, a także żądania dostępu i możliwości zatwierdzania przepływu pracy.

Ekran System ma najbardziej niezawodną funkcję zarządzania dostępem wśród najlepszych rozwiązań zabezpieczających przed zagrożeniami wewnętrznymi.

Bezpieczeństwo i zarządzanie

Mechanizm Watchdog

Sterownik chroniący przed odinstalowaniem agenta

Scentralizowana aktualizacja agentów

Wewnętrzny audyt logów

Integracja z systemami SIEM

Integracja z systemami Help-Desk

Mechanizm Watchdog

Sterownik chroniący przed odinstalowaniem agenta

Scentralizowana aktualizacja agentów

Wewnętrzny audyt logów

Integracja z systemami SIEM

Integracja z systemami Help-Desk

Mechanizm Watchdog

Sterownik chroniący przed odinstalowaniem agenta

Scentralizowana aktualizacja agentów

Wewnętrzny audyt logów

Integracja z systemami SIEM

Integracja z systemami Help-Desk

Mechanizm Watchdog

Sterownik chroniący przed odinstalowaniem agenta

Scentralizowana aktualizacja agentów

Wewnętrzny audyt logów

Integracja z systemami SIEM

Integracja z systemami Help-Desk

Nagrywanie i przechowywanie danych wymaga dużej ilości miejsca na dysku. Jeśli Twoja firma zatrudnia tysiące pracowników, co tydzień możesz otrzymać terabajty danych z monitoringu. Wewnętrzny atak może pozostać niezauważony przez wiele miesięcy, więc jest powszechny wymóg przechowywania danych przez znaczną ilość czasu. Może to stanowić problem w przypadku niektórych rozwiązań, takich jak Veriato, które zużywają dużo zasobów do przechowywania danych, wpływając w ten sposób na wydajność serwera.

Ekran System wykorzystuje wysoce zoptymalizowane formaty do przechowywania nagrań sesji i metadanych. Optymalizuje również wykorzystanie przepustowości łącza.

Integracja z systemami SIEM i systemami Help-Desk umożliwia wymianę danych w ramach infrastruktury bezpieczeństwa. Łącząc informacje z tych systemów, możesz prześledzić nie tylko szczegóły działań użytkowników, ale także ich przyczyny. Wszystkie wymienione przez nas rozwiązania do monitorowania integrują się z pewnym zestawem popularnych systemów SIEM, a kilka z nich integruje się również z systemami Help-Desk.

Uzyskaj Natychmiastowy Dostęp Do Demo Ekran System®!

Klienci z ponad 70+ krajów na całym świecie korzystają już z Ekran System®

Ekran System® vs konkurencja

Proofpoint ITM, Veriato i Teramind to najlepsze rozwiązania do monitorowania aktywności użytkowników na rynku. Rozważmy ich funkcjonalność w porównaniu z Ekran System.


Proofpoint ITM vs. konkurencja i alternatywy

Proofpoint ITM ma solidną funkcję nagrywania i oprócz wideo rejestruje wiele metadanych. Jest wyposażony w uwierzytelnianie dwuwarstwowe (poświadczenia i kody e-mail) oraz uwierzytelnianie dwustopniowe dla współdzielonych loginów.

Proofpoint ITM ma ograniczoną funkcjonalność zarządzania dostępem, zapewniając tylko dwustopniowe uwierzytelnianie. Licencjonowanie produktu to połączenie stałej opłaty za infrastrukturę oraz zestawu licencji na monitorowanie punktów końcowych. Możesz jednak mieć pewne problemy z dystrybucją tych licencji między maszynami wirtualnymi.

Proofpoint ITM nie zapewnia automatycznych ani ręcznych narzędzi reagowania na incydenty poza komunikatem ostrzegawczym, zmuszającym użytkowników do potwierdzenia swoich działań.

Integracja z systemami SIEM i systemami Help-Desk umożliwia wymianę danych w ramach infrastruktury bezpieczeństwa. Łącząc informacje z tych systemów, możesz prześledzić nie tylko szczegóły działań użytkowników, ale także ich przyczyny. Proofpoint ITM and Proofpoint konkurentów – Ekran System i Veriato, integruje się z niektórymi systemami SIEM, natomiast z systemami Help – Desk jest tylko Ekran System.

Podsumowanie:

Dowiedz się z poniższej recenzji wideo, dlaczego największe firmy przechodzą z ObserveIT na Ekran System:

Veriato Cerebral vs konkurencja i alternatywy

Veriato Cerebral (dawniej Veriato 360) to rozwiązanie do monitorowania punktów końcowych opartych na systemach Windows i macOS. Dzięki elastycznemu systemowi licencjonowania jest obecnie tańszy niż Proofpoint ITM.

Veriato zapewnia podstawowe funkcje nagrywania z ograniczoną możliwością blokowania podejrzanej aktywności. To, co wyróżnia Veriato na tle konkurencji, to moduł UEBA i obliczeniowa analiza lingwistyczna. Veriato identyfikuje niezadowolonych pracowników (którzy są uważani za potencjalnych napastników), analizując nastroje w ich korespondencji i działaniach. To rozwiązanie wykorzystuje również sztuczną inteligencję do wykrywania wskaźników skradzionych danych uwierzytelniających.

Stawiając monitorowanie pracowników jako główną funkcję rozwiązania, Veriato dostarcza szereg dodatkowych raportów dotyczących konkretnych działań, takich jak monitorowanie poczty e-mail i monitorowanie czatu.

Podsumowanie:

W porównaniu do Veriato, Ekran System obsługuje więcej platform (macOS, Linux/Unix, X Window, Citrix, VMware Horizon, Microsoft Hyper-V i Windows) i jest wyposażony w więcej solidnych funkcji kontroli dostępu. Ekran System zapewnia granularny dostęp do krytycznych punktów końcowych przy użyciu narzędzi takich jak uwierzytelnianie wieloskładnikowe, hasła jednorazowe i żądania dostępu. Ponadto Ekran System wykorzystuje mechanizm UEBA do wykrywania podejrzanych zachowań użytkowników i zapobiegania zagrożeniom wewnętrznym.

Teramind vs. konkurencja i alternatywy

Teramind oferuje dwa typy wdrażania: SaaS i On-Premise. Najbardziej powszechny jest jednak model SaaS. Jako rozwiązanie lokalne on-premise Teramind jest wdrażany jako maszyna wirtualna z systemem Linux. Zapewnia narzędzia do zarządzania natywną bazą danych, skalowania wdrożenia, konfiguracji uprawnień itp.

Poza narzędziami do nagrywania, ostrzegania i reagowania na incydenty, Teramind nie posiada funkcji zarządzania tożsamością i dostępem poza dodatkowym uwierzytelnianiem dla kont współdzielonych, które jest dostępne tylko dla wersji systemu opartego na chmurze (SaaS). Bez trybu multi-tenant i z powodu specyficznych możliwości skalowania, wdrożenie Teramind może być skomplikowane dla dostawców usług zarządzanych i firm posiadających rozbudowanę infrastrukturę.

Podsumowanie:

Ekran System to jedna z godnych alternatyw dla Teramind. Jest bardziej uniwersalny niż inni konkurenci Teramind, ponieważ Ekran System jest uniwersalnym i stabilnym rozwiązaniem on-premise, które pozwala nagrywać nie tylko systemy Windows, ale także Linux i wirtualne punkty końcowe.

Oprócz funkcji monitorowania i nagrywania, Ekran System zapewnia zestaw narzędzi do reagowania na incydenty. Obejmuje również rozbudowaną funkcjonalność zarządzania tożsamością i dostępem oraz jest wyposażony w niezbędne funkcje do skalowania wdrożenia.

Dowiedz się z poniższej recenzji wideo, dlaczego dostawcy usług zarządzanych (MSP) przechodzą z Teramind na Ekran System:

Często zadawane pytania

Decyzja, jakie oprogramowanie do zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi (ITM) wdrożyć, zależy w dużej mierze od potrzeb Twojej organizacji. Istnieją jednak ugruntowane uniwersalne kryteria, które należy wziąć pod uwagę przy wyborze rozwiązania ITM. Aby Twoje oprogramowanie ITM było aktualne w 2023 roku upewnij się, że posiada ono następujące kluczowe możliwości:

Jako platforma do kompleksowego zarządzania ryzykiem wewnętrznym, Ekran System oferuje wszystkie powyższe i jeszcze więcej. Łatwy w utrzymaniu i skalowaniu, Ekran System to dobry wybór dla organizacji każdej wielkości.

Rozwiązania programowe ITM mogą pomóc w ochronie wrażliwych zasobów organizacji przed zagrożeniami wewnętrznymi, które mogą być równie szkodliwe jak zagrożenia zewnętrzne. W rzeczywistości wiele zewnętrznych cyberataków jest możliwych dzięki złym praktykom w zakresie cyberbezpieczeństwa stosowanym przez Twoich pracowników, co jest również uważane za ryzyko wewnętrzne.

Obsługując zarówno złośliwe, jak i niezamierzone zagrożenia wewnętrzne, rozwiązania ITM umożliwiają wykonanie następujących czynności:

 • Zapewnij widoczność swojej infrastruktury IT
 • Chroń wrażliwe dane
 • Zmniejsz ryzyko finansowe
 • Spełniaj wymagania bezpieczeństwa IT
 • Unikaj kar finansowych i procesów sądowych
 • Zapewnij ciągłość działania
 • Utrzymaj zaufanie klientów

Chociaż terminy te są często używane zamiennie, nie są takie same:

 • Zagrożenie wewnętrzne to osoba, która złośliwie wykorzystuje zasoby Twojej organizacji. Zagrożenia wewnętrzne stanowią niewielką część ryzyka wewnętrznego, co jest znacznie szerszą koncepcją.
 • Ryzyko wewnętrzne odnosi się do każdego, kto ma do czynienia z wrażliwymi danymi i procesami w Twojej organizacji. Zagrożenia wewnętrzne obejmują zarówno zamierzone, jak i niezamierzone działania użytkowników, które mogą zagrozić bezpieczeństwu Twojej organizacji.

Wdrażając rozwiązania do zarządzania ryzykiem wewnętrznym, takie jak Ekran System, możesz zaradzić zarówno ryzykom wewnętrznym, jak i zagrożeniom wewnętrznym w Twojej organizacji.

Chociaż złośliwi insiderzy są uważani za niebezpiecznych, to na niedbałych insiderów należy zwracać największą uwagę.

Według globalnego raportu dotyczącego kosztów zagrożeń wewnętrznych za rok 2022 przygotowanego przez Ponemon Institute, zaniedbania pracowników lub wykonawców są główną przyczyną 56% incydentów związanych z zagrożeniami wewnętrznymi, obok złośliwych osób (26%) i kradzieży danych uwierzytelniających (18%). Przykładami zaniedbań pracowników jest wysyłanie wrażliwych danych do niewłaściwego odbiorcy, błędna konfiguracja środowiska organizacji i złe nawyki w zakresie cyberbezpieczeństwa.

Wykrywanie zaniedbań pracowników to złożone zagadnienie, które rodzi konieczność wdrożenia zabezpieczeń zorientowanych na ludzi i monitorowania aktywności użytkowników w organizacji. Dlatego oprogramowanie ITM takie jak Ekran System może być nieocenione.

Zarządzanie ryzykiem wewnętrznym wymaga holistycznego podejścia, które obejmuje wdrożenie zestawu praktyk w zakresie cyberbezpieczeństwa:

 • Stworzenie programu zarządzania zagrożeniami wewnętrznymi
 • Ustanowienie solidnych polityk bezpieczeństwa cybernetycznego
 • Wdrażanie kompleksowych kontroli zarządzania dostępem
 • Monitorowanie aktywności użytkowników w Twojej infrastrukturze
 • Zarządzanie ryzykiem pochodzącym od podwykonawców
 • Spełnianie wymogów bezpieczeństwa IT
 • Ustanowienie skutecznych środków reagowania na incydenty

Jako wszechstronna platforma do zarządzania ryzykiem wewnętrznym, Ekran System może pomóc Ci wdrożyć te praktyki w celu powstrzymywania, wykrywania i zakłócania zagrożeń wewnętrznych w Twojej organizacji.

Wskaźniki złośliwego zagrożenia wewnętrznego mogą się różnić w zależności od typu organizacji, ale istnieją typowe oznaki i zachowania, które budzą podejrzenia. Możemy wyróżnić siedem głównych wskaźników zagrożenia wewnętrznego:

 1. Pobieranie danych — pobieranie dużych ilości informacji; przesyłanie danych do urządzeń zewnętrznych
 2. Nieautoryzowana aktywność użytkownika – zmiana ustawień systemu i zabezpieczeń; próbuje dotrzeć do wrażliwych zasobów, do których pracownik nie ma dostępu
 3. Niezadowolenie — wyrażanie niezadowolenia z pracy i firmy; mieć konflikty z kolegami
 4. Dziwna aktywność na koncie — częste braki logowania; korzystanie z danych uwierzytelniających innego pracownika; próbując odgadnąć hasła
 5. Spadek wydajności — niedotrzymywanie terminów; popełnianie wielu błędów; spóźnienie się do pracy
 6. Niezwykły entuzjazm — wolontariat do dodatkowej pracy; praca w nietypowych godzinach; próbując pracować poza zakresem normalnych obowiązków
 7. Gwałtowne zmiany sytuacji finansowej — dokonywanie kosztownych zakupów bez posiadania oczywistych dodatkowych źródeł dochodu

Zwrócenie uwagi na te wskaźniki pomoże Twojej organizacji wykryć złośliwych insiderów i złagodzić potencjalne szkody.

Porozmawiajmy o potrzebach w zakresie ochrony danych przedsiębiorstwa

Bezpieczeństwo danych korporacyjnych nigdy nie było bardziej zagrożone niż obecnie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Ekran System może zapewnić ochronę Twoich danych przed zagrożeniami wewnętrznymi.