Porównanie programów klasy enterprise do monitorowania

 

Ta strona zawiera szczegółowe porównanie narzędzi do monitorowania użytkowników, które wykorzystują nagrywanie sesji wideo jako głównej formy zabezpieczenia danych. Poza ogólnymi informacjami, możesz znaleźć porównanie funkcji konkurencyjnych rozwiązań w tabeli poniżej.

 

Ekran System vs konkurencja

 

Głównymi rywalizującymi graczami w segmencie rynku nagrywania sesji użytkowników są ObserveIT, Balabit i Netwrix.

 

Ekran System vs Observeit. Ekran System jest uznawany za bezpośredniego konkurenta Observeit, w szczególności na rynku SMB. Pokrywając główną funkcjonalność produktu Observeit i dodając kilka unikalnych funkcji, Ekran System oferuje znacznie bardziej elastyczny system licencjonowania oparty jedynie o licencje klienckie, dzięki czemu struktura kosztowa jest zdecydowanie korzystniejsza, niż cena Observeit.

 

Ekran System vs Netwrix. Ekran System jest jednym z konkurentów Netwrix kiedy dochodzi do monitorowania zadań wykonywanych przez użytkownika. Rozwiązanie dostarcza więcej szczegółów na nagranym wideo, a także dodatkowe wartościowe funkcje alarmowania w czasie rzeczywistym o zaistniałym incydencie i oglądanie sesji na żywo. W szczególności, Ekran System zapewnia dokładne informacje o aktywności w Internecie i pozwala analizować odwiedzane adresy URL powiązane z sesją. Cena Netwrix dla całkowitego monitorowania aktywności użytkownika jest mniej korzystna, niż koszt wdrożenia Ekran System.

 

Ekran System vs Balabit. Wszystkie trzy powyżej wspomnianie rozwiązania są oparte o programowe alternatywy Balabit, który oparty jest o rozwiązanie hardwarowe i zapewnia funkcjonalność nagrywania aktywności użytkownika. Działając jako sieciowe proxy, Balabit może dostarczyć mniej szczegółów dotyczących aktywności użytkownika, w porównaniu do programów opartych o agenta, a także z natury nie wspiera monitorowania sesji lokalnych i nagrywania offline.

 

Ekran System vs FUDO. Produkt FUDO, firmy Wheel Systems, jest polskim odpowiednikiem rozwiązania Balabit. Ze względu na identyczną architekturę wykorzystującą sieciowe proxy, oba produkty mają podobną funkcjonalność i mogą być ze sobą porównywane. Podobnie jak w przypadku systemu Balabit, FUDO nie wspiera nagrywania sesji lokalnych i sesji offline, a koszt zakupu i wdrożenia urządzenia jest znaczący.

 

Ekran System vs SpectorSoft. Ekran System może być uznawany jako alternatywa dla takiego oprogramowania do monitorowania pracowników, jak Spector 360 (obecnie Veriato 360) i Teramind. Zamiast kilku niezależnych raportów aktywności, Ekran System dostarcza zintegrowane logi wideo wszystkich sesji pracowników, łatwe do zrozumienia i przeszukania na podstawie wielu parametrów. Ekran System jest uniwersalnym narzędziem, które pozwala nagrywać nie tylko sesje Windows, ale także sesje Linux, zapewniając podstawowe narzędzie umożliwiające odpowiedź na incydenty, które jest istotnym dodatkiem według wielu expertów analizujących oprogramowania do monitorowania pracowników.

 

Ekran System vs Axence nVision vs Statlook. Oprogramowanie nVision i Statlook , nie są bezpośrednią konkurencją w tym segmencie rynku. Dedykowane są one przede wszystkim do zarządzania i wizualizacji infrastruktury oraz do inwentaryzacji sprzętu i oprogramowania. Moduły służące do monitorowania użytkowników pozwalają kontrolować jedynie pracę zwykłych użytkowników na stacjach roboczych. Zbierane są wyłącznie informacje o wykorzystywanych aplikacjach i odwiedzanych stronach internetowych, czasie w nich spędzonych, a także istnieje możliwość blokowania wybranych stron. W przypadku rozwiązania Axence możliwe jest wykonywanie zrzutów ekranu z określonym interwałem, jednakże zrzuty te nie są powiązane z metadanymi, tak więc nie ma możliwości przeszukiwania sesji po tekście.

 

Ekran System jest efektywnym zamiennikiem dla Citrix SmartAuditor. Nie tylko zapewnia nagrywanie sesji wideo, ale pozwala również na łatwe przeszukiwanie nagrań, a także wspiera serwery Windows i Linux oraz stacje robocze.

 

Zobacz także:

 

Observeit vs Balabit vs Ekran System

Spector 360 vs Observeit vs Ekran System

Centrify vs Observeit vs Ekran System

CyberArk vs Observeit vs Ekran System

Balabit vs Wallix vs Ekran System

Netwrix vs Observeit vs Ekran System

CyberArk vs Lieberman vs Ekran System

Szczegółowe porównanie rozwiązań do monitorowania użytkowników

 

Funkcja Ekran System ObserveIT Balabit Netwrix Auditor Veriato 360 (ex. Spector 360)
Model licencjowania i korzyści
Elastycznie licencjowanie oparte o endpointa + - - - +
Łatwe wielokrotne przypisywanie licencji do endpointów + - - - -
Wsparcie dla darmowej wbudowanej bazy danych + - + - -
Wsparcie dla komercyjnej bazy danych + + - + +
Średni koszt wdrożenia * *** **** ** **
Wspierane platformy
Windows XP/Server 2003 + - + - -
Windows Vista i wyższe do Windows 10 / Server 2012 R2 + + + + +
Linux / Unix (sesje Telnet i Konsolowe) + + + - -
Pokrycie infrastruktury
Nagrywanie każdej sesji na serwerze terminalowym (RDP, LogMeIn, radmin) + + + + +
Nagrywanie wszystkich sesji lokalnych + + - + +
Niezależność od protokołu sieciowego i aplikacji + + + + +
Wdrożenie
Łatwość wdrożenia + - - - -
Zdalna instalacja/odinstalowywanie Klientów + - - + +
Zarządzanie systemem
Wewnętrzne uwierzytelnienie użytkownika i integracja z uwierzytelnieniem Windows + + + + +
Konfigurowalne uprawnienia użytkowników + + + + +
Określenie dostępnej przestrzeni dyskowej dla nagrań + + + + -
Zarządzanie przez konsolę Web + + + - -
Oglądanie nagrań wideo przez konsolę Webową + + + - -
Podstawowa funkcjonalność nagrywania i reagowania na incydenty
Odtwarzanie wideo każdej sesji + + + + +
Odtwarzanie w czasie rzeczywistym sesji na żywo + + + - +
Nagrywanie wielu monitorów + + - - +
Alerty w czasie rzeczywistym + + + +
Blokowanie urządzeń USB + - - - -
Blokowanie użytkownika + + - -
Nagrywanie oparte o polityki (selektywne)
Według nazwy użytkownika + + + + +
Według komputera + + + + +
Według nazwy aktywnego okna + + - + -
Według nazwy aplikacji + + - + +
Według adresu URL  + + - - +
Według zdarzenia + + + - -
Według ustawionej częstotliwości + + - + +
Nagrania zawierają:
Logowanie naciśniętych klawiszy + + + - +
Schowek + + - - +
Indeksowanie według Nazwy aktywnego okna + + + + +
Indeksowanie według Nazwy aktywnej aplikacji + + - + +
Nazwa hosta + + + + +
Nazwa użytkownika + + + + +
Data/czas + + + + +
Odwiedzone adresy URL + + + - +
Adres IP powiązany z sesją + + + - -
Zdalny adres IP + + + - -
Logowanie podłączonych urządzeń USB + - - - -
Logowanie podłączonych pamięci masowych USB + + - - +
Opcja lupy (zoom przeglądanych screenshotów) + + + - -
Wyszukiwanie, Raporty i Export
Wyszukiwanie według metadanych + + + + +
Podstawowe raporty aktywności + + + + +
Raporty na żądanie (ręczne) + + + + +
Harmonogram generowania raportów i wysyłania mailem + + + + +
Interaktywny System Dashboardów + + + + +
Nagrywanie sesji w formacie zaszyfrowanym (forensic) + + + - -
Export zrzutów ekranu do zewnętrznych formatów + - - +
Informowanie użytkownika 
Informowanie użytkowników + + - - +
Potwierdzenie działań użytkownika + + - - -
Zarządzanie Dostępem
Druga warstwa uwierzytelnienia / indywidualizacja współdzielonych loginów Windows + + + - -
Druga warstwa uwierzytelnienia / indywidualizacja współdzielonych loginów Linux + + + - -
Jednorazowe hasła + - - - -
Wieloskładnikowe uwierzytelnienie (2FA) + - + - -
Ręczne zatwierdzenie logowania + - + - -
Działanie i bezpieczeństwo
Efektywne przechowywanie danych (minimalne wykorzystanie miejsca na dysku) + + + + -
Szyfrowany kanał sieciowy + + + + +
Podpisywanie danych monitorowania certyfikatem + + + - -
Minimalne obciążenie CPU + (<5%) + NA + +
Mechanizm Watchdog + + NA + +
Self-Protection (ochrona przed usunięciem/wyłączeniem) + - NA - -
Auto-aktualizacja Agenta + - NA + -
Audyt użytkowników systemu + + + + +
Integracja z systemami SIEM + + + + +
Integracja z systemami help-desk + + + + -