Uzyskanie zgodności z regulacjami

 

Ekran System to program do monitorowania pracy komputera, który zapewnia uzyskanie zgodności z regulacjami. Wymagania dotyczące zgodności z IT są złożonymi zagadnieniami, które stwarzają ogromne wyzwania firmom każdej wielkości. Zasady zgodności z technologią często wymagają monitorowania setek, a nawet tysięcy zainstalowanych aplikacji. Istotne jest, aby rozwiązania spełniające wymogi zgodności były skuteczne, opłacalne i nieinwazyjne.

 

Wymogi w zakresie bezpieczeństwa systemów IT – ochrona danych wrażliwych

 

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych wymogów w zakresie bezpieczeństwa informatycznego mówi, że każda czynność, która może mieć wpływ na dane szczególnie chronione, musi być śledzona. Możliwym rozwiązaniem jest rejestrowanie wszystkich zapytań głównego użytkownika aplikacji do bazy danych. Jeśli jednak wykorzystywane są zewnętrzne narzędzia, które uzyskują dostęp do danych niezależnie, podejście to staje się bezużyteczne.

 

Zgodność z regulacjami IT, takimi jak PCI, HIPAA, SOX, NERC, Rekomendacja D i innymi, przy zastosowaniu jednego narzędzia do monitoringu komputera

 

Program do monitoringu komputera Ekran System dostarcza logi wideo każdej sesji z wszystkich punktów końcowych w firmowej sieci, umożliwiając tym samym nagrywanie wszelkich działań na ekranie, niezależnie od typu użytego programu lub usługi. Ekran System rejestruje wszystkie:

 

 • prace związane z aplikacjami,
 • odwiedzane adresy URL,
 • naciśnięcia klawiszy.

 

Nasz program do śledzenia komputera i aktywności użytkowników identyfikuje nawet podłączone urządzenia USB.

 

Kompleksowa kontrola komputera pracownika - monitoring serwerów i stacji roboczych

 

Ekran System spełnia wymagania zgodności poprzez:

 

 • Identyfikowanie, monitorowanie i uwierzytelnianie dostępu administratorów i firm zewnętrznych,
 • Dostarczanie narzędzi do zarządzania tożsamością i dostępem za pośrednictwem systemu uwierzytelniania, który obejmuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jednorazowe hasła i przypisywanie unikalnego identyfikatora każdej osobie uzyskującej dostęp do komputera,
 • Kontrolowanie i monitorowanie dostępu wszystkich użytkowników, w tym uprzywilejowanych,
 • Monitorowanie i śledzenie dostępu do wszystkich wrażliwych danych,
 • Zapewnienie polityki dostępu i narzędzi do raportowania w celu uzyskania dowodów śledczych,
 • Włączanie uwierzytelniania na serwerach i monitorowanie sesji zdalnego dostępu>,
 • Logowanie sesji typu backdoor,
 • Rejestrowanie wszystkich aktywności użytkownika i aktywności na serwerach oraz monitorowanie portów USB,
 • Zapewnienie narzędzi odpowiadania na incydenty poprzez ponowne odtworzenie sesji, dzienniki zdarzeń, blokowanie użytkowników i urządzeń USB,
 • Zapewnienie możliwości przeglądania monitorowanych danych w trybie offline poprzez eksport do chronionego pliku (bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania do odtwarzania).

 

Efektywne rozwiązanie zgodności z regulacjami bezpieczeństwa IT

 

Dzięki programowi monitorującemu komputer Ekran System firma może spełnić wymagania zgodności różnych standardów IT, takich jak:

 

 • Rekomendacja D,
 • RODO (GDPR),
 • HIPAA,
 • NERC,
 • FFIEC,
 • FISMA,
 • FERPA,
 • PCI,
 • SOX.

 

Ekran System umożliwia uzyskanie zgodności ze wszystkimi regulacjami jednocześnie, eliminując tym samym potrzebę stosowania kilku dedykowanych rozwiązań. Nasze narzędzie do monitorowania komputera zapewnia pełne informacje o wszystkich działaniach użytkowników na serwerach i komputerach stacjonarnych, niezależnie od tego, czy pracowali w aplikacjach, czy strona internetowa została otwarta w przeglądarce internetowej, czy w dowolnym widocznym obszarze ekranu. Ekran System zapewnia niezależnym audytorom niepodważalne dowody i pozwala szybko tworzyć raporty z kontroli, które można przeprowadzać za pomocą prostych wyszukiwań słów kluczowych.

 

Cyberbezpieczeństwo w firmie – największe zalety Ekran System

 

Monitorowanie każdej aplikacji od początku do końca. Ekran System pozwala oszczędzić czas specjalistów ds. zgodności, którzy spędzają dziesiątki godzin zbierając informacje o każdej aplikacji stosowanej w firmowej sieci, mając nadzieję, że posiada moduł odpowiedzialny za rejestrowanie audytu zgodności. Niezależnie od typu aplikacji, każda wykonana czynność jest rejestrowana w zintegrowanym formacie wideo. Ekran System eliminuje konieczność monitorowania każdej aplikacji osobno.

 

Zapewnienie wiarygodności. Ekran System zapewnia niezawodną infrastrukturę bezpieczeństwa w wewnętrznych systemach informatycznych i pełne odtwarzanie sesji użytkowników, co potwierdza wiarygodność źródła aktywności użytkownika. Dane mogą być przechowywane w bezpiecznych bazach MS SQL w celu zapewnienia zgodności z protokołami bezpieczeństwa bazy danych.

 

Ujawnienie prawdziwej tożsamości “administratora”. Zgodność z regulacjami w IT, gdzie tożsamość użytkownika może być współdzielona lub związana z zautomatyzowanym procesem systemu, podkreśla konieczność przypisania użytkownikowi określonych czynności. Nie można zapewnić zewnętrznemu audytorowi przekonujących dowodów, jeśli dane były dostępne za pośrednictwem współdzielonego konta "administratora". Aby spełnić wymogi dotyczące zgodności z przepisami IT, należy określić tożsamość osoby uzyskującej dostęp do danych. Ekran System zapewnia zaawansowane narzędzie do uwierzytelniania, umożliwiające ujawnienie dokładnej tożsamości użytkownika.

 

Ekran System - uzyskanie zgodności z regulacjami dostępne dla każdej firmy

 

Nasz program do monitoringu IT i kontroli komputera pracownika charakteryzuje się bardzo elastycznym modelem licencjonowania. Ekran System jest jednym z najlepszych rozwiązań zapewniających zgodność z wymaganiami IT, umożliwiając opłacalne wdrożenie dla dowolnej liczby punktów końcowych.