Uzyskanie Zgodności z Regulacjami

 

Wymagania dotyczące zgodności z IT są złożonymi zagadnieniami, które stwarzają ogromne wyzwania firmom każdej wielkości. Zasady zgodności z technologią często wymagają monitorowania setek, a nawet tysięcy zainstalowanych aplikacji. Istotne jest, aby rozwiązania spełniające wymogi zgodności były skuteczne, opłacalne i nieinwazyjne.

 

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych wymogów w zakresie bezpieczeństwa informatycznego mówi, że każda czynność, która może mieć wpływ na dane szczególnie chronione, musi być śledzona. Możliwym rozwiązaniem jest rejestrowanie wszystkich zapytań głównego użytkownika aplikacji do bazy danych. Jeśli jednak wykorzystywane są zewnętrzne narzędzia, które uzyskują dostęp do danych niezależnie, podejście to staje się bezużyteczne.

 

Uzyskaj zgodność z regulacjami IT, takimi jak PCI, HIPAA, SOX, NERC, Rekomendacja D i innymi, wykorzystując jedno narzędzie

 

Ekran System dostarcza logi wideo wszystkich sesji z wszystkich punktów końcowych w firmowej sieci, umożliwiając tym samym rejestrowanie wszystkich działań na ekranie, niezależnie od typu użytego programu lub usługi. Ekran System rejestruje wszystkie prace związane z aplikacjami, odwiedzane adresy URL, naciśnięcia klawiszy, a nawet identyfikuje podłączone urządzenia USB.

 

Ekran System spełnia wymagania zgodności w następujący sposób:

 

 • Identyfikuje, monitoruje i uwierzytelnia dostęp administratorów i firm zewnętrznych
 • Dostęp za pośrednictwem systemu uwierzytelniania, który obejmuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jednorazowe hasła i przypisywanie unikalnego identyfikatora każdej osobie uzyskującej dostęp do komputera
 • Monitorowanie i kontrolowanie dostępu wszystkich uprzywilejowanych użytkowników
 • Monitorowanie i rejestrowanie dostępu wszystkich użytkowników
 • Monitorowanie i śledzenie dostępu do wszystkich wrażliwych danych
 • Zapewnienie polityki dostępu i narzędzi do raportowania w celu uzyskania dowodów śledczych w razie potrzeby
 • Włączanie uwierzytelniania na serwerach i monitorowanie sesji zdalnego dostępu
 • Logowanie sesji typu backdoor
 • Rejestrowanie wszystkich aktywności użytkownika i aktywności na serwerach oraz monitorowanie portów USB
 • Zapewnienie narzędzi odpowiadania na incydenty poprzez ponowne odtworzenie sesji, dzienniki zdarzeń, blokowanie użytkowników i urządzeń USB
 • Zapewnienie możliwości przeglądania monitorowanych danych w trybie offline poprzez eksport do chronionego pliku (bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania do odtwarzania)

 

Efektywne Rozwiązanie Zgodności z Regulacjami Bezpieczeństwa IT

 

Dzięki Ekran System Twoja organizacja może spełnić wymagania zgodności różnych standardów IT, takich jak Rekomendacja D, HIPAA, NERC, FFIEC, FISMA, FERPA, PCI i SOX na raz, eliminując tym samym potrzebę stosowania kilku dedykowanych rozwiązań. Ekran System zapewnia pełne informacje o wszystkich działaniach użytkowników na serwerach i komputerach stacjonarnych, niezależnie od tego, czy pracowali w aplikacjach, czy strona internetowa została otwarta w przeglądarce internetowej czy w dowolnym widocznym obszarze ekranu. Ekran System zapewnia niezależnym audytorom niepodważalne dowody i pozwala szybko tworzyć raporty z kontroli, które można przeprowadzać za pomocą prostych wyszukiwań słów kluczowych.

 

 • Monitorowanie każdej aplikacji od początku do końca - Ekran System pozwala oszczędzić czas Specjalistów ds. Zgodności, którzy spędzają dziesiątki godzin zbierając informacje o każdej aplikacji stosowanej w firmowej sieci, mając nadzieję, że posiada moduł odpowiedzialny za rejestrowanie audytu zgodności. Niezależnie od typu aplikacji, każda wykonana czynność jest rejestrowana w zintegrowanym formacie wideo. Ekran System eliminuje konieczność monitorowania każdej aplikacji osobno.

 

 • Zapewnienie wiarygodności - Ekran System zapewnia niezawodną infrastrukturę bezpieczeństwa i pełne odtwarzanie sesji użytkowników, co potwierdza wiarygodność źródła aktywności użytkownika. Dane mogą być przechowywane w bezpiecznych bazach MS SQL w celu zapewnienia zgodności z protokołami bezpieczeństwa bazy danych.

 

 • Ujawnienie prawdziwej tożsamości “administratora” - Zgodność z regulacjami w IT, gdzie tożsamość użytkownika może być współdzielona lub związana z zautomatyzowanym procesem systemu, podkreśla konieczność przypisania użytkownikowi / osobie określonych czynności. Nie możesz zapewnić zewnętrznemu audytorowi przekonujących dowodów, jeśli dane były dostępne za pośrednictwem współdzielonego konta "administratora". Aby spełnić wymogi dotyczące zgodności z przepisami IT, należy określić tożsamość osoby uzyskującej dostęp do danych. Ekran System zapewnia zaawansowane narzędzie do uwierzytelniania, umożliwiające ujawnienie dokładnej tożsamości użytkownika.

 

Bardzo elastyczny model licencjonowania jest jednym z najlepszych rozwiązań zapewniających zgodność z wymaganiami IT, umożliwiając opłacalne wdrożenie dla dowolnej liczby punktów końcowych.