Badanie incydentów bezpieczeństwa

 

Podejrzewasz, że w Twojej firmie doszło do wewnętrznego wycieku danych? Czy coś wskazuje na to, że w Twojej infrastrukturze IT miało miejsce cyberprzestępstwo lub oszustwo? Czy istnieją oznaki trwałego zagrożenia? Najwyższy czas zacząć działać! Ekran System dostarczy Tobie prostych i skutecznych narzędzi do analizy aktywności wewnątrz Twojej sieci. To kompleksowy program do monitoringu komputera, który pozwala zapewnić bezpieczeństwo w wewnętrznych systemach informatycznych.

 

 

Program monitorujący komputer - Twoje narzędzie analizy

 

Ekran System to uniwersalne narzędzie do monitorowania aktywności użytkowników. Może pomóc Ci w szybkiej analizie wszystkich czynności Twoich wewnętrznych użytkowników, takich jak:

 

 • pracownicy,
 • firmy zewnętrzne.

 

Umożliwia także kontrolowanie i śledzenie kont użytkowników back-door.

 

Program do monitorowania pracy komputera Ekran System zapewnia:

 

 • Łatwe zdalne wdrożenie na wybranych serwerach i stacjach roboczych,
 • Elastyczne opcje filtrowania, umożliwiające skupienie się na wybranych grupach użytkowników, endpointach lub aplikacjach,
 • Idealne do analizy wyniki monitorowania: indeksowane nagrania wideo sesji,
 • Wielopoziomowe indeksowanie, między innymi nazwy aplikacji, adresy URL, komendy, naciśnięte klawisze, podłączone urządzenia, itp.,
 • Bogaty zestaw narzędzi przeszukiwania i raportowania.

Screenshoty

 

 

Zalety programu do monitorowania komputera Ekran System

 

W przeciwieństwie do wielu innych rozwiązań monitorujących bezpieczeństwo na szeroką skalę, Ekran System dowodzi, że jest narzędziem do wykrywania podejrzanej aktywności insiderów, który wyróżnia się niezwykłą efektywnością i skutecznością. Największe zalety naszego programu do śledzenia komputera to:

 

 • Bezproblemowe wdrożenie - nie wymaga żadnych globalnych zmian w konfiguracji.
 • Zintegrowane nagrania wideo sesji przechwytują każdą sytuację, wraz z całym jej kontekstem.
 • Analizowanie z wykorzystaniem narzędzi odtwarzania, słów kluczowych i zaawansowanego wyszukiwania jest łatwe i intuicyjne.
 • Niestandardowe oraz predefiniowane alerty generują natychmiastowe powiadomienia i tworzą oznaczenia w nagraniach sesji.

 

Nasz program monitorujący pracę komputera umożliwia konfigurowanie alertów dla takich zdarzeń, jak:

 

 • zalogowanie się użytkownika na krytycznym endpoincie,
 • uruchomienie aplikacji,
 • otworzenie pliku,
 • wprowadzenie komendy,
 • podłączenie określonego urządzenia USB,
 • i wielu innych.

 

Po zainstalowaniu Ekran System, cała aktywność użytkownika jest dokładnie kontrolowana oraz rejestrowana. Dzięki temu wszelkie sytuacje wskazujące na wewnętrzny wyciek danych, oszustwo lub szkodliwe działania, mogą być odnalezione i przeanalizowane.

Szczegółowa analiza niebezpiecznych zachowań użytkowników

 

Ekran System wyposażony jest w narzędzia, które pozwalają wykonywać wewnętrzne dochodzenia w razie naruszenia bezpieczeństwa systemu IT oraz szybko odpowiadać na incydenty.

 

Oprogramowanie umożliwia przeszukiwanie nagranych sesji, w tym RDP, w celu identyfikacji niebezpiecznych zachowań. Ekran System posiada profesjonalne narzędzie raportowania, podsumowujące różne aspekty danych:

 

 • wszystkie uruchamiane aplikacje w wybranym przedziale czasowym oraz czas, jaki został w nich spędzony,
 • najczęściej i najrzadziej używane aplikacje,
 • wszystkie odwiedzone adresy URL wraz z czasem, jaki został na nich spędzony
 • wszystkie loginy użytkowników logujących się do wybranego endpointa.

 

Ekran System umożliwia eksportowanie nagrań do potrzeb sądowych i podzielenie się wynikami przeprowadzonej analizy bezpieczeństwa IT w firmie.

Odpowiadaj na incydenty i zarządzaj cyberbezpieczeństwem w firmie

 

Nasz program do monitoringu komputera pracownika zapewnia całkowitą ochronę i bezpieczeństwo systemów IT. Umożliwia błyskawiczną reakcję na wykryte zagrożenie. Po otrzymaniu alertu o zaistniałym zajściu, można podłączyć się do trwającej sesji na żywo i podejrzeć aktywność w czasie rzeczywistym, wraz z możliwością natychmiastowego zablokowania użytkownika.

 

Zdefiniowanie polityki wykorzystywania urządzeń umożliwia:

 • otrzymywanie powiadomień o używaniu określonych urządzeń,
 • ich automatyczne blokowanie.

 

Nasze oprogramowanie umożliwia zabezpieczenie krytycznych endpointów, wykorzystując zestaw wbudowanych w Ekran System narzędzi zarządzania dostępem, takich jak:

 

 • podwójne uwierzytelnienie dla użytkowników korzystających ze współdzielonych kont (takich jak “Administrator”),
 • jednorazowe hasła z ręczną akceptacją przydzielenia dostępu.