Skip to main content

Bezpieczeństwo

Co to jest IAM i czy go potrzebujesz w firmie?

Share:

IAM (ang. Identity Access Management) to niezbędne narzędzia do nadzoru nad tożsamością użytkowników, mających dostęp do krytycznych danych w firmie. Czy takie rozwiązanie jest potrzebne w każdej działalności biznesowej? Prawidłowe zidentyfikowanie tożsamości poszczególnych pracowników i zewnętrznych dostawców, a także umiejętne zarządzanie nią, skutecznie minimalizuje ryzyko kradzieży lub całkowitej utraty danych. Sieć firmowa stanowi obecnie fundament działalności większości przedsiębiorstw, co wiąże się nie tylko z dostępem użytkowników do kluczowych informacji, ale również z możliwością ingerowania w infrastrukturę IT. Z tego względu wyjaśniamy, czym dokładnie jest IAM oraz dlaczego konsekwentne zarządzanie tożsamością powinno stanowić obowiązkowy element firmowej polityki bezpieczeństwa.

Co to jest Identity Access Management (IAM)?

Jak działa system IAM?

Jakie są korzyści ze wdrożenia IAM?

Czy IAM jest niezbędne w Twojej firmie?

Ekran System – oprogramowanie kompleksowo wspierające bezpieczeństwo IT

Podsumowanie

Co to jest Identity Access Management (IAM)?

System IAM związany jest z Privileged Access Management (PAM) oraz Privileged Identity Management (PIM) – wdrożenie wszystkich trzech rozwiązań umożliwia kompleksową ochronę danych. Identity Access Management poprawia bezpieczeństwo IT oraz usprawnia funkcjonowanie całej firmy poprzez kontrolę procesów związanych z logowaniem, a także z zarządzaniem hasłami. Weryfikacja tożsamości za pomocą wielokrotnego uwierzytelniania minimalizuje ryzyko udostępnienia kluczowych danych niepożądanym osobom. IAM stanowi więc sposób na potwierdzenie, że uprawnienia posiada odpowiedni użytkownik.

Jak działa system IAM?

Nawet niewielki zespół musi się zmierzyć z podziałem ról w firmie – w związku z tym konieczna jest weryfikacja tego, kto w rzeczywistości ma dostęp do poszczególnych obszarów działalności. Im większa jest organizacja, tym tworzy się bardziej skomplikowana sieć powiązań, co wymaga odpowiedniego nadzoru. Dzięki scentralizowanym działaniom Identity Access Management umożliwia efektywne zarządzanie tożsamościami cyfrowymi. System w zautomatyzowany sposób gromadzi dane i monitoruje aktywność użytkowników, umożliwiając sprawdzenie i potwierdzenie tożsamości poszczególnych pracowników. IAM wykorzystuje do tego między innymi:

 • narzędzia do zarządzania hasłami,
 • zaawansowane uwierzytelnianie.
 • regularną rotację haseł.

Zasadniczym celem wdrożenia Identity Access Management jest kontrola nad tym, kto ma dostęp do poszczególnych obszarów działalności firmy Co więcej, stały monitoring tożsamości zarówno standardowych, jak i uprzywilejowanych użytkowników daje możliwość udoskonalania rozwiązań dotychczas stosowanych w organizacji.

Jakie są korzyści ze wdrożenia IAM?

Powodów, dla których Identity Access Management stanowi jeden z fundamentów bezpieczeństwa IT, jest wiele. Brak kontroli nad tożsamością użytkowników to idealna przestrzeń do nadużyć, które stanowią realne zagrożenie dla organizacji. Tymczasem, IAM gromadzi najważniejsze informacje na temat cyfrowych tożsamości, dzięki czemu firma zyskuje pewność, że dostęp do danych posiada odpowiedni użytkownik. Identity Access Management umożliwia także sprawdzenie, czy pracownicy nie omijają zasad firmowej polityki bezpieczeństwa. Dzięki temu można uniknąć takich zagrożeń jak:

 • utrata lub uszkodzenie danych,
 • szkodliwe działanie złośliwego oprogramowania,
 • wyciek korespondencji wewnętrznej,
 • kradzież tożsamości użytkownika,
 • nieuczciwość ze strony firm outsourcingowych,
 • wyciek poufnych danych o klientach lub pracownikach.

Identity Access Management poprzez skuteczną weryfikację tożsamości oraz zarządzanie nią, zapewnia wyższy poziom bezpieczeństwa informatycznego firmy.

Czy IAM jest niezbędne w Twojej firmie?

Każda firma, niezależnie od tego, jak rozbudowana jest jej struktura, korzysta z aplikacji i oprogramowań narażonych na działanie cyberprzestępców oraz błędy popełniane przez pracowników. Wbrew pozorom „pożyczanie” haseł oraz zbyt rzadka rotacja haseł nie należą do rzadkości, a każda tego typu aktywność wiąże się z ryzykiem kradzieży danych lub tożsamości. Identity Access Management poprzez efektywne zarządzanie tożsamościami poszczególnych użytkowników, umożliwia kontrolę nad krytycznymi zasobami. IAM to szereg rozwiązań potrzebnych w firmie, jeżeli:

 • do tej pory zarządzanie tożsamością odbywało się manualnie,
 • dostęp do infrastruktury IT nie jest poddawany regularnej weryfikacji,
 • cykl życia tożsamości użytkownika pozostanie nieudokumentowany i nie jest poddany stałej kontroli,
 • nie obowiązuje spójna i przejrzysta polityka zarządzania hasłami,
 • dane dotyczące tożsamości i dostępu są rozproszone.

Wiedza, którą daje IAM, stanowi jeden z fundamentów sprawnego zarządzania firmą. Jest to zatem niezbędne rozwiązanie, aby osiągnąć sukces w biznesie i uniknąć sytuacji kryzysowych.

Ekran System – oprogramowanie kompleksowo wspierające bezpieczeństwo IT

IAM nie jest jedynym narzędziem usprawniającym funkcjonowanie firmy i zapewniającym wysoki poziom bezpieczeństwa IT. Warto zatem wybrać rozwiązanie, które kompleksowo podchodzi do kwestii ochrony danych, a jednocześnie nie nadwyręży budżetu. Ekran System to oprogramowanie oparte na elastycznym modelu licencjonowania, które skutecznie kontroluje aktywność użytkowników standardowych oraz uprzywilejowanych. Między innymi poprzez Identity Access Management, monitoring komputera oraz DLP firma zyskuje dostęp do kluczowych informacji z punktu widzenia bezpieczeństwa IT. Ekran System zapewnia ochronę poprzez:

 • mechanizm automatycznej rotacji haseł,
 • zarządzanie dostępem,
 • zabezpieczenie dostępu do serwerów,
 • integrację z systemami Help Desk,
 • funkcję reagowania na niebezpieczne sytuacje w czasie rzeczywistym.

Podsumowanie

Nie sposób zaprzeczyć, że problem bezpieczeństwa IT dotyczy wielu firm – obecnie większość z nich korzysta z programów i aplikacji, które dają szerokie pole manewru cyberprzestępcom. Jednocześnie należy pamiętać o tym, że choć pracownicy nie zawsze muszą mieć złe intencje, mogą przez przypadek doprowadzić do wycieku lub kradzieży danych. IAM należy do standardowych działań podejmowanych w celu zwiększenia bezpieczeństwa informatycznego. Zarządzanie tożsamością pozwala przejąć kontrolę nad tym, kto ma dostęp do kluczowych zasobów – dotyczy to także zewnętrznych dostawców. Liczne funkcjonalności oprogramowania Ekran System, w tym IAM, zapewniają wysoki poziom bezpieczeństwa, nie generując przy tym wysokich kosztów. Przekonaj się, że skuteczna ochrona jest możliwa i skorzystaj z wersji próbnej programu.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.