Skip to main content

Bezpieczeństwo

Co to jest Privileged Identity Management (PIM)?

Share:

Skuteczna polityka dostępu do firmowych danych minimalizuje ryzyko ich utraty – Privileged Identity Management, czyli zarządzanie tożsamością uprzywilejowaną powinno być częścią tej polityki. Nie każdy jednak wie, na czym w rzeczywistości polega procedura ograniczająca wewnętrzne zagrożenia, dlatego odpowiemy na kilka podstawowych pytań dotyczących PIM i wskażemy powody, dla których warto zarządzać identyfikacją kont uprzywilejowanych.

Co to jest Privileged Identity Management (PIM)?

Kto korzysta z konta uprzywilejowanego?

Zagrożenia wynikające z kont uprzywilejowanych

Dlaczego warto zarządzać identyfikacją kont uprzywilejowanych (PIM)

Ekran System – oprogramowanie monitorujące aktywność użytkowników

Podsumowanie

Co to jest Privileged Identity Management (PIM)?

Privileged Identity Management jest procedurą, dzięki której można prowadzić nadzór nad aktywnością użytkowników uprzywilejowanych, a tym samym uniemożliwić dostęp do kluczowych danych niewłaściwym osobom oraz ograniczyć potencjalne nadużycia wynikające z szerokiego zakresu uprawnień. Zarządzanie tożsamością oznacza zarządzanie ryzykiem poprzez:

 • zasadę minimalnych przywilejów posiadanych przez pracowników,
 • personalizację wspólnych i domyślnych kont,
 • przypisywanie aktywności do poszczególnych użytkowników,
 • uwierzytelnianie wieloskładnikowe,
 • zarządzanie dostępem uprzywilejowanym,
 • monitoring i nadzór nad aktywnością użytkowników uwierzytelnionych,
 • natychmiastową reakcję w przypadku niepokojących incydentów.

PIM często mylony jest z Privileged Access Management nie tylko ze względu na podobieństwo nazw, ale przede wszystkim ze względu na podobny zakres funkcjonalności. Oba terminy odnoszą się bowiem do procedur zabezpieczających wrażliwe dane firmowe, przy czym PIM obejmuje zarządzanie tożsamością użytkowników uprzywilejowanych, natomiast PAM dotyczy zarządzania wszystkimi kontami uprzywilejowanymi.

Kto korzysta z konta uprzywilejowanego?

Użytkownik uprzywilejowany to osoba posiadająca rozszerzony zakres uprawnień zapewniający dostęp do firmowej infrastruktury IT, w tym do współdzielonych kont administracyjnych czy systemów zawierających dane poufne. Użytkownikiem uprzywilejowanym mogą być nie tylko pracownicy działu IT czy księgowi, ale również podwykonawcy – między innymi firmy outsourcingowe.

Zagrożenia wynikające z kont uprzywilejowanych

Wysoki poziom uprawnień z jednej strony jest niezbędny do prawidłowego funkcjonowania organizacji, z drugiej jednak naraża kluczowe zasoby na wyciek, całkowitą utratę danych lub nadużycia. Co więcej, zdarza się, że konta uprzywilejowane są w stanie ominąć wymagania polityki bezpieczeństwa. Privileged Identity Management stanowi odpowiedź na potencjalne zagrożenia związane z rozszerzonym dostępem do infrastruktury IT oraz rozproszeniem informacji na temat poszczególnych użytkowników. Należy bowiem pamiętać, że część pracowników odchodzi z firmy, natomiast konta, do którego byli przypisani, nadal istnieją, stanowiąc pole do działania dla hakerów. Były pracownik może również takie konto odnaleźć, wykorzystując je do realizacji nieautoryzowanych zadań, ułatwiając tym samym kradzież danych.

Dlaczego warto zarządzać identyfikacją kont uprzywilejowanych (PIM)

Zarządzanie tożsamością umożliwia stały nadzór oraz regularną weryfikację uprawnień nadanych użytkownikom, dzięki czemu pracownicy nie są w stanie „pożyczać” haseł od współpracowników, a identyfikacja osób ukrywających się za kontami typu „admin” i „root” nie stanowi problemu. PIM w znacznym stopniu poprawia bezpieczeństwo IT poprzez szczegółową kontrolę kont specjalnych oraz automatyzację procesów wcześniej zarządzanych ręcznie. Jednak Privileged Identity Management to nie wszystko – aby skutecznie zabezpieczyć krytyczne dane, warto podejść do tematu kompleksowo, uwzględniając także zarządzanie dostępem uprzywilejowanym oraz możliwość przeprowadzania wewnętrznych audytów.

Ekran System – oprogramowanie monitorujące aktywność użytkowników

Privileged Identity Management oraz PAM są kluczowe dla bezpieczeństwa firmy niezależnie od jej wielkości, dlatego należy szukać rozwiązania, które zapewni skuteczną ochronę bez nadwyrężania budżetu. Ekran System jest oprogramowaniem, które kompleksowo podchodzi do zarządzania tożsamością i dostępem w systemach informatycznych, jednocześnie zapewniając zgodność z regulacjami bezpieczeństwa. Program umożliwia między innymi:

 • skutecznie prowadzone procedury PIM oraz PAM,
 • monitorowanie aktywności użytkowników standardowych oraz uprzywilejowanych,
 • odtwarzanie zarejestrowanych czynności użytkowników,
 • jednoznaczne przypisanie danej aktywności do konkretnej osoby
 • nadzór nad działalnością firm zewnętrznych,
 • audyt bezpieczeństwa infrastruktury IT,
 • zaawansowane uwierzytelnianie użytkowników.

Szeroki zakres funkcjonalności oprogramowania Ekran System idzie w parze z elastycznym schematem licencjonowania.

Podsumowanie

Zarządzanie identyfikacją kont uprzywilejowanych powinno być w firmach powszechną praktyką bezpieczeństwa – PIM minimalizuje ryzyko utraty danych oraz zwiększa kontrolę nad aktywnością użytkowników. Ekran System w przystępny sposób oraz poprzez szereg funkcjonalności zapewnia skuteczną ochronę zasobów. Skorzystaj z próbnej wersji programu i przekonaj się, że możliwe jest utrzymanie wysokiego standardu bezpieczeństwa.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.