Skip to main content

Bezpieczeństwo

Jak monitorować pracowników zdalnych?

Share:

Z punktu widzenia pracodawcy największym wyzwaniem pracy z domu jest monitorowanie zdalnych użytkowników. Zdaniem wielu przedsiębiorców największym minusem takiej współpracy jest brak kontroli nad tym, co pracownicy robią w godzinach pracy. Czy rzeczywiście kontrola pracy zdalnej jest niemożliwa? Praca zdalna jak najbardziej może być wydajna. Istnieje skuteczna metoda, pozwalająca uzyskać nadzór nad aktywnością na firmowych komputerach. Dowiedz się, na czym polega monitorowanie zdalnych użytkowników oraz dlaczego warto wdrożyć w firmie tego typu oprogramowanie.

Zalety współpracy z pracownikami zdalnymi

Wady współpracy z pracownikami zdalnymi

Monitorowanie aktywności pracowników zdalnych na firmowych komputerach

Nagrywanie aktywności zdalnych użytkowników komputerów

Powiadomienia o niepożądanym zachowaniu pracownika zdalnego

Ekran System – rozwiązanie rekomendowane przez specjalistów

Zalety współpracy z pracownikami zdalnymi

Współpraca z pracownikami zdalnymi to dla firmy zarówno korzyści, jak i potencjalne problemy. Z punktu widzenia pracodawcy największe zalety pracy zdalnej to:

 • brak konieczności wynajmowania powierzchni biurowej dla pracowników,
 • brak konieczności organizowania i utrzymywania stanowisk pracy,
 • możliwość współpracy z osobami, które mieszkają w innym mieście lub nawet kraju,
 • możliwość kontynuowania pracy także w sytuacjach kryzysowych takich jak epidemia lub pandemia (w marcu 2020 roku ogłoszono pandemię koronawirusa, która zmusiła wielu pracodawców w Polsce i na świecie do przejścia na pracę zdalną).

Dwie pierwsze zalety wiążą się ze sporymi oszczędnościami. Ich skala zależy od konkretnego przypadku, to jest wielkości firmy, branży w jakiej działa czy liczby współpracowników. Możliwość zatrudnienia pracownika spoza lokalnego rynku pracy, może przynieść firmie dodatkowe korzyści, na przykład w postaci nowych klientów. Z kolei nieprzewidziane okoliczności takie jak ogłoszona przez WHO pandemia, nie muszą być równoznaczne z paraliżem całej firmy.

Wady współpracy z pracownikami zdalnymi

Niestety współpraca z pracownikami zdalnymi to również potencjalne problemy i wyzwania. Jakie są minusy pracy zdalnej? Pracodawca powinien liczyć się z koniecznością monitorowania zdalnych użytkowników oraz takimi niedogodnościami czy zagrożeniami jak:

 • brak kontroli nad pracownikami,
 • ryzyko wycieku poufnych informacji, szczególnie w przypadku przymusowego i nagłego przejścia na pracę zdalną, do którego może dojść podczas epidemii,
 • mniejsza integracja zespołu.

Brak możliwości nadzorowania pracowników oraz ryzyko wycieku kluczowych dla firmy danych są ze sobą powiązane. W jaki sposób? Pracownik posiadający zdalny dostęp do firmowego komputera może korzystać z niego bez ograniczeń, nie tylko w czasie wyznaczonych godzin pracy. Taka sytuacja to również potencjalne zagrożenie bezpieczeństwa IT. Pracownik zdalny może bowiem doprowadzić do wycieku poufnych danych. Nie musi być to jednak celowe działanie – bardzo często do takich sytuacji dochodzi przez przypadek bądź wskutek nieostrożności i niewiedzy pracownika.

Drugi, niezwykle ważny aspekt to kontrola pracy zdalnej. Problemem jest brak wiedzy na temat tego, kiedy i w jaki sposób pracownik korzysta z firmowego sprzętu. W związku z tym wielu pracodawców zastanawia się, czy możliwe jest nagrywanie zdalnych użytkowników. Pracodawca nie jest w stanie zweryfikować, czy w danym momencie pracownik rzeczywiście pracuje oraz z jakim zaangażowaniem. Brak pewności, że zespół jest skupiony na realizacji zleceń, jest chyba największą obawą wśród właścicieli firm. W związku z tym naturalnie pojawia się pytanie o to, czy i w jaki sposób zorganizować rejestrowanie zdalnych użytkowników. Jest to także poważne wyzwanie, przed którym stoją pracodawcy zmuszeni z dnia na dzień, wprowadzić firmę na tory pracy zdalnej. Dzieje się tak w sytuacjach kryzysowych, takich jak ogłoszona w marcu 2020 roku pandemia, którą wywołał koronawirus. W takiej sytuacji z pewnością sprawdzi się monitorowanie pracy zdalnej.

Monitorowanie aktywności pracowników zdalnych na firmowych komputerach

Obawy pracodawców są jak najbardziej uzasadnione, jednak współczesna technologia daje szereg możliwości w zakresie monitorowania pracy zdalnej. Na rynku dostępne jest rozwiązanie, które pozwala wyeliminować ryzyko związane z wyciekiem poufnych danych, spowodowanym nieostrożnością lub celowym działaniem pracownika. Daje również możliwość kontroli pracy zdalnej.

Ekran System to rozbudowane i zaawansowane oprogramowanie, które umożliwia monitorowanie zdalnych użytkowników komputerów i serwerów, co z kolei pozwala:

 • kontrolować wydajność pracowników,
 • zabezpieczyć firmowe dane przed wyciekiem.

Rejestrowanie aktywności zdalnych użytkowników w czasie rzeczywistym to dla firmy skuteczna forma zabezpieczenia oraz sposób na zwiększenie wydajności pracowników.

Nagrywanie aktywności zdalnych użytkowników komputerów

Ekran System umożliwia nagrywanie zdalnych użytkowników, a dokładniej ich aktywności na komputerze, w formie plików video. Innymi słowy oprogramowanie nagrywa to, co widać na ekranie komputera pracownika. Wszystko odbywa się w czasie rzeczywistym, co daje możliwość bieżącego nadzorowania pracy użytkownika. W ten sposób można czuwać nad jego wydajnością oraz monitorować, czy mają miejsca działania, naruszające firmowe bezpieczeństwo IT. Jeśli jest inaczej, pracodawca może natychmiast zareagować na wykryte zagrożenie. Jak działa w takim przypadku zdalny monitoring komputera? Ekran System pozwala:

 • przerwać sesję danego użytkownika,
 • zablokować jego aktywności i uniemożliwić dalszą pracę.

To także dobre rozwiązanie na czas pracy zdalnej podczas sytuacji kryzysowej takiej jak epidemia czy klęska żywiołowa. Wówczas w Internecie nasilają się działania niepożądane, które mają na celu zaszkodzenie firmom i korzyści finansowe. Posiadając odpowiednie zabezpieczenie, można zminimalizować ryzyko takich zdarzeń.

Nagrywanie aktywności pracowników zdalnych ma również tę zaletę, że w dowolnym momencie można wrócić do zdarzenia z przeszłości. Jest to możliwe dzięki archiwizowanym plikom video. Dogłębna analiza danych przeprowadzona w późniejszym czasie, pozwala zweryfikować zasady pracy zdalnej i dostosowanie ich w taki sposób, by wzrosła wydajność i efektywność pracowników.

Rejestracja sesji RDP (czyli pulpitu zdalnego) może również stanowić ważny dowód w razie niepożądanego zachowania pracownika lub zewnętrznej aktywności. Jeśli pracownik nie chce wziąć odpowiedzialności za swoje czyny, można wykorzystać zarejestrowaną aktywność. Taki plik można wykorzystać w razie sporu sądowego, na przykład w sprawie kradzieży poufnych danych przez pracownika.

Powiadomienia o niepożądanym zachowaniu pracownika zdalnego

Ekran System umożliwia monitorowanie użytkowników komputerów w czasie rzeczywistym oraz jest wyposażony w funkcję alertów. Polega ona na tym, że pracodawca – lub też inna osoba kontrolująca pracowników – otrzymuje natychmiastowe powiadomienie o wykrytym incydencie. Incydent jest tutaj rozumiany jako zachowanie niezgodne z polityką cyberbezpieczeństwa firmy. Takim niebezpiecznym zdarzeniem może być:

 • uruchomienie określonej aplikacji,
 • otwarcie folderów lub plików o określonej nazwie,
 • naciśnięcie określonych klawiszy na klawiaturze,
 • odwiedzenie konkretnej strony internetowej.

To tak zwane reguły wywołujące alerty. Monitorowanie pracy zdalnej jest w pełni konfigurowalne. Oznacza to, że pracodawca może sam zdecydować i ustawić, uruchomienie jakiego pliku czy folderu będzie skutkować wywołaniem alertu. W jaki sposób pracodawca jest informowany o niebezpiecznym zdarzeniu?

 • poprzez komunikat tray
 • poprzez wiadomość mailową

Każde powiadomienie zawiera link do sesji, w której pracownik naruszył firmowe bezpieczeństwo IT. Dzięki temu pracodawca może błyskawicznie zapoznać się z danym incydentem, bez konieczności przeszukiwania wszystkich nagrań.

Ekran System – rozwiązanie rekomendowane przez specjalistów

Ekran System to oprogramowanie, które umożliwia zdalny monitoring komputera oraz korzystanie z RDP. Jego wdrożenie jest rekomendowane przez wielu specjalistów z branży bezpieczeństwa IT. Nie tylko ze względu na jego skuteczność i bogaty wachlarz możliwości, ale także przystępne koszty instalacji. Twórcy zadbali o to, aby było dostępne dla jak największej liczby odbiorców. Jest to możliwe, dzięki atrakcyjnemu systemowi licencjonowania – oprogramowanie jest w zasięgu zarówno dużego przedsiębiorstwa, jak i małej firmy, która dysponuje stosunkowo niewielkim budżetem. To profesjonalne narzędzie, dzięki któremu zdalny monitoring komputera jest dostępny dla każdego pracodawcy. To ważne szczególnie w trudnych sytuacjach takich jak epidemia czy pożar biura, z jakimi mogą się zmagać firmy.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.