Skip to main content

Bezpieczeństwo

Jak ograniczyć przypadkowe wycieki danych?

Share:

Ochrona firmowych danych przed wyciekiem jest jednym z najważniejszych zadań zespołu odpowiedzialnego za bezpieczeństwo IT. Należy przy tym pamiętać, że do utraty ważnych informacji niekoniecznie musi dochodzić w wyniku celowych działań pracowników czy też ataków hakerskich. Z badań przeprowadzonych przez Ponemon Institute – niezależnej instytucji zajmującej się badaniami w zakresie ochrony danych, bezpieczeństwa informacji oraz polityki prywatności – wynika, że przyczyną większości incydentów zagrożenia wewnętrznego w zakładach pracy jest niedbałość i nieostrożność pracowników oraz współpracowników danej firmy. Jak się przed tym zabezpieczyć? Jak ograniczyć przypadkowe wycieki danych ze strony pracowników?

Rozmawiaj ze swoimi pracownikami

Reaguj na niebezpieczne zachowania, ale z umiarem

Monitoruj aktywność swoich pracowników na firmowych komputerach

Ekran System – program do monitorowania aktywności pracowników rekomendowany przez specjalistów

Specjalistyczne oprogramowanie oraz edukowanie pracowników kluczem do sukcesu

Rozmawiaj ze swoimi pracownikami

Komunikacja to podstawa prawidłowego funkcjonowania każdej organizacji, nie tylko w kontekście bezpieczeństwa IT. Dla przeciętnego pracownika takie pojęcia jak ochrona danych, cyberbezpieczeństwo czy polityka prywatności mogą się bowiem okazać czarną magią. Nawet najlepsza – w Twoim mniemaniu – polityka bezpieczeństwa może okazać się bezużyteczna, jeśli Twoi pracownicy nie będą wiedzieli, co czytają. Zapoznają się z przygotowanymi przez Ciebie dobrymi praktykami z zakresu ochrony informacji i nic z tego nie wyniknie. Przeczytają je i podpiszą, bo muszą. Kazałeś im, to tak zrobią.

Z tego względu niezwykle ważne jest konstruktywne komunikowanie się ze swoimi pracownikami. Warto wytłumaczyć im nie tylko to, w jaki sposób mają chronić firmowe dane przed wyciekiem, ale również dlaczego jest to tak istotne, jakie mogą być konsekwencje nieostrożnego obchodzenia się z ważnymi dokumentami.

Dobrym sposobem, praktykowanym przez wiele firm, jest przeprowadzenie szkolenia wewnętrznego z zakresu ochrony danych.

Reaguj na niebezpieczne zachowania, ale z umiarem

Jeśli zauważysz, że zachowanie Twojego pracownika jest niebezpieczne z punktu widzenia bezpieczeństwa IT, to w żadnym wypadku tego nie ignoruj. Poinformuj go, że jego działania są niezgodne z firmową polityką bezpieczeństwa. Spokojnie wytłumacz mu, co zrobił źle i jak uniknąć tego typu błędów w przyszłości. “Spokojnie” jest w tym przypadku słowem klucz. Nie musimy od razu karać pracownika za naruszenie zasad polityki ochrony poufnych danych. Bardzo często spokojna rozmowa z pracownikiem przynosi lepsze efekty, niż wyciąganie konsekwencji karnych. Oczywiście sprawa wygląda inaczej w przypadku regularnego naruszania zasad przez pracownika. Wówczas spokojna rozmowa może okazać się nieskuteczna i potrzebne będą inne, surowsze środki.

Zwrócenie pracownikowi uwagi, że jego zachowanie jest nieodpowiednie to nie wszystko. Jeśli już wykryjemy tego typu incydent, to warto przy tej okazji dokładnie przeanalizować jego przyczynę. Dlaczego pracownik zachował się właśnie w taki sposób? Czy wynikało to z jego niewiedzy, nieostrożności, a może ignorancji? Może się bowiem okazać, że przygotowana przez nas polityka bezpieczeństwa jest dla naszych pracowników niezrozumiała. Wtedy będziemy musieli uderzyć się w pierś i przygotować lepszy dokument. Lepszy, czyli zrozumiały dla przeciętnego odbiorcy.

Monitoruj aktywność swoich pracowników na firmowych komputerach

Sprawna komunikacja i dobre relacje z pracownikami to jednak nie wszystko. Jeśli chcemy zadbać o bezpieczeństwo IT w sposób profesjonalny i kompleksowy, to niezbędnym elementem naszych działań powinno być wdrożenie w firmie specjalnego oprogramowania do ochrony danych.

Jakie powinno być dobre oprogramowanie do ochrony poufnych informacji? W jakie narzędzia powinno zostać wyposażone, żeby nasze działania były skuteczne?

Nieważne, czy zdecydujemy się na system DLP (Data Loss Prevention), czy na jakieś inne rozwiązanie, należy wybrać oprogramowanie, które pozwoli nam skutecznie kontrolować wszelką aktywność pracowników i współpracowników na komputerach. Takie, które da nam możliwość pełnego wglądu na to, co robi pracownik lub co robił na komputerze, który mu udostępniliśmy. Najlepsze będzie więc rozwiązanie pozwalające na nagrywanie aktywności użytkowników komputerów w formie plików video.

Ekran System – program do monitorowania aktywności pracowników rekomendowany przez specjalistów

Rozwiązaniem takim, rekomendowanym przez specjalistów z branży bezpieczeństwa IT, jest Ekran System – program do monitoringu komputerów i serwerów. To specjalistyczne oprogramowanie, które umożliwia między innymi:

  • monitorowanie pracowników oraz usługodawców zewnętrznych (w tym uprzywilejowanych) oraz nagrywanie ich aktywności w formie plików video,
  • kontrolowanie pracowników w czasie rzeczywistym,
  • konfigurację alertów w czasie rzeczywistym, informujących o wykryciu niebezpiecznego zdarzenia,
  • natychmiastową reakcję na incydent, na przykład poprzez zablokowanie danego użytkownika oraz uniemożliwienie mu dalszej aktywności,
  • monitorowanie urządzeń USB podłączanych przez pracowników do firmowych komputerów,
  • zarządzanie tożsamością i dostępem w systemach informatycznych (jednorazowe hasła, zarządzanie kontami i sesjami uprzywilejowanymi (PASM), uwierzytelnienie dwuskładnikowe (2FA), podwójne uwierzytelnienie),
  • raportowanie działań z zakresu prowadzonego monitoringu.

Co ważne, dzięki atrakcyjnemu schematowi licencjonowania, Ekran System jest dostępny dla każdego. Jego wdrożenie jest w zasięgu zarówno dużego przedsiębiorstwa, jak i małej, rodzinnej firmy, dysponującej niewielkim budżetem na tego typu narzędzia.

Specjalistyczne oprogramowanie oraz edukowanie pracowników kluczem do sukcesu

Dbałość o dobre relacje z pracownikami, wsparta specjalistycznym oprogramowaniem, to najlepszy sposób na zabezpieczenie firmowych danych przed przypadkowym wyciekiem. Oczywiście nie jest to recepta na stuprocentową skuteczność. Jednak wdrożenie w firmie programu Ekran System oraz podjęcie działań mających na celu podniesienie świadomości pracowników z zakresu bezpieczeństwa IT pozwoli Tobie ograniczyć do minimum ryzyko związane z wyciekiem poufnych informacji.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.