Skip to main content

Bezpieczeństwo

Jak zminimalizować prawdopodobieństwo wycieku danych z firmy?

Share:

Straty finansowe i wizerunkowe, a nawet konsekwencje prawne – to wszystko może spotkać przedsiębiorcę, który dopuści w swojej firmie do wycieku danych. W skrajnych przypadkach wyciek poufnych informacji może być dla przedsiębiorstwa początkiem końca. Oczywiście jest to najczarniejszy ze scenariuszy. Zazwyczaj dopuszczenie przez firmę do wycieku danych nie wiąże się z aż takimi konsekwencjami. Zawsze jednak jest to sytuacja, która nie powinna mieć miejsca, do której firma nie powinna dopuścić. Jak to zrobić? Jak zminimalizować prawdopodobieństwo wycieku danych z firmy?

Edukowanie pracowników

Przygotowanie firmowej polityki ochrony krytycznych danych

Monitorowanie aktywności pracowników

Zarządzanie urządzeniami USB w firmie

Raportowanie prowadzonych działań z zakresu monitorowania aktywności pracowników

Zadbaj o swoją główną działalność

Edukowanie pracowników

Jak szacują specjaliści z branży bezpieczeństwa IT, największym zagrożeniem dla firmy, w kontekście ochrony poufnych informacji, są jej pracownicy. To właśnie oni odpowiadają za większość wycieków, a nie – jakby się mogło wydawać – osoby z zewnątrz, na przykład hakerzy.

Nie oznacza to wcale, że polscy pracownicy to przestępcy. Bardzo często do wycieków dochodzi bowiem w sposób przypadkowy, a nawet nieświadomy. Z jednej strony wynika to z nieostrożności, z drugiej z braku znajomości zagadnień związanych ochroną poufnych informacji. Dla wielu szeregowych pracowników bezpieczeństwo IT to czarna magia.

Z tego względu niezwykle ważne jest edukowanie swoich pracowników. Podnoszenie ich świadomości oraz wiedzy z zakresu ochrony danych. Dobrym pomysłem będzie zorganizowanie szkolenia, podczas którego pracownicy dowiedzą się nie tylko, jak ustrzec się przypadkowego wycieku informacji, ale również – a może przede wszystkim – czym grozi doprowadzenie do takiej sytuacji. Jakie mogą być konsekwencje takiej nieostrożności, zarówno dla całej firmy, jak i sprawcy incydentu.

Przygotowanie firmowej polityki ochrony krytycznych danych

Osoby odpowiadające za bezpieczeństwo IT powinny również zastanowić się nad przygotowaniem firmowej polityki ochrony poufnych informacji. Czegoś na wzór kodeksu dobrych praktyk czy podręcznika zawierającego najważniejsze zasady dotyczące bezpieczeństwa IT w firmie. Zasady, których pracownicy będą zobowiązani przestrzegać.

Podręcznik taki powinien zawierać nie tylko informacje dotyczące tego, jak nie dopuścić do wycieku danych, ale również jak się zachować, gdy już do tego dojdzie. Powinno być w nim dokładnie opisane, kto i za co odpowiada w razie krytycznej sytuacji. Ważne, aby było to napisane w sposób jasny i zrozumiały, żeby pracownicy nie musieli się domyślać, o co chodzi. Powinno jasno z niego wynikać, jakie są kompetencje i obowiązki każdego z pracowników.

Monitorowanie aktywności pracowników

Edukowanie i zbiór dobrych zasad to jednak nie wszystko. Wyciek danych może być bowiem celowym działaniem pracownika. Wtedy żadne szkolenia i podręczniki nie pomogą. Chcąc zabezpieczyć się przed zagrożeniami wewnętrznymi, warto wdrożyć w firmie specjalistyczne oprogramowanie przeznaczone do ochrony poufnych danych.

Jednym z takich narzędzi, rekomendowanych przez specjalistów z branży, jest Ekran System. To nowoczesny program do monitoringu komputerów i serwerów, który posiada wiele funkcjonalności i możliwości znanych chociażby z systemów DLP (Data Loss Prevention). Jest on tak samo skuteczny jak system DLP, jednak zdecydowanie tańszy. Mało tego, został również wyposażony w wiele narzędzi, których w tradycyjnym systemie Data Loss Prevention nie znajdziemy.

W jaki sposób Ekran System chroni przed wyciekiem danych? To oprogramowanie, które umożliwia zespołowi bezpieczeństwa IT:

Oprogramowanie daje możliwość ciągłego podglądu na to, co dzieje się na ekranie komputera pracownika. W razie stwierdzenia nieprawidłowości można natychmiast zablokować jego sesję, uniemożliwiając mu w ten sposób dalszą pracę.

Nie bez znaczenia jest również to, że Ekran System posiada opcję alertów w czasie rzeczywistym. Dzięki temu zespół bezpieczeństwa IT jest na bieżąco informowany o niebezpiecznych zdarzeniach.

Co ważne, alerty są w pełni konfigurowalne. Oznacza to, że osoba odpowiadająca za bezpieczeństwo IT może samodzielnie skonfigurować dowolną liczbę różnych reguł wywołujących alarm. Alert może zostać wywołany na przykład poprzez:

  • naciśnięcie określonych klawiszy na klawiaturze,
  • uruchomienie określonych aplikacji, plików, folderów,
  • podłączenie do komputera potencjalnie niebezpiecznego urządzenia USB.

Zarządzanie urządzeniami USB w firmie

Bardzo przydatna – z punktu widzenia ochrony poufnych informacji – jest możliwość zarządzania urządzeniami USB, które są wykorzystywane w firmie przez pracowników. Tego typu sprzęt jest bowiem jednym z najpopularniejszych narzędzi służących nieuczciwym pracownikom do wynoszenia z miejsca pracy ważnych danych.

Program do kontrolowania aktywności użytkowników komputerów i serwerów Ekran System:

  • umożliwia monitorowanie urządzeń USB podłączanych do firmowych komputerów,

  • wysyła powiadomienie o podłączeniu urządzenia, które zostało uznane za potencjalnie niebezpieczne,

  • pozwala na zablokowanie podłączonego urządzenia.

Raportowanie prowadzonych działań z zakresu monitorowania aktywności pracowników

Prowadząc działania związane z ochroną poufnych informacji bardzo ważna jest umiejętność wyciągania wniosków z ewentualnych incydentów. Po raz kolejny z pomocą przychodzi tutaj Ekran System, który został wyposażony w rozbudowane funkcje raportowania. Oprogramowanie pozwala generować szczegółowe i specjalistyczne raporty z prowadzonego monitoringu. Uzyskane przy ich pomocy dane oraz statystyki pozwalają dokładnie przeanalizować określone zdarzenie w celu zaplanowania stosownych działań, mających na celu wyeliminowanie tego typu incydentów w przyszłości.

Zadbaj o swoją główną działalność

Zastosowanie się do powyższych wskazówek, a więc postawienie na przeszkolenie swoich pracowników z zakresu bezpieczeństwa IT oraz wdrożenie specjalistycznego oprogramowania sprawi, że ryzyko wycieku krytycznych danych z firmy zostanie w bardzo dużym stopniu zminimalizowane, a w wielu przypadkach w ogóle zlikwidowane. Dzięki temu będziesz mógł zająć się swoją główną działalnością, zamiast zamartwiać o to, czy ktoś właśnie nie wykrada lub nie doprowadza do wycieku Twoich danych.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.