Skip to main content

Bezpieczeństwo

Trendy w branży IT na 2022 rok

Share:

Jakie trendy w branży IT na 2022 rok dominują, biorąc pod uwagę wydarzenia poprzedniego roku? Szczególną uwagę należy poświęcić kwestii bezpieczeństwa i zarządzania ryzykiem – zauważalne będzie wzmożone zainteresowanie cyberbezpieczeństwem w polskich firmach. W dzisiejszym artykule pokażemy, jak niepewność związana z pandemią ukształtowała trendy w branży IT na 2022 rok, jednocześnie przyspieszając rozwój technologii wykorzystywanych do tej pory w biznesie. Tym samym wskażemy tendencje, które warto z uwagą obserwować w najbliższym czasie.

Branża IT nadal rynkiem pracownika

Popularność pracy zdalnej

Większe znaczenie cloud computingu

Kontrola pracowników zdalnych

Python najpopularniejszym językiem programowania

Tworzenie rozwiązań IT bez konieczności kodowania

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji

Wzrost znaczenia analizy danych

Zmiana w podejściu do cyberbezpieczeństwa

Branża IT nadal rynkiem pracownika

W 2022 roku odczuwalny będzie deficyt dobrych programistów z doświadczeniem – większość firm nadal prowadzi rekrutację, ponieważ zapotrzebowanie na nowych pracowników w branży IT jest wysokie. Brak stabilności na rynku pracy wywołany pandemią oraz związana z tym niepewność sprawiają, że specjaliści będą mniej zainteresowani zmianą stanowiska i ryzykiem, które się z tym wiąże. Jednym z trendów w branży IT w 2022 roku może być więc otwarcie się firm na mniej doświadczonych pracowników.

Popularność pracy zdalnej

Jednym z trendów nie tylko w branży IT w 2022 roku będzie praca zdalna, która stała się nieodłącznym elementem pandemicznej rzeczywistości. Trudno dzisiaj przewidzieć, kiedy (i czy w ogóle) koronawirus i jego kolejne mutacje nas opuszczą, dlatego powrót do biura wydaje się oddalony w czasie. Są jednak na polskim rynku firmy nieprzekonane do pracy zdalnej – i to pomimo zysków i oszczędności odczuwalnych zarówno dla pracodawcy, jak i pracownika. Popularność ogłoszeń o pracę z możliwością pracy w trybie home office sugeruje jednak, że nie warto spieszyć się z powrotem do biura.

Większe znaczenie cloud computingu

Pandemia przyspieszyła przeniesienie danych do chmur – tym sposobem firmy były w stanie zapewnić pracownikom szybki i swobodny dostęp do informacji. Coraz więcej przedsiębiorstw decyduje się na wdrożenie chmury, co jednocześnie wymusza poszukiwanie skutecznych rozwiązań w zakresie bezpieczeństwa danych takich jak system DLP. Bez wątpienia jednak cloud computing będzie jednym z ważniejszych trendów w branży IT w 2022 roku.

Kontrola pracowników zdalnych

Dzięki pandemii wielu pracodawców przekonało się, że praca zdalna nie musi być równoznaczna z obniżeniem produktywności. Jednocześnie zyskują świadomość, że home office, zagrożenie ze strony cyberprzestępców i brak nadzoru nad pracownikami to warunki sprzyjające zagrożeniom zarówno wewnętrznym, jak i zewnętrznym. Zdalna kontrola komputera i wdrożenie metody Zero Trust umożliwią poprawę bezpieczeństwa informatycznego w firmie – szczególnie w obliczu coraz szerszego stosowania chmury, narzędzi do pracy zdalnej i urządzeń mobilnych.

Python najpopularniejszym językiem programowania

Pod koniec 2020 roku znalazł się na drugim miejscu w zestawieniu najpopularniejszych języków programowania – można więc śmiało przyjąć, że Python będzie jednym z utrzymujących się trendów w branży IT w 2022 roku. Według danych portalu Fluff Jobs co ósme ogłoszenie o pracę zawiera wymaganie dotyczące znajomości Pythona, co pokazuje, jak ważna staje się ta umiejętność. Ma on szerokie zastosowanie, łatwo integruje się z językami C i C++, a przede wszystkim stosunkowo łatwo można się go nauczyć. Drugim językiem zyskującym na znaczeniu jest Golang (znany również jako Go) – opracowany przez Google i z powodzeniem wykorzystywany w Dolinie Krzemowej.

Tworzenie rozwiązań IT bez konieczności kodowania

Z jednej strony drugie miejsce w klasyfikacji najpopularniejszych języków programowania zajmuje Python słynący ze swojej prostoty. Z drugiej zaś coraz częściej poszukuje się sposobu na tworzenie rozwiązań technologicznych bez konieczności kodowania. Idea no-code zdecydowanie jest jednym z trendów w branży IT prawdopodobnie nie tylko na 2022 rok – stanowi również wyzwanie dla całego środowiska.

Rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji

Rozwój sztucznej inteligencji w 2022 roku jest nieunikniony – przedsiębiorstwa coraz częściej dostrzegają korzyści płynące z uczenia maszynowego oraz AI. Wyzwaniem dla firm i organizacji jest usprawnienie procesów tworzenia i wdrażania nowych rozwiązań. Jednocześnie widoczny jest zwrot w stronę emocji – sztuczna inteligencja ma coraz lepiej rozpoznawać i zaspokajać potrzeby społeczne.

Wzrost znaczenia analizy danych

Big Data w branży IT odgrywa istotną rolę – nic więc dziwnego, że analiza danych będzie jednym z najważniejszych trendów w 2022 roku. Dlaczego? Big Data umożliwia podejmowanie lepszych decyzji w zakresie tworzenia strategii działania, efektywności oraz satysfakcji klienta, który korzysta z usług online dużo częściej niż przed wybuchem pandemii. Błyskawiczna analiza danych jest niezbędna, aby utrzymać konkurencyjność na rynku.

Zmiana w podejściu do cyberbezpieczeństwa

Trendem w branży IT w 2022 roku wynikającym bezpośrednio z pandemii jest zauważalna zmiana podejścia do kwestii bezpieczeństwa – to szczególnie istotne ze względu na wzrost zagrożeń związanych z ochroną danych. Firmy w nadchodzących miesiącach muszą zadbać o ochronę danych. Przeniesienie wielu usług do chmury, pulpit zdalny jako narzędzie używane przez pracowników na co dzień, korzystanie z urządzeń służbowych do celów prywatnych, a co za tym idzie zjawisko shadow IT – to wszystko wymaga wdrożenia rozwiązań wzmacniających bezpieczeństwo informatyczne. Jakich trendów w branży IT w 2022 roku należy się spodziewać w związku z ochroną danych?

  • W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na rynku branża zabezpieczeń będzie tworzyła coraz więcej nowych produktów skupiających się na kompleksowej ochronie danych.
  • Takie rozwiązania jak program do monitorowania komputera będą częściej wdrażane przez firmy – szczególnie te funkcjonujące w trybie pracy zdalnej, dużo bardziej narażone na wyciek danych oraz kradzież poufnych informacji przez konkurencję.
  • Odejście od haseł na rzecz uwierzytelniania wieloczynnikowego (MFA), ze szczególnym uwzględnieniem uwierzytelniania dwuskładnikowego (2FA).
  • Pojawienie się nowych metod atakowania urządzeń mobilnych oraz ogólny wzrost zagrożenia ze strony cyberprzestępców – ataki typu ransomware staną się bardziej wyrafinowane i zaawansowane pod względem technologicznym.

To oczywiście nie wszystkie trendy w branży IT, które będą obecne w 2022 roku. Z naszego punktu widzenia istotne jest to, że wzrośnie zainteresowanie cyberbezpieczeństwem – mimo trudności z utrzymaniem budżetu wynikających z pandemii COVID-19. Firmy zostały zmuszone do dostrzeżenia powagi sytuacji i zagrożeń związanych ze stałą obecnością w sieci. Co więcej, pandemia doprowadziła do wzmożonej aktywności cyberprzestępców i stworzyła przestrzeń do nadużyć ze strony pracowników lub błędów wynikających z braku wiedzy i ostrożności. Narzędzia ułatwiające pracę zdalną jednocześnie stanowią cel ataków, dlatego wszystko wskazuje na to, że cyberbezpieczeństwo będzie z punktu widzenia pracodawców najważniejszym trendem w branży IT w 2022 roku.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.