Skip to main content

Rozwiązanie zapewniające zgodność IT

Spełniaj wymagania standardów, praw i regulacji cyberbezpieczeństwa dzięki Ekran System

Ekran System to program do monitorowania pracy komputera, który zapewnia uzyskanie zgodności z regulacjami. Wymagania dotyczące zgodności z IT są złożonymi zagadnieniami, które stwarzają ogromne wyzwania firmom każdej wielkości. Zasady zgodności z technologią często wymagają monitorowania setek, a nawet tysięcy zainstalowanych aplikacji. Istotne jest, aby rozwiązania spełniające wymogi zgodności były skuteczne, opłacalne i nieinwazyjne.

Jeden z najbardziej rozpowszechnionych wymogów w zakresie bezpieczeństwa informatycznego mówi, że każda czynność, która może mieć wpływ na dane szczególnie chronione, musi być śledzona. Możliwym rozwiązaniem jest rejestrowanie wszystkich zapytań głównego użytkownika aplikacji do bazy danych. Jeśli jednak wykorzystywane są zewnętrzne narzędzia, które uzyskują dostęp do danych niezależnie, podejście to staje się bezużyteczne.

Spełnij wymagania bezpieczeństwa IT dzięki Ekran System

ISO 27001

Globalny standard zarządzania bezpieczeństwem informacji

PCI DSS

Światowy standard bezpieczeństwa finansowego

SWIFT CSP

Cyberbezpieczeństwo instytucji finansowych

SOX

Cyberbezpieczeństwo instytucji finansowych

FISMA

Prawo amerykańskie chroniące dane rządowe

GDPR

Rozporządzenie UE dotyczące prywatności danych

NIST 800-53

Ramy cyberbezpieczeństwa rządu USA

NIST 800-171

Standard cyberbezpieczeństwa dla wykonawców z USA

NERC

Normy dla systemów zasilania w Ameryce Północnej

GLBA

Amerykańskie prawo dotyczące ochrony danych finansowych

NISPOM Change 2 and H.R. 666

Ochrona informacji niejawnych w USA

SOC 2

Standard audytu bezpieczeństwa danych

HIPAA

Prawo amerykańskie chroniące prywatność danych medycznych

DORA

Udoskonalanie praktyk tworzenia oprogramowania

NIS2

Prawo UE dotyczące cyberbezpieczeństwa infrastruktury krytycznej

Zgodność z regulacjami IT, takimi jak PCI, HIPAA, SOX, NERC, Rekomendacja D i innymi, przy zastosowaniu jednego narzędzia do monitoringu komputera

Program do monitoringu komputera Ekran System dostarcza logi wideo każdej sesji z wszystkich punktów końcowych w firmowej sieci, umożliwiając tym samym nagrywanie wszelkich działań na ekranie, niezależnie od typu użytego programu lub usługi. Nasz program do śledzenia komputera i aktywności użytkowników identyfikuje nawet podłączone urządzenia USB.

Ekran System spełnia wymagania zgodności poprzez:

Identyfikowanie, monitorowanie i uwierzytelnianie dostępu administratorów i firm zewnętrznych

Kontrolowanie i monitorowanie dostępu wszystkich użytkowników, w tym uprzywilejowanych

Zapewnienie narzędzi odpowiadania na incydenty poprzez ponowne odtworzenie sesji, dzienniki zdarzeń, blokowanie użytkowników i urządzeń USB

Monitorowanie i śledzenie dostępu do wszystkich wrażliwych danych

Zapewnienie polityki dostępu i narzędzi do raportowania w celu uzyskania dowodów śledczych

Zapewnienie możliwości przeglądania monitorowanych danych w trybie offline poprzez eksport do chronionego pliku (bez konieczności instalowania dodatkowego oprogramowania do odtwarzania)

Włączanie uwierzytelniania na serwerach i monitorowanie sesji zdalnego dostępu

Monitorowanie i rejestrowanie dostępu wszystkich użytkowników

Rejestrowanie wszystkich aktywności użytkownika i aktywności na serwerach oraz monitorowanie portów USB

Logowanie sesji typu backdoor

Dostarczanie narzędzi do zarządzania tożsamością i dostępem za pośrednictwem systemu uwierzytelniania, który obejmuje uwierzytelnianie dwuskładnikowe, jednorazowe hasła i przypisywanie unikalnego identyfikatora każdej osobie uzyskującej dostęp do komputera

Efektywne rozwiązanie zgodności z regulacjami bezpieczeństwa IT

Dzięki programowi monitorującemu komputer Ekran System firma może spełnić wymagania zgodności różnych standardów IT, takich jak: RODO (GDPR), HIPAA, NERC, FFIEC, FISMA, FERPA, PCI, SOX. Ekran System umożliwia uzyskanie zgodności ze wszystkimi regulacjami jednocześnie, eliminując tym samym potrzebę stosowania kilku dedykowanych rozwiązań. Nasze narzędzie do monitorowania komputera zapewnia pełne informacje o wszystkich działaniach użytkowników na serwerach i komputerach stacjonarnych, niezależnie od tego, czy pracowali w aplikacjach, czy strona internetowa została otwarta w przeglądarce internetowej, czy w dowolnym widocznym obszarze ekranu. Ekran System zapewnia niezależnym audytorom niepodważalne dowody i pozwala szybko tworzyć raporty z kontroli, które można przeprowadzać za pomocą prostych wyszukiwań słów kluczowych.

Nasz program do monitoringu IT i kontroli komputera pracownika charakteryzuje się bardzo elastycznym modelem licencjonowania.Ekran System jest jednym z najlepszych rozwiązań zapewniających zgodność z wymaganiami IT, umożliwiając opłacalne wdrożenie dla dowolnej liczby punktów końcowych.

Ekran System pozwala oszczędzić czas specjalistów ds. zgodności, którzy spędzają dziesiątki godzin zbierając informacje o każdej aplikacji stosowanej w firmowej sieci, mając nadzieję, że posiada moduł odpowiedzialny za rejestrowanie audytu zgodności. Niezależnie od typu aplikacji, każda wykonana czynność jest rejestrowana w zintegrowanym formacie wideo. Ekran System eliminuje konieczność monitorowania każdej aplikacji osobno.

Ekran System zapewnia niezawodną infrastrukturę bezpieczeństwa w wewnętrznych systemach informatycznych i pełne odtwarzanie sesji użytkowników, co potwierdza wiarygodność źródła aktywności użytkownika. Dane mogą być przechowywane w bezpiecznych bazach MS SQL w celu zapewnienia zgodności z protokołami bezpieczeństwa bazy danych.

Zgodność z regulacjami w IT, gdzie tożsamość użytkownika może być współdzielona lub związana z zautomatyzowanym procesem systemu, podkreśla konieczność przypisania użytkownikowi określonych czynności. Nie można zapewnić zewnętrznemu audytorowi przekonujących dowodów, jeśli dane były dostępne za pośrednictwem współdzielonego konta “administratora”. Aby spełnić wymogi dotyczące zgodności z przepisami IT, należy określić tożsamość osoby uzyskującej dostęp do danych. Ekran System zapewnia zaawansowane narzędzie do uwierzytelniania, umożliwiające ujawnienie dokładnej tożsamości użytkownika.

Porozmawiajmy o potrzebach w zakresie ochrony danych przedsiębiorstwa

Bezpieczeństwo danych korporacyjnych nigdy nie było bardziej zagrożone niż obecnie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Ekran System może zapewnić ochronę Twoich danych przed zagrożeniami wewnętrznymi.