Skip to main content

Bezpieczeństwo

Jak stworzyć strategię ochrony danych przed wyciekiem?

Share:

Przygotowanie i wdrożenie przemyślanej strategii ochrony danych przed wyciekiem to w dzisiejszych czasach podstawa funkcjonowania każdej firmy. Zaniedbania w tym zakresie mogą być bardzo kosztowne. Organizacja, która zaniecha lub w niedostateczny sposób zabezpieczy swoje dane naraża się nie tylko na konsekwencje finansowe i wizerunkowe, ale także prawne, związane chociażby ze słynnym już RODO, czyli unijnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych Osobowych. Jak zatem stworzyć skuteczną strategię ochrony poufnych informacji przed wyciekiem? Jakie działania powinna podjąć firma, które chce zabezpieczyć swoje dane zarówno przed przypadkowym wyciekiem, jak i kradzieżą?

Kto odpowiada za wycieki poufnych informacji w polskich firmach?

Jakie są najważniejsze elementy strategii ochrony danych przed wyciekiem?

Jak monitorować komputery pracowników?

Monitorowanie aktywności użytkowników komputerów i serwerów w czasie rzeczywistym

Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami USB

Zarządzanie tożsamością i dostępem w systemach informatycznych

Skuteczne zabezpieczenie poufnych informacji przed wyciekiem dostępne dla każdej firmy

Kto odpowiada za wycieki poufnych informacji w polskich firmach?

Niezwykle ważną kwestią podczas tworzenia firmowej strategii ochrony poufnych informacji przed wyciekiem jest znalezienie odpowiedzi na pytanie, w jaki sposób nasze dane mogą zostać wyniesione na zewnątrz? Okazuje się bowiem, że największym zagrożeniem wcale nie są hakerzy i oszuści internetowi. Z obserwacji specjalistów z branży bezpieczeństwa IT wynika, że za większość incydentów związanych z wyciekiem danych w polskim firmach odpowiadają… pracownicy. Jak to możliwe? Czy należy z tego wnioskować, że polscy pracownicy to oszuści?

Absolutnie nie! W większości przypadków wynika to z nieostrożności lub nieznajomości zasad dotyczących bezpiecznego gromadzenia i przetwarzania poufnych danych. Jest to bardzo ważna informacja dla osób planujących przygotowanie firmowej polityki bezpieczeństwa IT oraz strategii ochrony danych przed wyciekiem. Wiedza taka pozwala bowiem stworzyć strategię, która będzie nakierowana w głównej mierze na kontrolę i monitorowanie aktywności pracowników.

Jakie są najważniejsze elementy strategii ochrony danych przed wyciekiem?

Jakie elementy powinna zawierać polityka firmowego bezpieczeństwa IT, żeby była skuteczna? Zakładając, że głównym obszarem naszych działań będą pracownicy, a konkretnie ich kontrolowanie, strategia zabezpieczenia danych przed wyciekiem powinna zawierać między innymi takie elementy, jak:

  • edukowanie pracowników w zakresie cyberbezpieczeństwa,
  • monitorowanie komputerów i serwerów, na których pracują pracownicy,
  • monitorowanie i kontrolowanie urządzeń USB podłączanych do firmowego sprzętu,
  • zarządzanie tożsamością i dostępem w wykorzystywanych przez pracowników systemach informatycznych.

Edukowanie pracowników w zakresie bezpieczeństwa IT to podstawa. Nawet najlepsze i najbardziej rozbudowane oprogramowanie – takie jak na przykład system DLP – może okazać się bowiem zawodne, jeśli pracownicy nie będą świadomi zagrożenia, jakie niesie za sobą nieprzemyślane i niefrasobliwe korzystanie z firmowych danych. Niektóre organizacje decydują się na usługi specjalistycznych firm szkoleniowych, jednak nic nie stoi na przeszkodzie, żeby zorganizować szkolenie z bezpieczeństwa IT na własną rękę.

Jak monitorować komputery pracowników?

W jaki sposób można monitorować aktywność pracowników na firmowych komputerach i serwerach? Jednym z najskuteczniejszych sposobów jest wdrożenie Ekran System, specjalistycznego oprogramowania do monitoringu komputerów i serwerów. To zaawansowane narzędzie, które posiada szereg możliwości pozwalających na kompleksowe kontrolowanie aktywności użytkowników komputerów, a co za tym idzie – skuteczne zabezpieczenie firmowych danych przed wyciekiem. Monitoring sieci prowadzony przy pomocy Ekran System jest rekomendowany przez specjalistów od bezpieczeństwa IT, co najlepiej świadczy o niezawodności i skuteczności tego oprogramowania.

Jakie konkretnie możliwości oferuje Ekran System?

Monitorowanie aktywności użytkowników komputerów i serwerów w czasie rzeczywistym

Ekran System umożliwia monitorowanie komputerów i serwerów w czasie rzeczywistym. Oznacza to, że osoba prowadząca monitoring ma stały podgląd na żywo na to, co robią pracownicy. To bardzo istotne z punktu widzenia ochrony danych przed wyciekiem. Dzięki monitoringowi w czasie rzeczywistym zespół bezpieczeństwa IT może błyskawicznie reagować na incydenty związane z zagrożeniem cyberbezpieczeństwa. Ekran System umożliwia przerywanie i blokowanie aktywności pracownika, który próbował na przykład wynieść na zewnątrz firmowe dokumenty, pliki, itp.

Monitorowanie komputerów i serwerów przy pomocy Ekran System polega na nagrywaniu aktywności użytkowników w formie plików video. Z jednej strony daje to możliwość powrotu do danego zdarzenia w późniejszym czasie. Z drugiej nagranie takie może stanowić ważny dowód w sprawie ewentualnego przestępstwa. Pracownikowi trudno będzie bowiem wypierać się winy, jeśli pokażemy mu szczegółowe nagranie przedstawiające jego aktywność na firmowym sprzęcie. Ekran System umożliwia przypisanie danej sesji do konkretnego użytkownika. Dzięki temu użytkownik taki nie będzie mógł się tłumaczyć, że to nie on, tylko inna osoba korzystała w tym momencie z komputera. Z nagrania uzyskanego przy pomocy Ekran System w sposób jednoznaczny wynika, czyja aktywność została zarejestrowana.

Monitorowanie i zarządzanie urządzeniami USB

Profesjonalna strategia ochrony danych przed wyciekiem powinna również obejmować zarządzanie urządzeniami USB, jakie są podłączane do firmowych komputerów. Ekran System posiada rozbudowane narzędzia monitorowania urządzeń USB. Oprogramowanie to:

  • umożliwia kontrolowanie i śledzenie urządzeń USB, jakie pracownicy podłączają do komputerów wykorzystywanych w firmie,
  • wysyła powiadomienia o wykryciu urządzenia potencjalnie niebezpiecznego,
  • umożliwia zablokowanie podłączonego urządzenia.

Monitoring USB daje zespołowi bezpieczeństwa IT pełną kontrolę nad tym, w jaki sposób pracownicy wykorzystują tego typu urządzenia w firmie. To bardzo ważne, ponieważ urządzenia USB są jednymi z najpopularniejszych nośników wykorzystywanych przez nieuczciwych pracowników do wynoszenia na zewnątrz poufnych informacji.

Zarządzanie tożsamością i dostępem w systemach informatycznych

Chcąc skutecznie zabezpieczyć firmowe dane przed wyciekiem nie możemy również zapominać o zarządzaniu tożsamością i dostępem w firmowych systemach informatycznych. Również w tym przypadku najlepszym rozwiązaniem jest Ekran System. Narzędzie to umożliwia zarządzanie dostępem i tożsamością poprzez:

  • jednorazowe hasła,
  • uwierzytelnienie dwuskładnikowe (2FA),
  • podwójne uwierzytelnienie.

Oprogramowanie zostało również wyposażone w rozbudowane opcje zarządzania kontami i sesjami uprzywilejowanymi (PASM).

Skuteczne zabezpieczenie poufnych informacji przed wyciekiem dostępne dla każdej firmy

Jak już zostało wspomniane, edukowanie pracowników, monitorowanie komputerów, monitoring USB oraz zarządzanie tożsamością i dostępem to tylko niektóre z elementów kompleksowej strategii ochrony danych przed wyciekiem. Z punktu widzenia wycieków, za które odpowiadają pracownicy są to jednak elementy najważniejsze. Wdrażając je, firma może z całą odpowiedzialną stwierdzić, że jest skutecznie zabezpieczona przed ryzykiem utraty poufnych informacji, zarówno jeśli chodzi o wycieki przypadkowe, jak i celowe, czyli kradzieże. Dzięki Ekran System zabezpieczenie takie jest bardzo łatwe i możliwe do wdrożenia przez każdą firmę. Elastyczny schemat licencjonowania Ekran System sprawia, że oprogramowanie jest w zasięgu zarówno dużej korporacji, jak i małej, jednoosobowej firmy. Co istotne, monitorowanie komputerów pracowników przy pomocy Ekran System jest zgodne z RODO.

Share:

Content

See how Ekran System can enhance your data protection from insider risks.