Skip to main content

Struktura i Architektura Ekran System

Monitorowanie aktywności użytkownika. Wykrywaj zagrożenia. Reaguj na incydenty. WSZYSTKO W JEDNYM

Ekran System clients

Agenci Ekran System Clients pomagają monitorować aktywność użytkowników, zarządzanie dostępem oraz zapobiegają podejrzanym czynnościom na komputerach i serwerach:

  • serwery infrastruktury,
  • Serwery terminalowe,

Najbardziej kompletny zestaw obsługiwanych platform:

  • Windows,
  • Linux,

Klient przechwytuje ekrany użytkowników za pomocą ruchów myszy zgodnie z ustawieniami nagrywania i jednocześnie rejestruje ważne metadane, takie jak nazwy aplikacji, tytuły aktywnych okien, naciśnięcia klawiszy itp.

Monitorowane dane są przesyłane do serwera Ekran System, aby umożliwić dalszą kontrolę i analizę bezpieczeństwa lub, jeśli nie ma połączenia z siecią, są bezpiecznie przechowywane w pamięci podręcznej Klienta do czasu przywrócenia połączenia.

Wdrożenie naszego programu do śledzenia komputera jest bardzo łatwe. Ekran System posiada opcję zdalnej instalacji Klienta.

Ekran System Server – cyberbezpieczeństwo w firmie

Ekran System Server może opcjonalnie pracować z bazą danych MS SQL lub bazą PostgreSQL. Wybór zależy od Twoich potrzeb i preferencji.

Web management tool

Architektura

Łącząc różne rodzaje agentów Ekran System Clients, możesz chronić i zwiększyć widoczność praktycznie każdej części swojej infrastruktury IT. Dla większych wdrożeń, zapewniamy tryb wysokiej dostępności zwiększający stabilność systemu i tryb multi-tenant, aby spełnić wymagania segmentacji i izolacji danych.

Podstawowy Schemat Wdrożenia

Możesz osiągnąć maksymalny podgląd i kontrole w każdą czynność wykonaną w Twojej infrastrukturze, instalując agenta Ekran Client danego rodzaju dla każdego endpointa.

Wdrożenie z Serwerem przesiadkowym (Jump Server)

Skaluj rozwój dzięki panelowi Master

Obecnie pracownicy zajmujący się bezpieczeństwem w organizacjach posiadających centra danych rozproszone w różnych lokalizacjach geograficznych stają przed wieloma wyzwaniami podczas zarządzania ryzykiem zagrożeń wewnętrznych.

Master Panel to element Ekran Systemu, który służy do przeglądania sesji wszystkich Klientów organizacji. Ten komponent łączy dane ze wszystkich izolowanych serwerów aplikacji Ekran System lub wdrożeń w jeden interfejs użytkownika.

Tryb Multi-tenant

Tryb Multi-tenant został zaprojektowany dla dostawców usług zarządzania bezpieczeństwem swoich klientów i dla dużych organizacji z geograficznie oddzielonymi biurami i niezależnymi departamentami.

Ten rodzaj wdrożenia pozwala wielu niezależnym firmom działać w jednym środowisku Ekran System. Dane każdej firmy, w tym dane monitorowania, poświadczenia użytkowników, nazwy agentów, konfiguracja systemu, itd. są całkowicie niezależne i niedostępne dla innych.

Porozmawiajmy o potrzebach Twojej firmy w zakresie ochrony danych

Bezpieczeństwo danych korporacyjnych nigdy nie było bardziej zagrożone niż obecnie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Ekran System może zapewnić ochronę Twoich danych przed zagrożeniami wewnętrznymi.