Monitoring Citrix

 

Dzięki elastycznemu licencjonowaniu, Ekran System zapewnia efektywne rozwiązania pozwalające na monitoring Citrix, śledzące i kontrolujące aktywności użytkowników. Oprócz monitorowania i nagrywania sesji Citrix, Ekran System dostarcza kompletny zestaw narzędzi do zarządzania tożsamością i dostępem, funkcje alarmowania w czasie rzeczywistym, a także narzędzia umożliwiające odpowiadanie na incydenty.

 

Będąc uniwersalną platformą ochrony przed zagrożeniami wewnętrznymi, program do monitoringu serwerów i komputerów Ekran System wspiera zwirtualizowane i fizyczne środowiska, zapewniając skuteczne rozwiązanie do monitorowania pracowników, podwykonawców i firm zewnętrznych, jednocześnie pomagając uzyskać zgodność z różnymi standardami bezpieczeństwa.

 

 

Screenshoty

 

 

Przegląd funkcjonalności

 

Citrix XenDesktop
Citrix XenApp
Przegląd funkcjonalności
Instalacja:

Jeden agent, z automatycznym przypisywaniem licencji z puli, na każdy wirtualny desktop

Jeden agent na każdy opublikowany serwer aplikacji

Szczegóły sesji:

Nazwa hosta, nazwa użytkownika

Wszystkie szczegóły zdalnego adresu IP, nazwa hosta, nazwa użytkownika

Nagrywanie sesji:

Nagranie wideo ekranu użytkownika, powiązane ze szczegółami dotyczącymi aktywności, w tym naciśnięte klawisze i podłączone urządzenia

Nagranie wideo ekranu użytkownika, powiązane ze szczegółami dotyczącymi aktywności, w tym naciśnięte klawisze

Weryfikacja tożsamości:

2FA, Dwukrotne uwierzytelnienie dla współdzielonych loginów

2FA, Dwukrotne uwierzytelnienie dla współdzielonych loginów

Zarządzanie dostępem:

-

Password Manager
Jednorazowe hasła
Ręczne zatwierdzenie logowania
Dostęp w oparciu o harmonogram
Integracja z systemami Help-Desk

Alerty:

Predefiniowane szablony i konfigurowalne reguły oparte o szczegóły aktywności

Predefiniowane szablony i konfigurowalne reguły oparte o szczegóły aktywności
Inicjacja sesji

Odpowiedź na incydenty:

Podgląd sesji "na żywo"
Blokowanie użytkownika
Przerwanie sesji
Wyświetlenie ostrzeżenia

Podgląd sesji "na żywo"
Blokowanie użytkownika
Przerwanie sesji
Wyświetlenie ostrzeżenia

Monitorowanie i kontrola Citrix XenDesktop

 

Agent Ekran System Workstation może zostać zainstalowany na każdej aktywnej instancji Citrix XenDesktop, a także może zostać zawarty w obrazie systemu, aby być preinstalowanym na dowolnym nowym pulpicie wirtualnym.

 

Ekran System pozwala Tobie zweryfikować tożsamość użytkownika za pomocą narzędzia dwuskładnikowego uwierzytelnienia i podwójnej autentykacji dla współdzielonych loginów. Kiedy sesja zostaje uruchomiona, oprogramowanie nagrywa całą aktywność użytkownika w inteligentnym formacie wideo powiązanym z zaindeksowanymi wielowarstwowymi metadanymi:

 

  • nazwy aktywnych aplikacji,
  • otwarte adresy URL,
  • naciśnięte klawisze na klawiaturze,
  • podłączone urządzenia USB (wirtualne i fizyczne),
  • inne szczegóły.

 

Podczas audytu lub badania incydentów, będziesz miał dostęp do opcji przeszukiwania pojedynczej lub wszystkich sesji, możliwość szybkiego ich odtworzenia, a także będziesz mógł wygenerować raporty, które wskaże Tobie potencjalne zagrożenia. Monitorowanie maszyn wirtualnych przy pomocy Ekran System pozwala na generowanie specjalistycznych raportów dotyczących prowadzonego monitoringu.

 

Aby pomóc w szybkim reagowaniu na incydenty, oprogramowanie do monitoringu Citrix zapewnia szeroki zestaw szablonów alertów wraz z możliwością dostosowania ich i zbudowania własnych reguł.

 

Gdy użytkownik wykona niestandardową lub krytyczną dla bezpieczeństwa akcję, Twój zespół bezpieczeństwa zostanie powiadomiony i otrzyma kontekst incydentu, aby mógł sprawdzić, co się dzieje i natychmiast zareagować. W najbardziej krytycznych przypadkach alerty mogą być rozszerzane za pomocą automatycznych akcji reagowania na incydenty, takich jak blokowanie użytkownika, zamykanie aplikacji i / lub wyświetlanie użytkownikowi komunikatu ostrzegawczego. Monitoring Citrix przy pomocy Ekran System zapewnia możliwość podjęcia błyskawicznej reakcji na wykryte zagrożenie.

Monitorowanie i kontrola Citrix XenApp

 

Ekran System to dobrze przemyślane rozwiązanie do nagrywania i monitorowania Citrix XenApp. Agent Terminal Server może zostać zainstalowany bezpośrednio na opublikowanym serwerze aplikacji, jednocześnie rejestrując wszystkie sesje współbieżne oraz zapewniając wykrywanie incydentów i reagowanie w czasie rzeczywistym.

 

Agent może selektywnie nagrywać sesje Citrix, rejestrując je tylko dla wybranych użytkowników lub adresów IP. Każda zarejestrowana sesja składa się z nagrania wideo ekran użytkownika (pokazującego wszystkie lub tylko wybrane działania) oraz z zaindeksowanych szczegółów dotyczących działań, takich jak naciśnięcia klawiszy lub aktywne tytuły okien.

 

Kompleksowe alerty Ekran System działają dobrze nie tylko na wirtualnych pulpitach, ale również na sesjach Citrix XenApp. Oprócz powiadamiania o potencjalnie niebezpiecznych działaniach w ramach sesji, alerty mogą powiadomić Twój zespół bezpieczeństwa, gdy sesja jest inicjowana przez określonych użytkowników lub z określonych adresów IP. Krytyczne alarmy mogą równolegle uruchamiać zautomatyzowane akcje reagowania na incydenty, takie jak kończenie sesji lub blokowanie użytkownika.

 

Oprócz nagrywania i monitorowania sesji Citrix, Ekran System zapewnia skuteczne narzędzia zarządzania dostępem do serwerów Citrix XenApp. Możesz skorzystać z Password Managera, który umożliwi Ci udzielenie dostępu bez ujawniania poświadczeń, jednorazowych haseł dla dostępu awaryjnego oraz ręcznego zatwierdzenia dostępu, aby mieć jeszcze większą kontrolę. Dodatkowo możesz zintegrować swój scenariusz zarządzania dostępem z systemami Help-Desk, a także zweryfikować tożsamość użytkownika za pomocą dwuskładnikowego uwierzytelnienia (2FA).

Monitoring maszyn wirtualnych z Ekran System - zalety

 

Jako potężne narzędzie do nagrywania i monitorowania maszyn wirtualnych, Ekran System zapewnia unikalną mieszankę audytu i szczegółowego monitorowania aktywności, zarządzanie dostępem i tożsamością za pomocą monolitycznych, wielofunkcyjnych agentów opartych na punktach końcowych, wzmacniających bezpieczeństwo Twojej infrastruktury Citrix.

 

Ekran System umożliwia nie tylko monitoring Citrix. Oprócz środowisk Citrix, Ekran System wspiera również środowiska VMware i infrastrukturę fizyczną w dowolnym hybrydowym schemacie.

 

Monitoring Citrix przy pomocy Ekran System - zalety:

 

green-tick

Uniwersalność. Wspiera szeroki zakres systemów operacyjnych i wszelkie architektury sieci, dzięki elastycznym modelom wdrożenia.

 

green-tick

Kompleksowa kontrola aktywności. Dostarcza szczegółowych, wielowarstwowych zapisów aktywności użytkownika, wraz z potężnymi narzędziami zarządzania dostępem i tożsamością.

 

 

green-tick

Przejrzyste koszty. Proste i intuicyjne licencjonowanie dostosowuje się do Twoich potrzeb i rozmiaru wdrożenia. Ekran System zapewnia płynne licencjonowanie i pulę licencji z możliwością automatycznego ich przypisywania / unieważniania. Dzięki elastycznemu schematowi licencjonowania profesjonalny monitoring Citrix jest dostępny dla każdego.

 

 

green-tick

Przyjazny dla wielkich przedsiębiorstw. Obejmuje funkcje przydatne dla największych wdrożeń, takie jak wdrożenia w trybie multi-tenant, wysokiej dostępności (high availability), zaawansowane archiwizowanie, integracje z systemami SIEM i Help Desk, a także wsparcie 24/7.