Skip to main content

Rozwiązanie do monitorowania i nagrywania maszyny wirtualnej Citrix

Monitoruj aktywność insiderów. Wykrywaj anomalie. Reaguj na incydenty. WSZYSTKO W JEDNYM

Ekran System zapewnia skuteczne rozwiązania do monitorowania i kontroli aktywności użytkowników Citrix. Co więcej, Ekran System zapewnia kompleksowy zestaw funkcji zarządzających dostępem oraz tożsamością, alertami w czasie rzeczywistym, a także reakcją na incydenty.

Zrzuty ekranu narzędzia do monitorowania Citrix

Przegląd funkcjonalności

Przegląd funkcjonalności

Citrix XenDesktopCitrix XenApp
InstalacjaWystarczy jeden klient monitorowania, za sprawą elastycznego schematu licencjiJeden klient, aby monitorować serwer
Szczegóły sesjiNazwa hosta, nazwa użytkownikaPełne szczegóły dotyczące zdalnego adresu IP, nazwy hosta, nazwy użytkownika
Nagrywanie ekranuFilm przedstawiający ekran użytkownika wraz ze szczegółami dotyczącymi aktywności: naciśniętymi klawiszami oraz podłączonymi urządzeniamiFilm przedstawiający ekran użytkownika wraz ze szczegółami, takimi jak informacje o naciśniętych klawiszach
Weryfikacja tożsamościDwuskładnikowe uwierzytelnianie
Podwójna autoryzacja dla kont współdzielonych
Dwuskładnikowe uwierzytelnianie
Podwójna autoryzacja dla kont współdzielonych
Zarządzanie dostępemPASM
Pojedyncze hasła
Żądania o dostęp uprzywilejowany a przepływ pracy
Integracje oparte na systemie ticketowym
Alerty i powiadomieniaWstępnie zdefiniowane szablony i konfigurowalne reguły dotyczące działańPredefiniowane szablony i konfigurowalne reguły dotyczące odpowiednich parametrów aktywności
Inicjalizacja sesji
Odpowiedź na incydentyPodgląd sesji na żywo
Blokada użytkownika
Wymuszenie zakończenia sesji
Wiadomości ostrzegawcze
Podgląd sesji na żywo
Blokada użytkownika
Wymuszenie zakończenia sesji
Wiadomości ostrzegawcze

Monitorowanie i kontrola Citrix XenDesktop

Agent monitorowania Ekran System może być zainstalowany na dowolnym pulpicie Citrix XenDesktop

  • Nazwy aktywnych aplikacji
  • Otwarte adresy URL
  • Naciśnięte klawisze
  • Podłączone urządzenia USB (fizyczne i wirtualne)
  • oraz inne szczegóły

Gdy użytkownik podejmie podejrzane działanie, Twój zespół ds. bezpieczeństwa zostanie powiadomiony. Otrzyma on niezbędne szczegóły, które pozwolą mu na natychmiastową reakcję. W najbardziej krytycznych przypadkach, system alertów można rozszerzyć o zautomatyzowane reakcje, takie jak: blokada użytkownika, jego działań lub wymuszenie zamknięcia aplikacji, a także wyświetlenie komunikatu ostrzegawczego.

Monitorowanie i kontrola Citrix XenApp

Ekran System to wydajne rozwiązanie do monitorowania Citrix XenApp. W celu monitorowania serwera Citrix, terminalowy agent monitorowania może być zainstalowany bezpośrednio na serwerze. W ten sposób rejestrowane będą równocześnie wszystkie sesje.

Agent Ekran System może być używany do selektywnego nagrywania sesji Citrix XenApp – odpowiedniego zakresu użytkowników lub adresów IP hosta. Każde nagranie zawiera widok ekranu użytkownika ukazujące wszystkie lub wybrane aktywności. Wideo indeksowane jest metadanymi, takimi jak: naciśnięte klawisze lub nazwa aktywnej aplikacji.

Złożony system alertów Ekran System działa także w przypadku sesji Citrix XenApp. Oprócz ostrzegania o potencjalnie ryzykownych działaniach, Ekran System powiadamia zespół ds. bezpieczeństwa o aktywności określonych użytkowników. Alerty mogą wyzwalać zautomatyzowane działania, takie jak zakończenie sesji bądź zablokowanie użytkownika.

Oprócz środowisk Citrix, Ekran System obsługuje również maszyny wirtualne VMware oraz dowolne infrastruktury. Obejrzyj wideo i dowiedz się więcej.

Korzyści wdrożenia Ekran System do monitorowania serwerów Citrix

Ekran System zapewnia unikalne połączenie narzędzi do monitorowania i audytu aktywności z rozwiązaniami do zarządzania dostępem i aktywnością.

Więcej korzyści z wdrożenia Ekran System

Pełne wsparcie dla systemów operacyjnych dla komputerów oraz serwerów

Obsługa szerokiej gamy systemów operacyjnych i dowolnego typu architektury sieciowej. Wszystko to, za sprawą elastycznego schematu wdrożenia.

Kontrola aktywności

Szczegółowe, wielopoziomowe monitorowanie aktywności oraz kontrola dostępu i tożsamości użytkowników.

Niski całkowity koszt użytkowania

Odpowiedni dla dużych organizacji

Uzyskaj więcej korzyści dzięki wspieraniu wielu platform

Porozmawiajmy o potrzebach w zakresie ochrony danych przedsiębiorstwa

Bezpieczeństwo danych korporacyjnych nigdy nie było bardziej zagrożone niż obecnie. Skontaktuj się z nami, aby dowiedzieć się więcej o tym, jak Ekran System może zapewnić ochronę Twoich danych przed zagrożeniami wewnętrznymi.